Vasaskolan, Gävle

Vasaskolan
Gävle högre allmänna läroverk 1878–1968
Gävle elementarläroverk 1850–1878
Gävle högre lärdomsskola 1820–1850
Vasaskolan.jpg
Vasaskolan sedd från Norra Kungsgatan
Fasad mot gården år 1914.JPG
Fasad mot gården år 1914
SkoltypGymnasieskola
Läroverk före 1966
OrtGävle
LänGävleborgs län
LandSverige
Grundad1850
Antal elevercirka 1000
WebbplatsVasaskolans webbplats

Vasaskolan, tidigare Högre allmänna läroverket och Gefle Gymnasium, är en gymnasieskola i Gävle för naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet, estetiska programmet och humanistiska programmet. Skolan, belägen vid Rådhusesplanaden, rymmer ungefär 1 000 elever.

Vasaskolan har välutrustade institutioner. I de naturvetenskapliga ämnena får eleverna använda utrustning som annars bara finns på högskolenivå. Biblioteket är ett av de största gymnasiebiblioteken i landet. Nämnas kan också att skolan har ett eget biologiskt museum och ett observatorium.

Historia

Vasaskolan räknar sina anor tillbaka till 1557, då en prästskola inrättades i samband med att en ordinarius (underbiskop) placerades i Gävle på order av Gustav Vasa. Vasaskolan är därmed Norrlands äldsta skola. Skolverksamheten utökades 1668 då det beslutades att det år 1640 inrättade Stockholms gymnasium skulle flyttas till Gävle.

1820 genomfördes en skolreform som innebar att apologistklassen avskaffades och Trivialskolan fick en ny beteckning, Lärdomsskolan. 1850 slogs Trivialskolan samman med gymnasiet till ett (högre) elementarläroverk. Från 1878 var namnet Gävle högre allmänna läroverk.

1966 kommunaliserades skolan och fick då namnet Vasaskolan, redan 1914 föreslog dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom att skolan borde heta Vasaskolan. Studentexamen gavs från 1864 till 1968 och realexamen från 1907 till 1966.[1][2]

Skolbyggnader

Vasaskolan har under sin långa historia varit inrymd i en lång rad lokaler i staden. Från starten till 1569 låg skolan antingen vid kyrkan eller vid Smäckbron som var en bro till Alderholmen och som låg där Grand Hotel finns idag. 1569 brann Gävle ned och samma öde drabbade Vasaskolan. Den nya skolan byggdes öster om kyrkan där skolan inrymdes i en liten träbyggnad, närmast en stuga fram till 1669. Då Stockholms gymnasium flyttades till Gävle behövdes större lokaler som byggdes på samma plats och kunde 1671 invigas av ärkebiskop Stigzelius med en klangdikt av poeten och den f.d. eleven Lars Wennaesius. Byggnaden fick snart både glasfönster, kaminer i varje rum och ett torn med en klocka. Med tiden blev träbyggnaden mycket sliten och då riksdagen hölls i Gävle 1792 sammanträdde prästeståndet i gymnasiesalen och bondeståndet i Trivialskolans sal. Skolan var då ”ett uselt och förfallet trähus, fullt av drag och olidligt kallt”. Byggnaden finns fortfarande kvar då den såldes till en bonde i Hemlingby.

1816 flyttade skolan till en ny byggnad vid Gavleåns norra strand. Den ansågs väl anpassad för undervisningsbruk och förbättrades ständigt fram till 1869 då den stora stadsbranden slukade gymnasiebyggnaden.

Några år efter branden kunde man 1873 ta i bruk en byggnad på den plats skolan ligger idag vid Norra Kungsgatan. Den hade ritats av Mårten Albert Spiering. 1912–1914 byggdes skolan om enligt stadsarkitekt Erik Alfred Hedins ritningar[3], den breddades och fick ytterligare två våningar. Vid invigningen 1914 kom ärkebiskop Nathan Söderblom med förslaget att skolan borde heta Vasaskolan efter sin grundare.

