Portal:Vetenskap

Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Vetenskapsportalen
Vetenskapsportalen möjliggör snabbt inträde till de viktigaste grenarna av vetenskapen inom Wikipedia.

Vetenskap grundar sig på den vetenskapliga metoden, där fenomen observeras, samband noteras, hypoteser ställs upp och testas för att antingen accepteras eller förkastas. När en hypotes antagits kan nya observationer göra att den antingen framstår som mer sannolik eller tvinga fram en modifiering. En teoribildning vars sannolikhet ännu inte kunnat testas kallas protovetenskap. En teori som testats och befunnits inte stämma med verkligheten men ändå gör anspråk på att vara vetenskaplig kallas pseudovetenskap.

Läs mer

Dotterportaler

Redigera

Kategorier A-Ö
A: Astronomi, Arkeologi, Antropologi

B: Beteendevetenskap, Biologi

D: Demografi

E: Ekonomi

F: Formalvetenskap, Forskning, Fysik, Filosofi

H: Vetenskapshistoria, Humaniora, Historia

I: Informationsvetenskap, Ingenjörsvetenskap

J: Juridik

K: Kemi, Kommunikationsteori, Kulturvetenskap, Konstvetenskap

L: Litteraturvetenskap

M: Medicin, Matematik

N: Naturvetenskap, Nationalekonomi

P: Populärvetenskap, Psykologi, Pseudovetenskap

R: Religionsvetenskap

S: Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Statistik

T: Teknologi, Teologi

V: Vetenskapsteori


Här visas bara ett utval av kategorier. För alla kategorier, se Kategori:Vetenskap.

Redigera

Portaler
Den här portalen använder mallen Portalmall.

Media som används på denna webbplats

Infoiconhourglass.svg
Info icon with hourglass
Whirpool Galaxy.jpg
This Hubble composite image shows visible starlight as well as light from the emission of glowing hydrogen, which is associated with the most luminous young stars in the spiral arms.

The Whirlpool Galaxy, also known as M51 or NGC 5194, is having a close encounter with a nearby companion galaxy, NGC 5195, just off the upper edge of this image. The companion's gravitational pull is triggering star formation in the main galaxy, as seen in brilliant detail by numerous, luminous clusters of young and energetic stars. The bright clusters are highlighted in red by their associated emission from glowing hydrogen gas.

This Wide Field Planetary Camera 2 image enables researchers to clearly define the structure of both the cold dust clouds and the hot hydrogen and link individual clusters to their parent dust clouds.

Intricate structure is also seen for the first time in the dust clouds. Along the spiral arms, dust "spurs" are seen branching out almost perpendicular to the main spiral arms. The regularity and large number of these features suggests to astronomers that previous models of "two-arm" spiral galaxies may need to be revisited. The new images also reveal a dust disk in the nucleus, which may provide fuel for a nuclear black hole.