Villastad

En villastad är en benämning på ett område av villakvarter (villaområden) i utkanten eller närheten av större städer[1][2]. Villabyggnaderna består av fristående boningshus i öppet byggnadssätt, för en eller flera familjer avsett boningshus, vanligtvis indraget från angränsande gata[3], med en anlagd förgård mellan hus och gata. Efter 1930-talet började nya villaområden ibland benämnas trädgårdsstäder.

Trädgårdsstäderna var ofta hårt reglerade genom ny lagstiftning[4][5], där lagstiftarna och stadsarkitekterna förutsett att trädgårdsstäderna i framtiden skulle ge plats för tätare bebyggelse och därför, i enlighet med den tidens stadsplaneideal infört avsevärda markreservationer för blivande vägar, liksom nya begränsningar för vad enskilda markägare eller tomtinnehavare fick bygga på sin mark.

Några exempel på villastäder nära centrum av Stockholm är Villastaden, Lärkstaden och Diplomatstaden. Inom Stockholms kommun men utanför innerstaden finns bland annat Örby villastad samt Kungsholms villastad. Utanför Stockholms kommun kan nämnas Djursholm, Enebyberg och Saltsjöbaden. Lorensbergs villastad och Örgryte i Göteborg och Kåbo i Uppsala är exempel på villastäder utanför Stockholmsområdet. I vissa ortnamn blev ordet villastad en del, såsom i Hässelby villastad, som numera är en stadsdel i Stockholms kommun. Flera svenska villastäder blev så småningom egna kommuner, men har sedermera genom kommunreformer lagts samman med andra samhällen till större kommuner.

Galleri

Arkitekten Per Olof Hallman var tongivande i skapandet av flera av dessa områden.

Några svenska villastäder (urval)

Referenser

Media som används på denna webbplats

Ulvsunda bromma.jpg
Kungsholmens villastad
Brändö villastad.jpg
Map of AB Brändö Villastad
Diplomatstaden 2008 Amb 1.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Diplomatstaden i Stockholm, Kv. Ambassadören nr. 1,