Västvindbältena

Västvindbältena markeras av blå pilar, medan passadvindarna markeras av gula pilar.

Västvindbältena betecknar de områden på jorden mellan cirka 35 och 75 graders nordlig eller sydlig breddgrad där västliga vindar dominerar under året.

Från de subtropiska högtrycksområdena strömmar luft efter jordytan inte endast mot ekvatorn utan också mot polerna. Mötet mellan tropik- och polarluftmassor i polarfronten äger rum i en huvudsaklig strömningsriktning väster-öster på grund av Corioliseffekten.

Blandningen i luftmassorna sker i oväderscentra eller i cyklonernas olika utvecklingsskeden.

Media som används på denna webbplats

Map prevailing winds on earth.png
A map showing the prevaling winds on earth. The image was made based on an image in the book "Het handboek voor de zeiler" by H.C. Herreshoff.