Werner von Rosenfeldt

Werner von Rosenfeldt på samtida gravyr.
von Rosenfeldts karta över Stockholm 1702.

Werner von Rosenfeldt, ursprungligen Verner Reimers, född i november 1639 på Müntenhof, Turgels socken i Estland, död 5 december 1710 i Karlskrona, var en svensk amiral, kartograf, poet och kopparstickare.

Biografi

Werner von Rosenfeldt var son till David Reimers till Myrtenhoff i Tungel i Estland, vilken år 1645 adlades med namnet von Rosenfeldt. Han ingick i den svenska flottan 1658 och blev 1660 underlöjtnant i Amiralitet han var i holländsk tjänst 1660–1666 och blev efter hemkomsten 1666 utnämnd till överstelöjtnant och gjorde sig bemärkt som en skicklig sjömilitär och nautisk expert. Han blev inspektör över lotsväsendet i Sverige Finland och Pommern 1679 och viceamiral 1680 samt holmamiral 1700. Som fackboksförfattare skrev han handboken Navigationen, eller styrmans-konsten som han illustrerade med 10 egna kopparstick. Han ritade 1701 en plankarta över Svea Rikets Hufvudstad som senare graverades av Anders Wikjkman. Han skrev även bröllops- och begravningsverser varav några utgavs anonymt i häftet Den waaksammes roo, eller lustige leedsamhet 1686.

Bland hans dikter finns "Den vaksammes ro" och "Lustiga ledsamhet" samt en lovdikt över Stockholms stad som han utgav tillsammans med en graverad karta över staden. Per Hanselli gav dessutom 1873 ut en mängd handskrifter av von Rosenfeldt som förvaras av Uppsala universitetsbibliotek.

von Rosenfeldt introducerades på Riddarhuset som ätten von Rosenfeldt med nummer 909 år 1679, men eftersom han bara fick döttrar slöt han sin ätt på svärdssidan när han avled år 1710. Han är begravd i Kalmar domkyrka.

Se även

Bibliografi

Referenser

Vidare läsning

  • Almquist, Johan Axel (1895). Werner von Rosenfelt. Uppsala. Libris 2539681 
  • Carlbäck, Christer (2000). ”Rosenfeldt : med karta och kompass...  : Werner von Rosenfeldts sjökort banade väg i den blekingska skärgården”. Sydöstran 2000-08-08,: sid. 3  : ill. 1400-2361. ISSN 1400-2361.  Libris 17063538
  • Roseli, Lennart: Werner von Rosenfeldt i Svenskt biografiskt lexikon (1998-2000)
  • Swahn, Sven Christer (2000). ”Werner von Rosenfelts såväl praktiska som poetiska liv och verk : kåseri”. Årsbok / Marinmuseum (Karlskrona  : Marinmuseum, 1999-) 2000,: sid. 50–79  : ill. ISSN 1404-0581. ISSN 1404-0581 ISSN 1404-0581.  Libris 3222785

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Stockholm 1702.jpg
Werner von Rosenfeldts karta över Stockholm graverad av Anders Wijkman 1702
Werner von Rosenfeldt SP138.jpg
Werner von Rosenfeldt (1639-1710). Tvenne graverade porträtt af honom äro kända, det ena torde vara mycket

sällsynt samt är utfördt af P. van Gunst. Det andra, avbildat här, finns i Rosenfelts bok “Navigationen eller styrmanskonsten“, har en något äldre typ samt påminner om vissa tyska stick från senare hälften af 1600-talet; det anses vara graveradt af Nils Ström, adlad Strömcrona; under detta senare läses: Hanc gerit effigiem, gerit hæc Neptunius heros ora, Rosenfeldus, Svecia terra, tuus. Om Rosenfelt se vidare K. F. Werner: En praktupplaga 1702 af en karta öfver Stockholm

och J. A. Almqvist: Samlaren 1896 s. 75 och följ.