Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenviken och Kvarken

Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenviken och Kvarken

(Havsmynnande vattendrag står längst till vänster och biflöden längre till höger. Med (*) betecknas källflöden till resp. vattendrag).

 • Torneälven
  • Puostijoki
  • Tengeliönjoki
  • Soukolojoki
   • Ylinenjoki
    • Norppujoki
  • Juojoki
  • Säiväjoki
  • Pentäsjoki
  • Naamijoki
  • Tupojoki
  • Muonioälven
  • Käymäjoki
  • Liviöjoki
  • Lainioälven
   • Nuoksujoki
   • Leipiojoki
   • Olosjoki
   • Saankijoki
   • Kesäsjoki
   • Siurujoki
   • Åggojohka
   • Pulsujoki
    • Davvajohka*
   • Avgurjohka
   • Hohajohka
   • Mohchatjohka
   • Lafutjohka
   • Gaskkasjohka
   • Dávvaeatnu*
    • Goahtemuorjohka
    • Hárrejohka
    • Ittejohka
    • Gorvvejohka*
    • Bekkejohka*
   • Råstoätno*
    • Ákcajohka
  • Ounisjoki
  • Vittangiälven
   • Kulijoki
   • Askasjoki
   • Sekkujoki
   • Piettarasjoki
   • Sevujoki
   • Rienakkajoki
   • Pirttimusjoki
  • Luongasjoki
   • Liukattijoki*
  • Ravvtaseatnu
   • Vuonajohka
   • Leavasjohka
   • Guolbanjohka
    • Vierrojohka
   • Aliseatnu*
  • Vuoskkujohka*
  • Rageseatnu*
  • Snuvrejohka*
  • Njuoraeatnu*
   • Vádvejohka
  • Rákkasjohka*
  • Abiskoeatnu*
   • Nissumvaggijohka
   • Gorsajohka
   • Gámaeatnu
    • Håikanjåhka
    • Valfojåhka
 • Keräsjoki
  • Vuomajoki
 • Aavajoki
 • Naartijoki
 • Sangisälven
  • Lautajoki
  • Korpikån
   • Moån
    • Storträskälven*
     • Lombälven*
  • Kukasjoki*
   • Kiilisjoki*
    • Raitajoki*
     • Jänkijoki*
 • Kalixälven
  • Hasabäcken
  • Bjumisån
  • Grundträskån
  • Kälvån
  • Ängesån
  • Allsån
   • Pilkån*
  • Vallsån
  • Björkån
  • Lahnajoki
  • Limingojoki
  • Teurajoki
   • Korpilompolojoki
  • Äihämäjoki
  • Narkausjoki
  • Tärendöälven
   • Jukkasjoki
   • Vuostojoki
   • Merasjoki
  • Onttojoki
  • Kääntöjoki
  • Tunturijoki
  • Kivijoki
  • Gáidumeatnu
   • Tjautjasjohka
   • Bostojohka
   • Ávzzijohka
   • Dierddujohka
    • Harrejohka
    • Vuoktajohka*
    • Girjasjohka*
   • Muovllekjohka
   • Ceakcajohka
   • Gaidumjohka*
  • Vuotnajohka
   • Siergajohka
   • Vuottasjohka*
  • Rádekjohka
  • Roavvejohka
  • Láddujujohka
   • Cievrrajohka
  • Visttasjohka*
   • Gaskkasjohka
 • Pålängeån
 • Töreälven
  • Småträskån
  • Tallån*
 • Idbäcken
 • Vitån
  • Lillån
  • Hovlösbäcken
  • Dockasälven
 • Råneälven
  • Bjurån
  • Kvarnån
   • Börstån*
    • Forsträskån*
  • Abramsån
  • Livasälven
   • Remån
   • Blåkölsbäcken
   • Spikälven
    • Bålggemjohka (Vitträskbäcken)
   • Vuoddasjohka
   • Bäiväjohka (Solälven)*
   • Nilsbäcken*
   • Nakirbäcken*
  • Staggojokk (Norr-Lillån)
  • Aimojokk (Sör-Lillån)
  • Kaipabäcken
  • Päiväjoki
  • Venetjoki
   • Nattajoki
   • Saiumujoki
  • Attjekjoki
  • Runtajoki
  • Tjuoukutimjohka
  • Guobmujohka
  • Harrijohka*
 • Lakabäcken
 • Luleälven
  • Sunderbybäcken
  • Bodån
   • Ljusån*
    • Altervattenbäcken
    • Gyttjeån
    • Krokträskbäcken
    • Flarkån*
     • Lappträskbäcken*
      • Sandträskbäcken*
