Visbohammar

Visbohammar

Visbohammar, även stavat Wisbohammar, är en herrgård i Vårdinge socken i Södertälje kommun i Stockholms län i Södermanland. Gården ligger vid Frösjöns södra ända.

Frälsegodset Visbohammar byggdes under 1600-talet av en medlem av ätten Natt och Dag; även medlemmar av ätten Rosenstjerna bodde på godset under seklet. År 1680 indrogs gården till kronan. Visbohammar kan sedan dess presentera en mängd kända namn i ägarelängderna, varav Bellman utgör ett. Carl Michael Bellman bodde hösten 1764 en kort tid på Visbohammar, som hans föräldrar brukade. Fadern hade varit sekreterare i slottskansliet och hade därför besittningsrätten till herrgården. C.M. Bellmans föräldrar ligger på Vårdinge kyrkogård. År 1827 återfinns överstelöjtnant G. Silfversparre i ägarelängderna; år 1847 Öberg och 1865 brukspatronen N. Fr. Husberg på Oppeby herrgård.

Källor

  • Historisk-Geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, 7. Stockholm 1866

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Wisbohammar cropped.jpg
Författare/Upphovsman: Raphael Saulus, Licens: CC BY-SA 4.0
Wisbohammar, herrgård i Södermanland