Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenhavet och Ålands hav

Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenhavet och Ålands hav

Havsmynnande vattendrag står längst till vänster, biflöden längre till höger. De större älvarnas bi- och källflöden står att finna under respektive älvnamn.

(*)=källflöde

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg