Våghusgränd

Våghusgränd i maj 2009.

Våghusgränd är en gata och en parkväg på Blasieholmen i Stockholm. Den sträcker sig norr om (bakom) Nationalmuseum längs Museiparkens södra sida till Hovslagargatan.

Namnet härrör från den tackjärnsvåg som anordnades på östra Blasieholmen 1828. Innan dess låg tackjärnsvågen vid Slussen, men tackjärnbruken klagade över att hanteringen med vägning och omlastning gick för långsam. På 1830-talet tillkom ytterligare ett våghus. Ett av våghusen, en rödputsad låg byggnad, finns fortfarande kvar vid Våghusgränden intill Museiparken.

Källor

  • Nils-Gustaf Stahre, Per Anders Fogelström m.fl. (1986). Stockholms gatunamn. Stockholm: Allmänna Förlaget. ISBN 91 38 90777 1 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Våghusgränd 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Våghusgränd på Blasieholmen, Stockholm
Bååtska palatset 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm