Världsreligion

Religion
Världreligionerna symboler

Världsreligion avser vanligen en religion med många utövare över en stor del av världen, med tyngdpunkten på att de ska vara många snarare än vitt spridda. Begreppet är värdeladdat eftersom ordet religion är svårdefinierat. När ordet världs- kombineras med begreppet -religion uppstår problemet att man måste göra en ytterligare definition när man väl löst frågan om det är en religion eller inte. Med reservation för många definitionssvårigheter ger nedanstående tabell en ungefärlig överblick över antalet anhängare för olika religioner:[1]

Lista över världens största religioner
RankReligionAntalet anhängare
1Kristendom2 000 miljoner
2Islam1 800 miljoner
3Hinduism1 100 miljoner
4Buddhism500 miljoner
5Shintō100 miljoner
6Sikhism25 miljoner
7Judendom14 miljoner
8Daoism12 miljoner
9Muism(en)10 miljoner
10Cao Dai4,4 miljoner

Av dessa brukar de globalt dominerande religionerna 1-4 och 7 inordnas under begreppet "de fem världsreligionerna", medan religionerna 1, 2 och 7 (kristendom, Islam och judendom) kallas de abrahamitiska världsreligionerna.

Tabellen ovan från Encyclopedia Britannica[1] visar att storlek och spridning inte alls behöver följas åt. Vissa religioner som till exempel Cao Dai finns nästan uteslutande i ett enskilt land (Vietnam), medan andra religioner som kristendom har stor spridning i världen.

Kinesisk folkreligion, som utövas av ett avsevärt antal personer både inom Folkrepubliken Kina, Taiwan, Singapore, och i västerländsk diaspora, utgör ett definitionsproblem, därför att dess utövare delvis, men endast delvis, sammanfaller med utövare av konfucianism, daoism och buddhism. Såväl storlek som spridning motiverar att den inkluderas bland världsreligionerna men definitionsproblem och överlappning med uppkomstregionens tre välorganiserade religioner gör detta svårhanterligt.

Se även

  • Lista över religioner efter antalet bekännare

Referenser

Media som används på denna webbplats

Religious syms.svg
Religious symbols from the top nine organised faiths of the world according to Major world religions

From left to right: