Valkrets

Valkrets är ett geografiskt avgränsat område som har ett bestämt antal mandat ("platser") i den församling som väljs.

I valsystem med enmansvalkretsar strävar man i allmänhet efter att valkretsarna skall vara lika stora, medan man i andra system istället bestämmer antalet mandat enligt hur många som bor i området. Antalet mandat som fördelas påverkar valets karaktär och man strävar i allmänhet också i det senare fallet att hålla valkretsarna någorlunda lika stora. Också utjämningsmandat används.

Danmark

Danmark är sedan 2007, för val till folketinget, indelat i tre landsdelar som i sig är indelade i 10 valkretsar som kallas storkredse.[1] Dessa är de viktigaste valkretsarna vid folketingsval.[2] Region Hovedstaden består av fyra stora "storkredse", medan de andra två valadministrativa delarna av landet - Själland-Syddanmark samt Midtjylland-Nordjylland - vardera består av tre "storkredse".[1]

Finland

För riksdagsval är Finland indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. För presidentval och val till Europaparlamentet utgör hela landet en enda valkrets, även om valresultatenen av praktiska och statistiska skäl brukar brytas ner i samma områden som riksdagsvalens valkretsar när de räknas och presenteras.

Riksdagsvalkretsar

Valkretsindelningen för riksdagsval utgår från landskapsindelningen,[3] tidigare länsindelningen.

Finlands 13 valkretsar.
ValkretsAntal mandat (2015)[3]
01 Helsingfors valkrets22
02 Nylands valkrets35
03 Egentliga Finlands valkrets17
04 Satakunta valkrets8
05 Landskapet Ålands valkrets1
06 Tavastlands valkrets14
07 Birkalands valkrets19
08 Sydöstra Finlands valkrets17
09 Savolax-Karelens valkrets16
10 Vasa valkrets16
11 Mellersta Finlands valkrets10
12 Uleåborgs valkrets18
13 Lapplands valkrets7
Total200

Kommunalvalkretsar

För val till kommunfullmäktige utgör alltid en kommun en valkrets.

Island

Se Islands valkretsar

Norge

Valkretsar kallas för valgdistrikt i den norska vallagen.[4] Det finns 19 valkretsar vid Stortingsval i Norge.[5]

Sverige

Sveriges valkretsar 1998–2014. Motsvarade länens gränser, förutom i Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Notera att den mörkröda färgen i Stockholms län symboliserar kommunen Stockholm, som är egen valkrets.

Olika regler gäller för valkretsindelningen ifall det är riksdags-, landstings- eller kommunalval. För val till Europaparlamentet utgör hela landet en enda valkrets.

Riksdagsvalkretsar

För riksdagsval fastslås valkretsindelningen av Vallagen. Valkretsarna sammanfaller med länen, med undantag för de tre största länen (Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län) som är indelade i flera valkretsar. Valkretsarna till Sveriges riksdag är 29 till antalet och är som följer:

Valkrets (valkretskod)Antal mandat 2018[6]Antal mandat 2022[7][8]
fastautjämningsfastautjämnings
Stockholms kommun (1)293295
Stockholms län (2)394403
Uppsala län (3)112121
Södermanlands län (4)9192
Östergötlands län (5)142143
Jönköpings län (6)112112
Kronobergs län (7)606
Kalmar län (8)808
Gotlands län (9)202
Blekinge län (10)505
Malmö kommun (11)101101
Skåne läns västra (12)9291
Skåne läns södra (13)122122
Skåne läns norra och östra (14)10110
Hallands län (15)103102
Göteborgs kommun (16)172171
Västra Götalands läns västra (17)112113
Västra Götalands läns norra (18)828
Västra Götalands läns södra (19)7171
Västra Götalands läns östra (20)9181
Värmlands län (21)9292
Örebro län (22)9393
Västmanlands län (23)818
Dalarnas län (24)9192
Gävleborgs län (25)9092
Västernorrlands län (26)8081
Jämtlands län (27)414
Västerbottens län (28)9081
Norrbottens län (29)808
Total3103931039
349349

Regionvalkretsar

Dessa överlåter Vallagen (6 §) åt resp. regionfullmäktige att besluta om, enligt följande:

En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat. Den bör ha en sammanhängande gränslinje. En del av en kommun får användas för att bilda en valkrets tillsammans med en annan kommun, en del av en annan kommun eller delar av andra kommuner, om valkretsen annars inte kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat. En kommun får också delas in i två eller flera valkretsar, om man på så sätt kan uppnå en lämpligare valkretsindelning.

