Portal:Historia

Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Detta år, decennium, sekel
Historia
Portalen för artiklar som är relaterade till Historia
Historia är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet. I sin vidaste definition avhandlar historieämnet all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till idag. Ett grundläggande problem inom historisk forskning är källorna, då det många gånger endast finns fragmentariska lämningar av mänsklig verksamhet inom ett visst område. Ämnets närmare innebörd måste därför preciseras genom användandet av en viss historieteoretisk metod. Inom historievetenskapen diskuterar man traditionellt frågor som rör historiesyn och kravet på objektivitet i historieskrivningen. I diskussioner om historiesyn är det centralt vad en historiker uppfattar som drivkrafterna för historisk utveckling. Två historiker kan vara helt överens om vilka händelser som ett historiskt förlopp bestod av: till exempel franska revolutionen 1789; men på grund av olika historiesyn kan de ha helt olika förklaringar av orsakerna till förloppet.
Utvald artikel
Septimius Severus triumfbåge vid Leptis Magna.
Septimius Severus triumfbåge vid Leptis Magna.

Libyens historia var, tills Libyen blev självständigt 1951, i stort sett en historia om stammar, regioner och städer, samt de imperier som området ingick i. Namnet Libyen härrör från det namn som en enskild berberstam var känd under för de forntida egyptierna och användes senare av grekerna för större delen av Nordafrika, och termen libyer för alla dess berbiska invånare. Fastän dessa namn är av antikt ursprung användes de inte för att beteckna det specifika området för det nuvarande Libyen och dess folk förrän på 1900-talet, och ingen sammanhängande politisk enhet i hela området bildades förrän då. Därför måste det moderna Libyen, trots sina regioners långa och distinkta historier, ses som ett nytt land som ännu utvecklar ett nationellt medvetande och nationella institutioner.

De mest betydelsefulla milstolparna i Libyens historia var införandet av islam och arabiseringen av landet under medeltiden, samt, under de två senaste generationerna, självständigheten, upptäckten av petroleum, revolutionen i september 1969 som förde Muammar al-Gaddafi till makten och inbördeskriget 2011 som ledde till störtandet av hans styre. Perioden efter 1969 har medfört många viktiga förändringar. Gaddafis regim gjorde det första verkliga försöket att ena Libyens olika folkgrupper och skapa en distinkt libysk stat och identitet. Den skapade nya politiska strukturer och gjorde ett bestämt försök till diversifierad ekonomisk utveckling finansierad av oljeinkomster. Som en följd av dessa utvecklades i det libyska samhället en betydande grad av statlig styrning och övervakning, till stor del på befallning av Gaddafi själv. Denna politik gick mot sitt slut i samband med 2011 års inbördeskrig.

Utvald bild

Tredagarsslaget vid Warszawa under Karl X Gustavs polska krig
Sveriges historia
Visste du att
 • Otto I blev förste tyskromerske kejsaren 962 ...Läs mer
Nyskapade artiklar
Fyll på om du skrivit en ny
Önskelista
Se Wikipedia:Önskelista/Historia
Månadens person
Mary Wollstonecraft ca 1797, målning av John Opie
Mary Wollstonecraft ca 1797, målning av John Opie

Mary Wollstonecraft, född 27 april 1759 i Spitalfields, död 10 september 1797 i London, var en brittisk författare och feministisk filosof. Under sin korta karriär skrev hon romaner, essäer, reseskildringar, en historik över franska revolutionen, en bok om etikett och en barnbok. Hon är mest känd för Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) där hon argumenterar för att kvinnor inte är underlägsna män av naturen, utan bara framstår som sådana för att de saknar formell utbildning. Hon förde fram idéerna om att både män och kvinnor skulle betraktas som rationella varelser och att samhället bör grundas på förnuft. Hon drev bland annat en skola för flickor och skrev Thoughts on the Education of Daughters. I A Vindication of the Rights of Men (1790) kritiserade hon Edmund Burke och tog ställning för franska revolutionen. Wollstonecrafts make gav ut hennes memoarer året efter hennes död, Memoirs of Mary Wollstonecraft (1798).

Wollstonecrafts liv har dragit till sig intresse från både allmänheten och feminister, inte alltid mest på grund av hennes litterära alster, utan för hennes okonventionella och ofta stormiga relationer. Efter två misslyckade utomäktenskapliga förhållanden gifte sig Wollstonecraft med filosofen William Godwin, en av anarkismens förgrundsgestalter. Parets dotter, Mary Shelley, blev senare känd för sin roman Frankenstein. Wollstonecraft dog i barnsäng vid 38 års ålder och lämnade flera oavslutade manuskript efter sig.

Kategorier
 • Historia: Stenåldern - Bronsåldern - Järnåldern - Antiken - Medeltiden
 • Sveriges historia: Sveriges militärhistoria - Sveriges industrihistoria - Sveriges ekonomiska historia - Sveriges kyrkohistoria - Svenska slag
 • Världsdelars historia: Europas historia - Amerikas historia - Afrikas historia - Asiens historia
 • Militärhistoria: Freder - Krig - Militärer
 • Religionshistoria: Islams historia - Kristendomens historia -
Historia
Listor med anknytning till historia
Historia efter tidsperiod
Bildning inom historia
Datum
Historiska dokument
Historiska epoker
Nedlagda evenemang
Historia i fiktion
Historiska flaggor
Historia efter folkslag
Historia efter geografiskt område
HBTQ-historia
Historiemåleri
Historiesyn
Historiska yrken
Händelser i historien
Organisationer inom historia
Personer inom historia
Priser i historia
Historieprogram
Termer inom historia
Traditioner
Historievetenskap
Historiska vägar
Årtal
Historiskt återskapande
Historia efter ämne
Historiemallar
Historiestubbar

Liknande portaler
Arkeologi - Rom - Medeltiden - Krig - Monarki
Projekt
 • Projekt medeltiden
 • Projekt Stormaktstiden
 • Projekt Runstenar
 • Projekt ländernas historia
 • Projekt Heraldik
 • Projekt Svensk heraldik
 • Projekt Huset Tudor


Portaler

Media som används på denna webbplats