Västerås slott

Västerås slott
Slott
Västerås slott med kärntornet närmast.
Västerås slott med kärntornet närmast.
LandSverige Sverige
RegionSvealand
KommunVästerås
OrtVästerås
ÄgareStatens Fastighetsverk
Byggnadsmaterialgråsten, tegel

Västerås slott är en slottsbyggnad belägen i Västerås intill Svartåns mynning och var ett kungligt residens under Vasatiden. Slottet uppfördes under 1100-talet och blev ombyggt under Gustav Vasas regering 1540–1544.[1] Slottet är idag residens för Landshövdingen i Västmanlands län, som därmed även är Ståthållare på Västerås slott och då ingår i de Icke tjänstgörande hovstaterna vid Kungliga hovet.[2]

Historia

Medeltiden

Västerås hette tidigare Västra Aros (Västra Åmynningen) och blev i mitten av 1100-talet biskopssäte. Västra Aros blev under 1200-talet den viktigaste utskeppningshamnen för Bergslagen och tillsammans med Stockholm den främsta staden i Mälardalen. Med tiden insåg man behovet av ett starkt fäste som skydd åt kungens fogde, men tjänade även som residens till densamma. Ett kärntorn med fyra våningar byggdes vid Svartåns utlopp. Den översta våningen blev skyttevåning. Detta torn finns ännu kvar i nuvarande slottets nordöstra hörn.

Västerås blev indraget i blodiga strider vilket föranledde att borgen byggdes ut och förstärktes i flera omgångar. Slottet spelade en viktig roll under unionsstriderna på 1400-talet och tidiga 1500-talet, och var det första riksfästet som Engelbrekt Engelbrektssons styrkor erövrade under upproret. Slottet intogs av ärkebiskop Jöns Bengtsson 1457 och belägrades 1464 av Kristian I, men utan framgång. 1522 erövrades det av Gustav Vasa efter att ha varit belägrat under ett år.

Vasatiden

Gustav Vasa triumferar i Västerås.

Västerås slott gjordes till kungligt residens av Gustav Vasa, som även lät hålla riksdag i staden och två av dessa utgjorde historiskt viktiga händelser i Sveriges historia. På riksdagen 1527 beslutades om protestantismens införande och att banden med katolska kyrkan bröts. Under riksdagen 1544 gjordes Sverige till ett arvkungadöme, men sanktionerade även den nya satsning på en inom landet rekryterad krigsmakt som Gustav redan inlett. Inför den senare riksdagen 1540–44 gjordes stora ombyggnader i slottet och en ny kungsvåning byggdes bland annat ovanpå den gamla i östra längan, vilket även skapade nuvarande huvudentrén, och västra längan förhöjdes. Johan III fortsatte med nya byggnadsarbeten i slutet av 1570-talet, då en stor rikssal och en slottskyrka blev inredda.

Den avsatte kungen Erik XIV fördes hit 1573 och tillbringade ett år i fångenskap på slottet.

När Karl X Gustavs mor, pfalzgrevinnan Katarina Karlsdotter Vasa, dog 1638, var det slutet för slottet som kungligt residens. Eftersom ingen kunglig person längre bodde på slottet, hamnade det sedermera i förfall.

Senare historik

Rikssalen efter Erik Hahrs renovering.

Under senare delen av 1600-talet påbörjades renoveringsarbeten på slottet under ledning av arkitekten Mathias Spieler som var nära vän med Jean de la Vallée och Nicodemus Tessin d.ä. Under Karl XII:s krig användes det till förvaring av bla. krigsfångar. Den sista fången lämnade slottet 1857. En välkänd fånge under senare år var Carl Fredrik Lilja, som stal pengar från landskansliet, och som lyckades rymma från fängelset.

År 1736 eldhärjades slottet och all inredning från Vasatiden förstördes. Elden spred sig till flera trä- och korsvirkeshus i närområdet. Slottet reparerades och byggdes ut i mitten av 1740-talet med Carl Hårleman som arkitekt, och färdigställdes under 1750-talet.

Under 1800-talet gjordes en del inre förändringar och under 1920-talet genomfördes en restaurering av slottet ledd av Västerås stadsarkitekt Erik Hahr och då koncentrerade man sig främst på rikssalen med intilliggande utrymmen och residensvåningen. Västmanlands fornminnesförening har haft sina samlingar i slottet sedan 1889. Slottet renoverades 1965–66 under ledning av arkitekt Nils Tesch och därefter flyttade Västmanlands läns museum in, men lämnade byggnaden 2010 för nya lokaler på Karlsgatan 2.

Slottet idag

En mindre del av slottet har på senare år[när?] moderniserats och byggts om till residens för landshövdingen. En annan del av slottet hyrs för närvarande av Mälardalens universitet som har sitt säte för kammarmusik där.

Galleri

Vidare läsning

  • Hedlund, Ruth (1990). Västerås slott: fogdeborg, kungaslott, fängelse och residens. Västerås: Västmanlands läns museum. Libris 7790957. ISBN 91-970290-3-3 
  • Nilsson, Staffan (2000). Svenska residens (1. uppl.). Stockholm: Svensk byggtjänst. sid. 186-195. Libris 8373948. ISBN 91-7332-927-4 
  • Nordberg, Tord O:son (1975). Västerås slott: en byggnadshistorisk skildring. Västerås kulturnämnds skriftserie, 0347-8416 ; 2. Västerås: Kommunen. Libris 147369 

Referenser

  1. ^ ”Västerås slott”. slottsguiden.info. https://slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=42. Läst 22 januari 2020. 
  2. ^ Hovkalendern 2020, sid 15

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Västerås slott-IMG 0513.jpg
Författare/Upphovsman: DoF CC-BY-X, Licens: CC BY 3.0
Västerås slott
Västerås slott borggård7.jpg
Författare/Upphovsman: Torgny Forslund, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Strömsholms slott0.jpg
Författare/Upphovsman: Christer Johansson, Licens: CC BY-SA 2.5
Strömsholms slott.
Västerås slott trapphus 5.jpg
Författare/Upphovsman: Torgny Forslund, Licens: CC BY-SA 3.0
Västerås slott, trapphus
Västerås slott September 2014 01.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Västerås slott Interiör Rikssalen efter renovering. ArkDes ARKM.1962-101-1211.jpg
Västerås slott Interiör Rikssalen efter renovering

Plats: Västerås, Västmanland, Västmanlands

Motiv-klassifikation : Landsbygdens bostadsbebyggelse <2.5> (se dataset i KulturNav för mer information)

Arkitekt för avbildad(e) byggnad(er): Okänd

Datering för avbildad(e) byggnad(er):

Fotograf: Okänd

Inventarienummer i ArkDes samling: ARKM.1962-101-1211
Västerås-slott-porten.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Gustav Vasa triumphs 3.jpg
Part three of a five part series of now destroyed paintings. The motiv is unknown, based upon the costumes the images must have been made in the 1540's. OBS! These images are much debated and there is no proof that this particular painting depicts Västerås riksdag 1527.