Länsväg 222

Länsväg
Länsväg 222

Värmdöleden förbi Svindersviken och Alphyddan i Nacka.
Basfakta
LandSverige
Geografiska fakta
Börjar iStockholm
Slutar iStavsnäs
Sträckning
222

Länsväg 222 går mellan Stockholm och Stavsnäs i Stockholms län. Vägen börjar vid Slussen i Stockholm. Den kallas Värmdöleden från gränsen mellan Stockholm och Nacka fram till Mölnvik, och fortsätter därefter via Strömma till Stavsnäs. Vägen är motorväg mellan Lugnet och trafikplats Mölnvik, förutom över Farstabron som är motortrafikled (2+1) eftersom den är för smal för fyra körfält och saknar mitträcke. Sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket är sedan 2006 trefältsväg med reversibelt mittfält. Därefter är resten av vägen landsväg. Den ansluter i västlig riktning till riksväg 75 (Södra länken) strax öster om Lugnet. Tidigare länsväg 228 (Saltsjöbadsleden) går mellan 222:an vid Nacka Centrum och Fisksätra som motorväg.

På den östligaste delen mellan Mölnvik och Stavsnäs har det varit mycket problem med för höga hastigheter.[1]

Historik

Skurubron, 2008.
Farstabron, 2015.
Kilsbron, 2015.

Beslutsprocess för motorvägen Sickla-Skuru

Redan i början av 1930-talet fanns det önskemål om att man borde avlasta Värmdövägen genom att bygga en helt ny väg. Den som ansvarade för frågan var Svartlösa Härads Väghållningsdistrikt, men där var man inte så intresserad. Dessa beslöt istället 1932 att Värmdövägen skulle läggas om och breddas.

År 1942 förordade Länsstyrelsen att en arbetsplan skulle utarbetas för en ny väg mellan Sickla Bro och Skurubron. Arbetsplanen togs fram av Fredrik Bachmans Ingenjörsbyrå. Som namn på denna väg användes Regionplanevägen. På grund av att vägväsendet förstatligades samma år så hände dock ingenting mer förrän hösten 1943. 1946 började Nacka landskommun att ta fram en generalplan för Sicklaön, och i den ingick även frågan om en ny väg.

I april 1950 hölls ett viktigt möte där två förslag presenterades:

  • Ett förslag hade tagits fram av vägkonsulten Fredrik Bachman på uppdrag av Nacka stad och länsstyrelsen. Förslaget innebär att en väg skulle dras fram ganska centralt över Sicklaön på sträckan SvindersvikSkvaltan. Alternativet kallades "Huvudförslag – F. Bachman".
  • Det andra förslaget hade tagits fram av arkitekten Sune Lindström, som hade tagit fram Nackas generalplan. Alternativet innebar att vägen lades i en nordligare sträckning än det första förslaget. Förslaget fick namnet "Alternativförslag – Arkitekt Lindström".

Vilket förslag som skulle väljas var en svår nöt att knäcka. Den 20 juni 1955 antog dock stadsfullmäktige i Nacka en rapport från sin byggnadschef Roland Norberg som innebär att man godkände den centrala sträckningen. Arbetet fortsatte. Finansieringen var ännu inte löst. 1960 kom det dock indikationer på att statliga bidrag skulle beviljas om bara alla planer slutfördes. Under 1960 och 1961 hölls det första mötena med berörda markägare som fick lämna synpunkter och önskemål. Detta medförde bland annat att sträckningen vid Skogalund och Ektorp ändrades så att många villaägare i Ektorp kom att få vägen rakt över sina hus. Arbetsplanen godkändes av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 29 december 1962.

Den 20 februari 1963 beslutades även att Värmdöleden skulle bli en helstatlig väg vilket innebar att Nacka inte behövde bidra med finansieringen. Motorvägssträckan började byggas 1965 och var då mycket efterlängtad. Den första etappen, Skuru-Vikdalen invigdes i december 1968. Den andra etappen Vikdalen-Lugnet invigdes den 19 oktober 1972.

Övrig historik

Vägen hette från 1962 till 1985 riksväg 74 (gick Årsta-Ålstäket), men degraderades till länsväg eftersom den mest används till lokala resor. Vägen Stockholm-Gustavsberg hette länshuvudväg 152 före 1962.

Skurubron uppfördes 1915. Man valde att bygga en parallell likadan bro, klar 1957, för att få fyra körfält (2+2). År 2023 leddes Länsväg 222 om på en nybyggd bro som kunde klassas som motorväg.

Motorvägen öster om Skurubron till Lännersta invigdes den 3 juli 1975 av landshövding Hjalmar Mehr. Motorvägen Lännersta-Insjön började trafikeras i december 1978. Motortrafikleden Insjön-Mölnvik invigdes 1985.

I samband med att Södra länken öppnades ändrades länsväg 222:s sträckning till att gå från trafikplats Centralbron via Stadsgården till trafikplats Lugnet, istället för den tidigare sträckningen från trafikplats Johanneshov via Hammarby fabriksväg till Lugnet[2][3]. Den nya sträckningen var tidigare en del av länsväg 260.

Bilder

Vägstandard

DelsträckaAvståndHastighetVägstandard
Stockholm
Slussen
Nacka
Trafikplats Lugnet
3 kmStadsgata.
Nacka
Trafikplats Lugnet
Nacka
Trafikplats Skuru
6 km Motorväg (3+3) 70 km/h genom trafikplats Lugnet.
Nacka
Trafikplats Skuru
Boo
Trafikplats Björknäs
1 km2+2-väg. Skurubron.
Boo
Trafikplats Björknäs
Boo
Trafikplats Orminge
2 km Motorväg (2+2)
Boo
Trafikplats Orminge
Gustavsberg
Cirkulationsplats Mölnvik
12 km Motorväg (2+2)
Motortrafikled (2+1) över Farstabron.
Gustavsberg
Cirkulationsplats Mölnvik
Ålstäket
Cirkulationsplats Ålstäket
2 kmTrefältsväg med reversibelt körfält.
Ålstäket
Cirkulationsplats Ålstäket
Barnvik14 kmLandsväg. 50 km/h genom Strömma.
BarnvikStavsnäs2 km Landsväg.

[4]

Trafikplatser

NrNamnSkyltning
E4N/E20N Centrum (E4.25)
SlussenGamla stan, Munkbron, Skeppsbron
    Finland
   Stadsgården Finland (Viking Line) Tegelvikshamnen
   FolkungagatanMedborgarplatsen
   Fåfängan
Trängselskattupp till 20 kr
Danviksbronöver Hammarbykanalen, öppningsbar
HenriksdalKvarnholmen, Henriksdal, Danviken, Danviksklippan, Lugnet
Motorväg Motorväg (Trafikplats Lugnet – Trafikplats Skuru)
   Trafikplats Lugnet260 Älta, Sickla
7Trafikplats AlphyddanE4 E20 75 (Södra länken) Årsta, 73, Nynäshamn motorväg, 260 (endast till/från Värmdö)
   Trafikplats KvarnholmenKvarnholmen
Trafikplats NackaNacka Forum, Nacka Strand, Jarlaberg, Järla (endast till/från Stockholm) (busshållplats "Nacka trafikplats")
   Trafikplats Skvaltan Saltsjöbadsleden motorväg Fisksätra, Saltsjöbaden
   Trafikplats SkogalundNacka C, Skogalund, Storängen (endast till/från Värmdö)
   Trafikplats SkuruSkuru
Dubbla körfält Fyrfältsväg (Trafikplats Skuru – Trafikplats Björknäs)
Skurubronöver Skurusundet
Trafikplats BjörknäsBjörknäs, Lokalslinga Ö (endast till/från Stockholm)
Motorväg Motorväg (Trafikplats Björknäs – Trafikplats Mölnvik)
   Trafikplats OrmingeOrminge, Lännersta (Björknäs)
Kilsbronöver Kilsviken
   Trafikplats InsjönInsjön, Kummelnäs
Farstabronöver Farstaviken (skyltad som Motortrafikled)
   Trafikplats HålluddenHålludden (endast till/från Stockholm)
   Trafikplats GustavsbergGustavsberg, Ingarö, Värmdö Marknad
   Trafikplats MölnvikGustavsberg
Huvudled Landsväg (tre körfält) (Trafikplats Mölnvik – Ålstäket)
   SvanstensrondellenGrisslinge Havsbad
   Ålstäket274 Åkersberga Vaxholm
Huvudled Landsväg (två körfält) (Ålstäket – Stavsnäs)
över Strömma kanal, öppningsbar

Vägen slutar i en vändplats på kajen i Stavsnäs vinterhamn, där det finns parkeringsmöjligheter.

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Vänster - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
2 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Höger - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Stockholm sydväst 1898.jpg
Stockholm från sydvöst. Den vita linjen är Södertäljevägen. Det ljusa område i föregrunden är utdikningen av Västertorp. Ballongfoto av Oscar Halldin 1898.
Coat of arms of Sweden.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
Lilla riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Svindersviken Alphyddan.JPG
Författare/Upphovsman: Jan Ainali, Licens: CC BY-SA 3.0
Svindersviken och Alphyddan sedd från helikopter.
Sweden road sign A6.svg
A6 (Varning för bro) är ett svenskt vägmärke som kategoriseras som ett varningsmärke (grupp A). Närmare föreskrifter ges i vägmärkesförordningen (SFS 2007:90): Märket anger en öppningsbar bro.
Värmdöleden Nacka forum 2015.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Värmdöleden vid Forum Nacka
Sweden road sign C31-3.svg
Svensk vägskylt för: Förbudsmärken - Begränsad hastighet
Sweden road sign A22.svg
Varning för flerfärgssignal. (Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.)
Sweden road sign C31-8.svg
Swedish prohibitory road sign.
Två körfält.svg
Denna skylt visar att det blir två körfält för att underlätta omkörning
Sweden road sign E3.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Motortrafikled
Skurubron 2008b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skurubron in Nacka
Sweden road sign E1.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Motorväg / Autostrada
AB-Kreuz-blau.svg
Motorway Junction Icon (blue).
Swedish road sign 1 5 2 55.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Märken för vissa ändamål, färja
Sweden road sign C31-10.svg
Swedish prohibitory road sign.
Värmdöleden Kilsviksbron 2015.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Värmdöleden vid Kilsviksbron
Sweden road sign C31-5.svg
Svensk vägskylt för: Förbudsmärken - Begränsad hastighet
Farstabron 2015a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Farstabron från västra brofäste
Värmdöleden Trpl Gustavsberg 2015.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Värmdöleden vid trafikplats Gustavsberg
Värmdöleden at Alphyddan Nacka Sweden.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY-SA 2.0
Värmdöleden (road 222) at Alphyddan/Finntorp, Nacka, Sweden.
Värmdöleden österut vid Kvarnholmen och Nacka, jan 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Värmdöleden österut vid trafikplats Kvarnholmen och Nacka
Värmdöleden trafikplats Henriksdal 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Henriksdalsberget, vy över Trafikplats Lugnet
Kilviksbron 2015c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kilviksbron
Sweden road sign C31-7.svg
Svensk vägskylt för: Förbudsmärken - Begränsad hastighet
Värmdöleden österut vid Kvarnholmen och Nacka, jan 2022c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Värmdöleden österut vid trafikplats Kvarnholmen och Nacka
Sweden road sign E25.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Betalväg
Sweden road sign A30.svg
Svensk vägskylt för: Varningsmärken - Cirkulationsplats
Stavsnäs 222.jpg
Författare/Upphovsman: EnDumEn, Licens: CC BY-SA 3.0

Länsväg 222 i c:a 250 m från dess slut i Stavsnäs.

Källa: eget foto, fotograf EnDumEn, 4 november 2010
Sweden road sign D10.svg
Svensk vägskylt för: Påbudsmärken - Början på körfält för fordon i linjetrafik