Brott mot liv och hälsa

Brott mot liv och hälsa är den samlade beteckningen på en grupp brott, samlade i brottsbalkens tredje kapitel, som alla har det gemensamt att de omfattar någon typ av våld, skada eller risk för skada riktat mot en eller flera fysiska personer. Utanför denna grupp finns också andra brott som innebär att våld utövats och/eller fysisk skada uppstått, exempelvis sexualbrotten. En samlande, mer vardaglig, benämning är våldsbrott.

Straffsatserna för brott mot liv och hälsa varierar från böter till livstids fängelse, beroende på brott. De brott som faller inom kategorin brott mot liv och hälsa är:

Brotten mord, dråp, barnadråp, misshandel och grov misshandel är straffbara även på förberedelsestadiet och försöksstadiet.

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg