Värtabanan

Värtabanan
Allmänt
SträckaKarlberg/Tomteboda–Värtan
Anslutande linjerOstkustbanan
Mälarbanan
Organisation
Invigd1882
ÄgareSvenska Staten
Infrastruktur­förvaltareTrafikverket
TrafikoperatörGreen Cargo, Hector Rail
Tekniska fakta
Längd5 kilometer
Antal spårEnkelspår
Spårvidd1435 millimeter (normalspår)
Största tillåtna axellast22,5 ton
Största tillåtna vikt per meter6,4 ton/m
Största lutning13 
ATCJa
FjärrblockeringJa System H
Högsta hastighet40 km/h
Elektrifierad1905-06-09 - 1908 Provdrift
1939-06-01 -[1]
Matning16 kV 16 2/3 Hz
Linjekarta
Visar både dagens stationer
och de historiska (skuggade)
km
Unknown BSicon "LSTRq"Unknown BSicon "ABZq+lr"Unknown BSicon "LSTRq"
OstkustbananMälarbanan
Straight track
Unknown BSicon "SPLa"
Unknown BSicon "vSTR"
Unknown BSicon "vSBRÜCKE"
Solnabron/Solnavägen
Unknown BSicon "vSTR"
Unknown BSicon "vDST"
1,2Stockholm N (Norrtull)
Unknown BSicon "evHST"
1,8Norrtull(- 1924)
Unknown BSicon "SPLe"
Unknown BSicon "SKRZ-Au"
Uppsalavägen
Unknown BSicon "eHST"
2,3Stallmästaregården-1893
Unknown BSicon "SKRZ-Au"
Roslagsvägen
Unknown BSicon "eBST"
2,5Albano- 1913/1969
Unknown BSicon "eABZgr"
Stockholm Ö - 1996
Unknown BSicon "KRZu"
Roslagsbanan
Unknown BSicon "eHST"
3,5Ugglevikskällan- 1903
Unknown BSicon "eHST"
4Skuggan(Kattrumpedalen) - 1913
Small non-passenger station on track
4,8Värtan
Unknown BSicon "eHST"
5Värtans hållplats-1910
Unknown BSicon "eABZg+l"
Husarviken/Värtagasverket
Unknown BSicon "SKRZ-Au"
Lidingövägen
Unknown BSicon "BS2c2"Unknown BSicon "BS2lr"Unknown BSicon "BS2c3"
Straight trackUnknown BSicon "eABZgl"
Husarviken/Lidingöbanan
Straight trackUnknown BSicon "exTRAJEKT"
Åboa
Unknown BSicon "eBHF"
5,5Värtan stationshus- 1913
Unknown BSicon "xABZgl"
FrihamnenContainerhamnen
Unknown BSicon "exSTRl"
LouddenOljehamn
aTågfärjan nedlagd årsskiftet 2011/12
Källor linjekarta:[2][3]
Värtabanan i Bellevueparken
Värtabanan vid Uggleviken
Värtabanan vid Storängsbotten

Värtabanan är en järnväg strax norr om centrala Stockholm som går från Tomteboda via Norra Djurgården till Värtans bangård. Därifrån fanns det tidigare industrispår mot Frihamnen med Containerterminalen och till oljehamnen vid Loudden, dessa spår revs i början av 2020-talet. I Värtahamnen finns det en tågfärjeramp. Utöver anslutningen i Tomteboda finns även en anslutning till Värtabanan vid Karlberg som fungerar som triangelspår.

Historia

Värtabanan byggdes av staten med anslutningar både från Karlbergs station[4] och från Tomteboda station varifrån Värtabanan drogs planskilt[5] under Norra Stambanan till Värtan mellan åren 1879-1882[6] i dåvarande norra utkanten av Stockholm. Karlbergs station och Tomteboda station kom båda att uppföras och togs i drift för första gången vid Värtabanans tillkomst. Banan invigdes den 15 maj 1882.[7] Banan går genom Nationalstadsparken och skulle sannolikt inte idag få byggas annat än i tunnel, som bilvägen Norra länken byggs.

Banan blev snart en av Sveriges mest trafikerade järnvägar, varje år åkte nästan 26 000 personer på banan och 84 500 ton gods fraktades på godsvagnar till och från hamnen. Spårvägen till Värtan (Tegeluddsvägen) öppnade dock 1905 och 1907[8] förlängdes den till Ropsten via Lidingövägen som därmed fick direktförbindelse med Centralstation.[9] Denna konkurrens gjorde att persontrafiken på Värtabanan upphörde den 15 april 1913.[7] Efter det har endast godstransporter förekommit med undantag för militära persontransporter fram till 1918.

Banan byggdes till Värtahamnen dels för att Statens Järnvägar behövde en saltsjöhamn som kunde ta emot stenkol till ångloken, dels för att ta emot allmänt tungt gods. På Värtans, Frihamnens och Louddens hamnområde finns det drygt fem mil järnvägsspår. Transporterna från Loudden har upphört.

Vid Albano korsar banan Roslagsbanan, som går ovanför på en viadukt. Fram till 1990-talet fanns även ett anslutningsspår till Stockholms östra, vilket utgjorde smalspåriga Roslagsbanans enda förbindelse med det normalspåriga järnvägsnätet. Någon egentlig trafik kunde inte gå däremellan på grund av spårviddsskillnad, med det var möjligt att köra fram enstaka vagnar på överföringsvagnar. X10p-tågen levererades över spåret, liksom även ångloket Stortysken för museitågkörningar på Roslagsbanan.

När Lidingöbron blev färdig 1925 förlängdes Lidingöbanorna (Norra Lidingöbanan och Södra Lidingöbanan) till Ropsten. De anslöts till Stockholms spårvägsnät och till Värtabanan för godstrafik till Gåshaga på Lidingö mellan 1926 och 1983.[7] Anslutningen är numera överasfalterad vid Ropsten.

Industrispår väster om Hjorthagen till Husarviken och Värtagasverket fanns redan före år 1900.[10] Senare[11] byggdes ytterligare ett spår till Husarviken förbi Ropsten. Det fanns också industrispår till Värtaverket. Det mesta har rivits.

Banan användes för elektrisk provdrift mellan 1905 och 1908.[7]

Mellan 1967 och 1975 fanns det en tågfärja till Nådendal i Finland och 1989 startades tågfärjan till Åbo.[12] SealRails tågfärjetrafik med gods till Åbo omfattade 10 000 vagnar per år, men minskade och upphörde vid årsskiftet 2011/12.[13][14]

Den 13 augusti 2018 invigdes en ny 720 meter lång tunnel för Värtabanan som frigör mark för nya Hagastaden.[15]

Upprustning

Under 2003 rustades Värtabanan upp. Bland annat fick banan ATC samt helsvetsat spår på makadamballast. Kontaktledningen moderniserades. Även broarna vid Norrtull samt Roslagstull ersattes av nya för att möjliggöra tyngre trafik samt höja banans STH till 70 km/h[16]

Trafik

Sedan containerverksamheten i Frihamnen flyttat till Norvikudden norr om Nynäshamn 2020, används banan nästan uteslutande för transporter av biomassa till Värtaverket.[17]

Det förekommer sällsynt persontrafik med chartertåg till Finlandsfärjorna eller Lidingöloppet[18]. Det förekommer också att persontågsätt vänds vid Norra Station i och med Värtabanans funktion som ett triangelspår vilket möjliggör vändning av felvända tågsätt.[19][20] Närmaste triangelspår finns i Katrineholm samt Kolbäck. Det förekommer även en hel del växlingsrörelser mellan Värtan och Tomteboda och Hagalund, främst ensamma lok. Dessa rörelser sker som växling på huvudspår.

Stationer som fanns för persontrafik

Källor

 1. ^ Historiskt om Svenska Järnvägar Elektrifiering och elektrisk drift
 2. ^ ”Bandelsregister”. http://www.historiskt.nu/bandata/bandelsdata/Baslista/Alla/bd327.htm. 
 3. ^ ”Trafikverket”. http://www.trafikverket.se. 
 4. ^ ”Karlberg station”. http://www.stiglundin.se/jarnvag/18116900/nsb/linje/karlberg.htm. 
 5. ^ ”Tomteboda station spårskiss (Men saknar årtal!)”. http://www.stiglundin.se/jarnvag/18116900/nsb/linje/tomteboda2sp.htm. 
 6. ^ ”Nordisk familjebok 1922 - Värtan”. https://runeberg.org/nfcm/0193.html. 
 7. ^ [a b c d] Järnvägar i historien
 8. ^ ”Spårvägslinjer i Stockholm”. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100823001843/http://www2.sl.se/Templates/FMS/FMS_line_advanced.aspx?id=3683. 
 9. ^ ”Gamla Järnvägshistoriskt Forum - Re: Trafikplatser mm. på Värtabanan?”. http://www.jvmv2.se/gamlaforum/35028.htm. 
 10. ^ Häradsekonomiska kartan 1901-06 Lidingö J112-75-15
 11. ^ Ekonomisk karta 1951 Stockholm J133-10I16f66
 12. ^ ”Stockholms Hamnar - Värtahamnen”. http://www.stockholmshamnar.se/Historia/Platser/Stockholm/Vartahamnen/. 
 13. ^ ”SEARAIL - raka spåret till sjöss”. Forum Finland (Stockholm: Finsk-svenska handelskammaren) (3): sid. 14. 2006. 
 14. ^ ”Green Cargo och VR avvecklar SeaRail 2011-10-07”. Arkiverad från originalet den 16 december 2013. https://web.archive.org/web/20131216110851/http://www.greencargo.com/sv/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden-/Green-Cargo-och-VR-avvecklar-SeaRail/. Läst 5 januari 2012. 
 15. ^ ”Första tåget i Norra Stations-tunneln - Stockholm växer”. vaxer.stockholm. https://vaxer.stockholm/nyheter/2018/08/forsta-taget-i-norra-stations-tunneln/?fbclid=IwAR19OK8tjuasHGrEclybijUIAwepVZfETXAszp8tLbxoDYQtXhFaQCPC8wQ. Läst 7 augusti 2022. 
 16. ^ ”Järnväg.net om Värtabanan”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525115459/http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/banor-svealand/karlberg-vartan. 
 17. ^ Flisvagnar i Värtan (2020-12-23)
 18. ^ ”Dagens extratåg på Värtabanan”. Arkiverad från originalet den 12 april 2023. https://web.archive.org/web/20230412231835/http://postvagnen.com/forum/index.php?mode=thread&id=198979.  Stort tåg på ovanlig bana
 19. ^ Bildexempel på vändningar av X2000 tågsätt
 20. ^ ”Trafikverket linjeboken VÄRTAN-STOCKHOLM N-TOMTEBODA-HUVUDSTA”. Arkiverad från originalet den 4 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120104175121/http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/System-och-verktyg-for-jarnvag/. 

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

BSicon .svg
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
BSicon BS2c3.svg
BS2 track corner 3rd quadrant
Vartabanan 2007.jpg
Författare/Upphovsman: Holger Ellgaard Redigera dessa strukturerade data på Commons, Licens: CC BY-SA 3.0
Värtabanan i Bellevueparken i Stockholm
BSicon ABZq+lr.svg
junction aqross from left & right
Vartabanan 2007a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger Ellgaard Redigera dessa strukturerade data på Commons, Licens: CC BY-SA 3.0
Värtabanan österut sedd från Uggleviksvägens gång- och cylkelbro på Norra Djurgården.
BSicon LSTRq.svg
Eget arbete baserat på: BSicon LSTR.svg
BSicon BST.svg
non-passenger stop track straight in use
BSicon exSTRl.svg
ex-track to left forward driving direction (with exact circles)
VartabananStorangsbotten.jpg
Värtabanan i Stockholm vid Storängsbotten.
BSicon SPLe.svg
railway icon
BSicon exTRAJEKT.svg
Ferry at unused line
BSicon eBST.svg
ex non-passenger stop track straight in use
BSicon BS2c2.svg
BS2 track corner 2nd quadrant
BSicon KRZu.svg
crossing underneath
BSicon eBHF.svg
ex station straight track
BSicon SPLa.svg
railway icon
BSicon BS2lr.svg
BS2 track to the left and right
BSicon eHST.svg
Ex flag stop, track straight in use
BSicon evHST.svg
spoorsjabloon
BSicon vSTR.svg
Doppelstrang ehem. (S)-Bahnhof
BSicon vDST.svg
BS template