Portal:Religion

Religionsportalen

Evstafiev-chechnya-prayer2.jpg

Religion kan definieras som ett tankesystem som försöker ge kunskap om det vi inte kan uppleva med våra sinnen och vårt rationella tänkande. Denna korta definition undviker avsiktligt att vara alltför tydlig för att så många som möjligt av jordens trosuppfattningar ska täckas in: från tron på en enda, transcendent Gud till läror som inte beaktar förekomsten av någon eller några gudar överhuvudtaget men som ändå är religioner. Som synonymer till ordet religion förekommer bland annat gudstro, tro, trosuppfattning, människans förhållande till högre makt, gudsdyrkan, gudsförhållande, gudalära, troslära, lära, samt kyrka, trossamfund, trosbekännelse, konfession, kult, system av riter.

Ordet religion har sitt ursprung i latinets religio som betyder förpliktelse, samvetsgrannhet, gudsfruktan med mera, och som är av omstritt ursprung. I sin nuvarande betydelse infördes ordet i de moderna kulturspråken på 1500-talet av humanisterna och användes bland annat av Martin Luther.

Religionen har förmodligen ursprungligen uppstått för att människan skulle kunna hantera liv och död, för att åskådliggöra den värld som hon antagit måste finnas till bortom det hon kan uppleva med sina sinnen, för att försöka förklara det som var till sin natur oförklarligt men ändå skedde. Den enda människotyp förutom den moderna människan (homo sapiens sapiens) som anses ha haft någon form av religiös tro är den för ca. 30.000 år sedan utdöda Neanderthalmänniskan – detta för det påvisats att de begravde sina döda under någon typ av rituella förhållanden. Nutidens religioner är mycket sammansatta och komplexa som en följd av att de tagit på sig alltfler uppgifter. (Läs mer...)

Qsicon Exzellent.svg
Utvald artikel

Thomas av Aquino, postumt porträtt (1476) av Carlo Crivelli

Thomas av Aquino eller Thomas Aquinas, född omkring 1225 i Roccasecca i närheten av Neapel, död 7 mars 1274 i Fossanova, var en italiensk teolog och filosof. Han kanoniserades 1323.

Thomas benämns Doctor Communis Ecclesiae, kyrkolärare, och betraktas som den främste av de katolska teologerna, vilket bland annat har gett honom det mer specifika tillnamnet Doctor Angelicus. Den teologiska och filosofiska lära han kom att bilda kallas thomism. Han räknas som en av de främsta företrädarna för skolastiken.

Thomas av Aquino anpassade Aristoteles filosofiska system till den kristna tron. Aristoteles hade menat att universum var evigt, men att detta hade försatts i rörelse av den första röraren, något som inte samstämde med kristendomens linjära tidssyn, vilken kräver skapelse (därmed även en skapare) och domedag. (Läs mer...)

Crystal Clear app xmag.png
Religionsvetenskap

Nuvola apps kedit.png
Önskade artiklar

avprogrammering, begravningsriter, cirkumpolära religioner/arktiska religioner, dialogpredikan, Dossiers sectets, festkalender, gravsättning, Geirahöd (valkyrjor), Guds straff, Hus (astrologi), Karlstorpskyrkan, kistgrav, kristallterapi, kristen humanism, kyrklig högtid/kyrkliga högtider, Lökk (valkyrjor), minneshögtid, modern satanism mässkanon, primal religion, protestantisk etik, Randgrid (valkyrjor), Reginleif (valkyrjor), Rådgrid (valkyrjor), satanism, Satanistiska samfundet, sethiansk gnosis, det stora uppvaknandet/The Great Awakening, styggelse, Skeggjald (valkyrjor), urngrav, vedism, övertro

Qsicon Exzellent.svg
Utvald bild

Nidarosdom 1857.jpg
Nidarosdomen i Trondheim, Norge från nordöst på ett fotografi från 1857.

Nuvola apps kdmconfig.png
Personer inom religion

Apollon-icon.png
Religiösa byggnader

 • Kyrkobyggnader
 • Moskéer
 • Tempel
 • Kloster
 • Synagogor
  • Fler religiösa byggnader

Preferences-system.svg
Wikipedia-projekt med anknytning till religion

 • Projekt grekisk mytologi
 • Projekt islam
 • Projekt judendom
 • Projekt kyrkobyggnader
 • Projekt mytologi
 • Projekt psalmer
  • Om projekt på Wikipedia

Media som används på denna webbplats

Judaism Symbol.png
Författare/Upphovsman: Tinette., Licens: CC BY-SA 3.0
Symbol of Judaism, white and golden version.
Mohammed kaaba 1315.jpg
The Islamic prophet Muhammad solves a dispute over lifting the black stone into position at al-Kaaba. Note from pp. 100-101 of "The illustrations to the World history of Rashid al-Din / David Talbot Rice ; edited by Basil Gray. Edinburgh : Edinburgh University Press, c1976." - In the center, Prophet Muhammad, with two long hair plaits, places the stone on a carpet held at the four corners by representatives of the four tribes, so that all have the honor of lifting it. The carpet is a kelim from Central Asia. Behind, two other men lift the black curtain which conceals the doors of the sanctuary. This work may be assigned to the Master of the Scenes from the Life of the Prophet.
St-thomas-aquinas.jpg
During the 13th century, Saint Thomas Aquinas sought to reconcile Aristotelian philosophy with Augustinian theology. Aquinas employed both reason and faith in the study of metaphysics, moral philosophy, and religion. While Aquinas accepted the existence of God on faith, he offered five proofs of God’s existence to support such a belief.
Sikh Gurus with Bhai Bala and Bhai Mardana.jpg
A rare Tanjore style painting from the late 19th century depicting the ten Sikh Gurus and Bhai Bala and Bhai Mardana.
Christianity Symbol.png
Författare/Upphovsman: Tinette., Licens: CC BY-SA 3.0
Symbol of Christianity (Latin Cross), white and golden version.
Hinduism symbol.png
Författare/Upphovsman: Tinette (diskussion · bidrag), Licens: CC BY-SA 3.0
Sanskrit character for Om (said to be the primordial sound that was present at the creation of the universe), white and gold version.
Evstafiev-chechnya-prayer2.jpg
Författare/Upphovsman: Photo: Mikhail Evstafiev, Licens: CC BY-SA 3.0
A Chechen man prays during the battle for Grozny. The flame in the background is coming from a gas pipeline which was hit by shrapnel.
Mahavira.jpg
Mahavira - Spiritual leader (Jain) of the Jainism
Cefalu Christus Pantokrator cropped.jpg
Författare/Upphovsman: Photo by Andreas Wahra, edited by Entheta, Licens: CC BY-SA 3.0
Christus Pantocrator in the apsis of the cathedral of Cefalù. Edited from Image:Cefalu Christus Pantokrator.jpg
Nidarosdom 1857.jpg
Nidaros Cathedral in Trondheim, Norway from northeast. Photography from 1857.