Notera att det finns ingen regel som säkerställer att riksdagsvalkretsar och regionvalkretsar sammanfaller i de län som har flera riksdagsvalkretsar (Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län). Så har också valkretsarna divergerat kraftigt - exempelvis har Skåne län fyra riksdagsvalkretsar men sex regionvalkretsar. Nordöstra delen av länet utgörs i bägge fall av en valkrets (Skånes norra och östra valkrets respektive Nordostkretsen, men flera kommuner längs gränsen ligger innanför riksdagsvalkretsen men utanför regionvalkretsen eller vice versa). [9][10][11]

Inför valet 2018 behövde alla kommuner och dåvarande landsting ta beslut om valkretsindelning, annars blev de automatisk en valkrets.[källa behövs]

Kommunalvalkretsar

För val till kommunfullmäktige i mindre kommuner utgör vanligtvis kommunen en valkrets, medan det i större kommuner och landsting finns möjlighet att ha flera valkretsar.

Enligt vallagen (4 kap 12 §) gäller följande regler: Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar av kommunfullmäktige. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det.

Inför valet 2018 behövde alla kommuner och dåvarande landsting ta beslut om valkretsindelning, annars blir de automatisk en valkrets.[källa behövs]

Efter den senaste ändringen av vallagen som trädde i kraft 2015 men som inte kommer att tillämpas förrän de allmänna valen 2018 finns det nu en spärr på två procent för kommuner som utgör en enda valkrets och en spärr om 3 procent för kommuner indelade i flera valkretsar.[12]

Före 2015 gällde att kommuner med 24 000 personer eller fler måste delas in flera valkretsar. [13]

Se även

Referenser

 1. ^ [a b] ”folketingsvalg | lex.dk” (på danska). Den Store Danske. https://denstoredanske.lex.dk/folketingsvalg. Läst 5 september 2022. 
 2. ^ ”storkreds | lex.dk” (på danska). Den Store Danske. https://denstoredanske.lex.dk/storkreds. Läst 5 september 2022. 
 3. ^ [a b] ”Valkretsarna”. Arkiverad från originalet den 25 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150325120437/http://www.vaalit.fi/sv/index/omval/riksdagsval/valkretsarna.html. Läst 25 mars 2015. 
 4. ^ Elklit, Jørgen; Tjernshaugen, Andreas (2021-02-12). ”valgkrets” (på norskt bokmål). Store norske leksikon. http://snl.no/valgkrets. Läst 5 september 2022. 
 5. ^ Tjernshaugen, Andreas (2021-02-15). ”valgdistrikt” (på norskt bokmål). Store norske leksikon. http://snl.no/valgdistrikt. Läst 5 september 2022. 
 6. ^ ”Fördelning av mandat i riksdagen och fastställande av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare”. Valmyndigheten. 16 september 2018. https://historik.val.se/val/val2018/slutresultat/protokoll/protokoll_00R.pdf. Läst 31 oktober 2020. 
 7. ^ ”Antal fasta valkretsmandat, val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022”. Valmyndigheten. 8 april 2022. https://www.val.se/download/18.75995f7b17f5a986a4e305c/1649409095653/fasta-valkretsmandat-val-2022.xlsx. Läst 8 september 2022. 
 8. ^ ”Fördelning av mandat i riksdagen och fastställande av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare”. Valmyndigheten. 17 april 2022. https://resultat.val.se/protokoll/protokoll_Val_20220911_00_RD.pdf. Läst 21 september 2022. 
 9. ^ https://www.sydsvenskan.se/2017-06-20/miljopartiet-overkort-i-omrostning-om-valkretsar-till-nasta-ars-regionval
 10. ^ http://data.riksdagen.se/dokument/H2022000
 11. ^ https://www.sydsvenskan.se/2017-03-19/inget-stod-for-farre-politiker-i-region-skane
 12. ^ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6421691
 13. ^ https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1875591

Externa länkar

Vallag (2005:837)

Media som används på denna webbplats

Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Suomen vaalipiirit 2013.png
Författare/Upphovsman: Joukosi, Licens: CC BY-SA 3.0
Map showing the electoral districts of Finland since 2013