1948 fick skolan en idrottslokal vid Norra skolan, ett tidstypiskt funkishus. Under utbildningsexplosionen under 1950- och 1960-talet behövde skolan nya lokaler en del av dem finns i nedanstående förteckning.

Byggnadskronologi i urval:

 • –1569 Byggnad vid kyrkan eller Smäckbron
 • 1569–1669 Trivialskola vid kyrkan
 • 1671–1816 Gymnasiet och Trivialskolan i gemensam byggnad vid kyrkan
 • 1816–1869 Gemensamma lokaler vid Gavleån
 • 1869–1873 Provisoriska lokaler på söder, vid Navigationsskolan
 • 1873–1912 Läroverksbyggnad vid Norra Kungsgatan
 • 1912–1914 Provisoriska lokaler, bl.a. i nuvarande Borgarskolan
 • 1914– Utvidgad byggnad med 1873 års läroverk som grund
 • 1948– Norra idrottshuset
 • 1980–1997 Skogmursskolan vid Skogmursvägen
 • 1991– Cirkusbyggnaden i Furuviksparken
 • 1992–1997 Rådhuset för jazzlinjen
 • 1997– Östra skolan för jazzlinjen
 • 2001– Norrtullskolan, senare för teaterlinjen
 • 2004– Norra skolan för internationella programmet
 • 2022- Utbyggnad av naturvetarhus och skolrestaurang påbörjas

Speciella utbildningar

Vid Vasaskolan finns två rikskända estetiska utbildningar med inriktning jazz respektive cirkus. Cirkusgymnasiet startade sin verksamhet 1988. Utbildningen är riksrekryterande och genom åren har elever från hela landet och utlandet fått sin grundläggande cirkusutbildning där. Utbildningen lades ned 2017.

Vasaskolan utsågs i januari 2009 till en av tio gymnasiala spetsutbildningar i landet. Vasaskolan har de enda humanistiska spetsutbildningen i landet med inriktning mot historia, arkeologi, engelska/språk, religion och egyptologi. Utbildningarna genomförs i samarbete med institutionerna för historia, antikens historia och arkeologi, teologi och engelska vid Uppsala universitet. Utbildningen lades ned 2015.

Skolan har ett brett utbud inom språkkurser. Däribland flera moderna språk: franska, italienska, kinesiska, spanska, tyska och ryska, samt två klassiska språk: latin och klassisk grekiska.

Föreningsliv

Skolan är känd för sina många och gamla elevföreningar och förbund. Det äldsta förbundet är GGF Verdandi, som bildades 1862. 1882 bildades vid skolan den äldsta ännu aktiva idrottsföreningen i Gävle, Gefle Gymnasii Idrottsförening. 1927 bildades GGF Verdandis systerförbund KGF Runa, Kvinnliga Gymnasistföreningen Runa. Närmare 20 elevföreningar har verksamhet. De tre äldsta, förutom idrottsföreningen, är Naturvetenskapliga Föreningen, GGF Verdandi och KGF Runa. Hedersmedlemmar i den Naturvetenskapliga Föreningen är bland annat Konrad Lorenz och Albert Einstein medan Tage Danielsson och Jonas Gardell kan nämnas som hedersledamöter i KGF Runa. Den största föreningen, i medlemsantal, är dock idrottsföreningen GGIF. Bland övriga kan nämnas Historiska sällskapet Urd, Grex Gastronomicus Gymnasii Gevaliensis G, Den feministiska föreningen Lilith, Föreningen för astronomi och astronautik FAA, Fotoföreningen Camera Obscura, Science-Fiction Fanskapet, Östasiatiska Kompaniet, Spasällskapet, samt FNUF, Svenska FN-föreningens ungdomssektion i Gävle.

Gefle Gymnasii Förbund Verdandi

GGF Verdandi är den äldsta gymnasieföreningen på Vasaskolan, Gävle och en av de äldsta aktiva gymnasieföreningarna i Sverige. Föreningen, som tog namn efter den Nordiska mytologins Verdandi, är till för manliga elever på Vasaskolan.

Förbundet bildades år 1862 av Leonard Magnus Wærn. GGF Verdandi har till sin uppgift "att på de områden där skolan lämnar övrigt att önska giva sina ledamöter tillfälle att utbilda sig i det allmänna livet. Detta syfte söker förbundet fylla genom att höja intresset för modersmålet, i tal och skrift, för sång, teater, konst och musik."

Verdandi anordnar varje vår soaréGefle teater, en soaré som sedan 1938 innehåller ett spex vilket därmed gör att GGF Verdandi har en av Sveriges längsta obrutna spextraditioner. Än idag så träffas Förbundet i Vasaskolans lokaler var 14:de dag för ordinarie möte, som än idag innehåller Disputationer och Eloquentia. Deklamationer är också en del av mötena.

I stadgarna står: "Som förbunds- och igenkänningstecken, särskilt när han offentligt uppträder, bäre varje ledamot av förbundet en därför stansad silversköld." Därtill ska en Verdandist ha en mörk kostym och en frack, som användes vid olika tillställningar som förbundet anordnar.

Syskonförening är KGF Runa.

Verdandi ingick i det avsomnade Norrlands gymnasii-förbund.

Kvinnliga Gymnasist Föreningen Runa

KGF Runa, Kvinnliga Gymnasistföreningen Runa, är en sammanslutning kvinnliga gymnasieelever, Fröknar, på Vasaskolan i Gävle, som har som mål att väcka och vidmakthålla intresset för konstarter såsom litteratur, teater, musik och konst samt att värna om det svenska språket. Föreningen startades 1927 och firar sin födelsedag den 14 februari . Varannan fredag hålls, traditionsenligt, möten i en lokal i Vasaskolans källare.

Varje år, på våren, anordnas en soaré i fyra akter, som tidigare var sex akter. Temat bestäms på hösten, och är hemligt fram till premiären som hålls på Gävle Teater. Allting som ses på soarén har Fröknarna gjort själva under vårterminens gång: manus, sångtexter, koreografier och rekvisita. KGF Runa anordnar på hösten även en höstbal och ett luciatåg. Föreningen Runa består av ett varierande antal Fröknar beroende på hur många nya elever som aspirerar. De Fröknar som tagit studenten utnämns till Hedersrunaiter men även andra personer som haft inflytande över de sköna konsterna kan utnämnas. KGF Runa har en styrelse som ser till att verksamheten bedrivs som den ska.

Föreningen för astronomi och astronautik

Föreningen för astronomi och astronautik är en förening för gymnasieelever intresserade av astronomi och astronautik. Föreningen disponerar ett observatorium på taket på skolan. Observatoriet är utrustat med ett 12" Newtonteleskop som byggdes i början av 1970-talet av Lars Pettersson, då elev på skolan, senare koncernchef på Sandvik. Det ursprungliga teleskopet var en 6" refraktor som troligen installerades när skolan stod färdig i början av 1900-talet. Från observatoriet har man en mycket vacker utsikt över Gävle. Föreningen har även tillgång till Lantmäteriets geodetiska observatorium, Mårtsboobservatoriet, tolv kilometer söder om Gävle.

Sportsliga framgångar

Skolans bandylag vann Kronprinsens pokal i bandy flera år i rad på 1940-talet och senast 1964.

Alumner från Vasaskolan

Referenser

Noter

Tryckta källor

 • Lenner, Arne och Wikén, Erik. Gävle Gymnasiums matrikel 1669–1850. Gävle 1969
 • Lunden, G.E. Bidrag till Gävle skolors historia. Del 1. Läroverkets historia. Falun 1930
 • Uddholm, Alf. Gevalienses. Gävles Vasaskola och dess elever i fem sekler och sexton släktled. 1988
 • / Källmaterial om Vasaskolan

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Vasaskolan.jpg
Författare/Upphovsman: Jacob.S, Licens: CC BY-SA 3.0
Vasaskolan, Gavle, Sweden
Fasad mot gården år 1914.JPG
Fasad mot gården år 1914