      • Tjärnmyrån*
  • Flarkån
   • Bredträskbäcken
   • Pulisbäcken*
  • Bodträskån
   • Urstjärnälven
    • Rödingsträskbäcken
   • Kvarnån
    • Spadnovarebäcken*
    • Lillbergsån*
     • Njakkaurebäcken
   • Spikselån
   • Sudokbäcken
   • Holmträskbäcken
   • Vuollaurebäcken*
   • Notträskbäcken*
  • Görjeån
  • Lilla Luleälven*
   • Linabäcken
   • Tourpunjåhkå
   • Appokälven
    • Majtumälven*
   • Pärlälven
    • Návstajåhkå
     • Tjävrrajåhkå
      • Harrokjågåsj
      • Tjavelkjåhkå*
    • Vápsájåhkå
     • Happmisjjågåsj
    • Uttjájåhkå
    • Jarrebäcken
    • Skieldajåhkå
    • Tsielekjåhkå*
     • Barkajåhkå
   • Návdasädno
    • Návdasjåhkå*
     • Gieptijåhkå
     • Áddurjåhkå
     • Ajmejåhkå
   • Blackälven
    • Sijddoädno*
     • Vuojturjåhkå
     • Ábbmojåhkå
     • Njalajåhkå
     • Bierikjåhkå*
     • Gukjesvákkjåhkå*
    • Ráhpaädno
     • Gådåkjåhkå
     • Sarvesjåhkå
     • Guohperjåhkå*
     • Ráhpajåhkå*
   • Gamájåhkå*
    • Standárjåhkå
     • Säkokjåhkå*
    • Njoatsosjåhkå*
    • Tjuoldajåhkå*
   • Darrhaädno*
    • Njunjesjåhkå
    • Stájggájiegna
    • Vassjajåhkå*
    • Riggåivejåhkå*
  • Stora Luleälven*
   • Suoksjåhkå
   • Messaurebäcken
   • Muddusälven
    • Muttosjåhkå*
   • Rijmmojåhkå
   • Anabäcken
   • Pakkojåhkå
   • Vuossmajåhkå
   • Sjávnnjaädno
   • Ádjagajåhkå
    • Luossajåhkå*
   • Tjienaljåhkå
    • Vuovsájågåsj
   • Luspoajvjåhkå
   • Arajåhkå
   • Viedasädno*
    • Vákkásjjåhkå
    • Suorggejohka
    • Máidajohka
    • Lihtijohka
     • Áinnajohka
    • Bátnajohka
    • Gåbddájohka
   • Átjekjåhkå*
   • Lapsejåhkå*
   • Stuodakjåhkå*
   • Njirramjåhkå*
   • Rájvojåhkå*
   • Rijtsemjåhkå*
   • Ubmajåhkå*
    • Njuovtjajåhkå*
   • Sårkåjåhkå*
    • Rikkekjåhkå*
   • Valldajåhkå
   • Oajejåhkå
   • Vuojatädno*
    • Sjnjuvtjudisjåhkå
     • Spietjaujåhkå
      • Sierggajåhkå*
    • Sieberjåhkå
     • Räktjatjåhkå
    • Låddejåhkå
    • Buoldagiesjjågåsj
    • Gásakjåhkå
    • Miellädno*
    • Gieddajåhkå*
     • Bållávrjåhkå*
      • Rådokjåhkå
    • Stálojåhkå*
     • Stáddájåhkå*
      • Gáilajågåsj
     • Sårjåsjåhkå
 • Alån
 • Rosån
  • Lillån
  • Brännträskbäcken
  • Klöverbäcken
  • Hällbäcken*
 • Alterälven
 • Piteälven
  • Svensbyån
  • Rokån
  • Lillpiteälven
   • Norrbodbäcken
   • Keupån
    • Kilbergsån*
   • Krokaträskbäcken
   • Brännaträskbäcken
   • Ersträskbäcken
  • Borgforsälven
   • Kallträskån*
  • Stockforsälven
   • Junkerälven
  • Isträskbäcken
  • Vistån
   • Muskusbäcken
   • Brändån
   • Vistbäcken
   • Njallebäcken
  • Nedre Pansikån
  • Övre Pansikån
  • Varggájåhkå (Varjisån)
   • Vitbäcken
    • Arpatsbäcken
   • Juohkeljåhkå (Sikån)
    • Diellejåhkå
     • Guorsjojåhkå*
   • Tjärketbäcken
   • Reunajåhkå
  • Bölsmanån
  • Abmorälven
   • Paulajåhkå
   • Gangsjajaurebäcken*
    • Ruttjebäcken
    • Rakkojaurbäcken
   • Ribraurjåhkå*
  • Mattaureälven
  • Udtjabäcken
   • Paktjajåhkå*
  • Arvesjåhkå
   • Gierggermåkkjåhkå
  • Salvojåhkå
  • Falesjåhkå
  • Sartajåhkå
  • Låddajåhkå
  • Juotsjåhkå
  • Sonlunåivjåhkå
  • Lairojåhkå
  • Labbajåhkå
  • Varvekjåhkå*
   • Vistekjåhkå
 • Jävreån
  • Lillån (Jävre)
  • Finnträskån (Jävre)
 • Åbyälven
 • Tåmeälven
  • Finnträskån (Tåme)*
 • Byskeälven
  • Tvärån
  • Ålsån
  • Långträskån
   • Gäddträskån
  • Kilisån
   • Trappån
    • Gråträskbäcken
    • Gielljåhka (Sikån)*
  • Bäverån
  • Svärdälven
   • Muorrejåhkå*
   • Mausjåhkå*
   • Månsträskbäcken*
  • Långträskälven
   • Allejaurälven*
    • Stårbatjjåhkå*
  • Peiverån*
  • Järferälven*
   • Vieddekbäcken*
 • Ostbäcken
 • Lillån
 • Kågeälven
  • Tarsbäcken
  • Hebbersbäcken
   • Björklidbäcken
  • Klintån*
   • Kusån
    • Pjäsörbäcken
   • Storträskån*
   • Störhusån*
  • Degerträskån*
   • Kamsån*
 • Skellefteälven
  • Klintforsån
  • Bjurån
   • Stöverån
  • Finnforsån
  • Karsbäcken
  • Petikån
   • Skidträskån
    • Vällingån*
     • Nyträskån
    • Grundträskån*
     • Missenträskbäcken
   • Alträskån
    • Bredträskbäcken
   • Sandbäcken
  • Malån
  • Skattån
   • Gallakbäcken
   • Stenträskbäcken*
  • Radnejaurälven
  • Märsabäcken
  • Juhtasädno
  • Selakbäcken
  • Riebnesädno
  • Mattajåhkå
  • Daunasjåhkå
  • Ruonekjåhkå
   • Guikuljåhkå*
   • Smuolejåhkå*
    • Vaulajåhkå
    • Fiellajåhkå
    • Straitasjåhkå
  • Raudojåhkå
  • Tjaktjaurälven
   • Muitunisjåhkå
   • Avvahajågåsj
   • Suongerjågåsj
  • Bäukuljåhkå
  • Stuor-Jiervas-jåhkå
  • Tjårrajåhkå*
  • Skårvajåhkå*
 • Bureälven
 • Mångbyån
 • Lövseleån
 • Hertsångerälven
 • Rickleån
 • Dalkarlsån
 • Ratuån
 • Sävarån
  • Pålböleån
  • Gravan
  • Norsån
  • Ekån
  • Knipån
 • Täfteån
 • Tavelån
 • Umeälven
  • Tvärån
  • Smörbäcken
  • Idebäcken
  • Bodbäcken
  • Vindelälven
   • Rödån
    • Bubergsån*
    • Blåkullån*
   • Krycklan
    • Åhedbäcken
   • Kulbäcken
   • Hjuksån
    • Storkvarnbäcken
    • Mjösjöån
   • Pyltbäcken
   • Ekorrbäcken
   • Arvån
   • Maltan
   • Åman
    • Månsträskån
   • Ruskån
   • Vormbäcken
    • Rökån
   • Bjurbäcken
    • Sillbäcken
   • Gargån
    • Mattjokbäcken
   • Laisälven
    • Östra Lairobäcken
    • Dellikälven
     • Skoronbäcken
     • Graptajåkkå
     • Mattarujåkkå
    • Viejeströmmen
    • Barasjåkkå
    • Hurasjåkkå
     • Dadtjajåkkå*
    • Glibbojåkkå
     • Vuordnajåkkå*
    • Aldarjåkkå
    • Aksjojåkkå
    • Verdejåkkå
   • Västra Lairobäcken
   • Jertsjåkkå
   • Lolokjåkkå
   • Låktajåkkå
   • Vuvosjåkkå
   • Tjulån
  • Tvärån
  • Trinnan
   • Hjoggsjöbäcken*
   • Mobäcken*
  • Pengån
   • Hasabäcken
   • Holmbäcken*
  • Ramsan
   • Satmyrån
    • Korbebäcken*
   • Skivsjöån*
    • Skuran*
  • Vidbäcken
  • Byssjan
   • Gäddbäcken
  • Tannån
  • Lycksbäcken
   • Stenträskbäcken
  • Rusbäcken
  • Paubäcken
  • Juktån
   • Gunnarbäcken
   • Starburbäcken
   • Dergajokk
  • Mejvanbäcken
  • Joranbäcken
  • Storbäcken
   • Namonsbäcken
   • Streikbäcken
   • Fianbäcken
  • Laisbäcken
  • Mattasjöbäcken
  • Gardsjöbäcken
  • Kirjesån
  • Vasksjöån
  • Gejmån
  • Tärnaån
   • Vuoppejukke
   • Ältsån*
  • Jovattsån
  • Tängvattsån
  • Syterbäcken

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg