Utländsk bakgrund

Utländsk bakgrund är ett begrepp för att definiera en individs förhållande till det land den uppehåller sig i.

Sverige

Svenska myndigheters definition av personer med utländsk bakgrund är som följer[1]:

 • Personer som är utrikes födda
 • Personer som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

Begreppet ändrade innebörd hos svenska myndigheter den 31 december 2003. Innan dess räckte det med att en förälder var född utomlands för att dennes barn ansågs ha utländsk bakgrund.[2]

Statistiken över hur många personer som har utländsk bakgrund fördelat på kön, ålder, civilstånd och kommun finns att tillgå hos Statistiska centralbyrån.[3] Den 31 december 2017 hade 24,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund, år 2000 låg denna siffra på 14,5 procent enligt den nuvarande definitionen.[4] Andelen personer med utländsk bakgrund som arbetade inom svenska staten år 2016 var 26,7 procent enligt Arbetsgivarverket, 2006 låg denna siffra på 16,6 procent.[5]

Historisk utveckling av personer med utländsk bakgrund
ÅrtalAntal personer med utländsk bakgrund[4][6]Totala antalet personer i Sverige[7]Andel av totala befolkningen[6][7]
20001 288 2478 882 79214,5 %
2002*1 911 986*--
20021 358 2148 940 78815,2 %
20031 393 2488 975 67015,5 %
20041 426 2939 011 39215,8 %
20051 463 3589 047 75216,2 %
20061 526 1779 113 25716,7 %
20071 592 3769 182 92717,3 %
20081 661 0039 256 34717,9 %
20091 733 9139 340 68218,6 %
20101 797 8899 415 57019,1 %
20111 857 5499 482 85519,6 %
20121 921 9929 555 89320,1 %
20132 001 1909 644 86420,7 %
20142 092 2069 747 35521,5 %
20152 187 0209 851 01722,2 %
20162 320 3029 995 15323,2 %
20172 439 00710 120 24224,1 %
20182 543 42010 230 18524,9 %
20192 634 96710 327 58925,5 %
20202 686 04010 379 29525,9 %
20212 752 57210 452 32626,3 %
20222 827 12210 521 55626,9 %

*Siffran enligt den gamla, bredare definitionen visas i kursiv, då denna inte är omedelbart jämförbar med övriga siffror.

Svensk bakgrund

Beteckningen svensk bakgrund[2] används i svensk statistik i motsats till utländsk bakgrund för att beskriva:

 • Personer som är inrikes födda med minst en inrikes född förälder

Utrikes födda med minst en inrikes född förälder kan vid behov föras över till personer med svensk bakgrund. Det ska då tydligt anges att man har avvikit från standardindelningen och även syftet till förändringen ska stå klart.[2]

Historisk utveckling av personer med svensk bakgrund
ÅrtalAntal personer med svensk bakgrund[4][6]Totala antalet personer i Sverige[7]Andel av totala befolkningen[6][7]
20007 594 5458 882 79285,5 %
20027 582 5748 940 78884,8 %
20037 582 4228 975 67084,5 %
20047 585 0999 011 39284,2 %
20057 584 3949 047 75283,8 %
20067 587 0809 113 25783,3 %
20077 590 5519 182 92782,7 %
20087 595 3449 256 34782,1 %
20097 606 7699 340 68281,4 %
20107 617 6819 415 57080,9 %
20117 625 3069 482 85580,4 %
20127 633 9019 555 89379,9 %
20137 643 6749 644 86479,3 %
20147 655 1499 747 35578,5 %
20157 663 9979 851 01777,8 %
20167 674 8519 995 15376,8 %
20177 681 23510 120 24275,9 %
20187 686 76510 230 18575,1 %
20197 692 62210 327 58973,9 %
20207 693 25510 379 29574,1 %
20217 699 75410 452 32673,7 %
20227 694 43410 521 55673,1 %

Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar

Historisk utveckling av personer som är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar
ÅrtalAntal personer som är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar[6]Totala antalet personer i Sverige[7]Andel av totala befolkningen[6][7]
20027 028 8028 940 78878,6 %
20037 017 9168 975 67078,2 %
20047 009 5799 011 39277,8 %
20056 997 6849 047 75277,3 %
20066 988 4949 113 25776,7 %
20076 979 6419 182 92776,0 %
20086 971 5379 256 34775,3 %
20096 968 8289 340 68274,6 %
20106 965 0339 415 57074,0 %
20116 958 5839 482 85573,4 %
20126 952 8079 555 89372,8 %
20136 947 8999 644 86472,0 %
20146 944 8369 747 35571,2 %
20156 939 1569 851 01770,4 %
20166 935 0389 995 15369,4 %
20176 927 15310 120 24268,4 %
20186 918 87310 230 18567,6 %
20196 912 42310 327 58966,9 %
20206 900 47610 379 29566,5 %
20216 894 41410 452 32666,0 %
20226 878 22510 521 55665,4 %

Utrikes födda

Många utrikes födda kom till Sverige särskilt under 2010-talet.[8][9][10][11] Antalet som kom till Europa och Sverige under mitten av 2010-talet ledde till Migrationskrisen i Europa, särskilt 2015 var det många utrikes födda som kom till Sverige och Europa.[8][9][10][11] Detta ledde till att Sverige fick fler utrikes födda mellan åren 2015 till 2016, än vad Sverige hade mellan åren 1970 till 1980.[4][6][7]

Historisk utveckling av personer som är utrikes födda
ÅrtalAntal personer som är utrikes födda[4][6]Totala antalet personer i Sverige[7]Andel av totala befolkningen[4][6][7]
1960299 8797 497 9674,0 %
1970537 5858 081 2296,7 %
1980626 9538 317 9377,5 %
1990790 4458 590 6309,2 %
20001 003 7988 882 79211,3 %
20021 053 4638 940 78811,8 %
20031 078 0758 975 67012,0 %
20041 100 2629 011 39212,2 %
20051 125 7909 047 75212,4 %
20061 175 2009 113 25712,9 %
20071 227 7709 182 92713,4 %
20081 281 5819 256 34713,8 %
20091 337 9659 340 68214,3 %
20101 384 9299 415 57014,7 %
20111 427 2969 482 85515,1 %
20121 473 2569 555 89315,4 %
20131 533 4939 644 86415,9 %
20141 603 5519 747 35516,5 %
20151 676 2649 851 01717,0 %
20161 784 4979 995 15317,9 %
20171 877 05010 120 24218,5 %
20181 955 56910 230 18519,1 %
20192 019 73310 327 58919,6 %
20202 046 73110 379 29519,7 %
20212 090 50310 452 32620,0 %
20222 145 67410 521 55620,4 %

Källor

 1. ^ Trankvill, Åsa (red.) (2008). ”Befolkning” ( PDF). Statistisk årsbok för Sverige 2008. Stockholm: Statistiska centralbyrån. sid. 76. ISSN 1654-4420. ISBN 978-91-618-1400-8. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2008A01_BR_05_A01BR0801.pdf 
 2. ^ [a b c] ”SCB, MIS 2002:3, Personer med utländsk bakgrund, Riktlinjer för redovisning i statistiken. Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. ISSN 1402-0807. SCB-Tryck, Örebro 2002, Sverige.”. Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/contentassets/60768c27d88c434a8036d1fdb595bf65/mis-2002-3.pdf. Läst 16 december 2020. 
 3. ^ ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund efter region, civilstånd, ålder och kön. År 2002-2006”. Statistiska centralbyrån. Arkiverad från originalet den 26 december 2018. https://web.archive.org/web/20181226044150/http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=bergman&xu=scb&omradekod=BE&huvudtabell=UtlSvBakgTot&omradetext=Befolkning&tabelltext=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+efter+region%2C+civilst%E5nd%2C+%E5lder+och+k%F6n.+%C5r&preskat=O&prodid=BE0101&starttid=2002&stopptid=2006&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1%20. Läst 17 maj 2008. 
 4. ^ [a b c d e f] ”Befolkningsstatistik i sammandrag 1960–2022”. Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/befolkningsstatistik-i-sammandrag/befolkningsstatistik-i-sammandrag/. Läst 3 oktober 2023. 
 5. ^ ”Utländsk bakgrund”. www.arbetsgivarverket.se. Arkiverad från originalet den 13 juni 2018. https://web.archive.org/web/20180613134158/https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/medarbetare/utlandsk-bakgrund/. Läst 13 juni 2018. 
 6. ^ [a b c d e f g h i] ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder och kön. År 2002 - 2022”. Statistiska centralbyrån. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgFin/. Läst 3 oktober 2023. 
 7. ^ [a b c d e f g h i] ”Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2018”. Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/#Fotnoter. Läst 25 april 2019. 
 8. ^ [a b] Regeringskansliet, Regeringen och (9 mars 2017). ”Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015” (på svenska). Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201712/. Läst 20 september 2018. 
 9. ^ [a b] ”Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering ( RiR 2017:4 )”. www.riksrevisionen.se. https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2017/lardomar-av-flyktingsituationen-hosten-2015---beredskap-och-hantering.html. Läst 20 september 2018. 
 10. ^ [a b] ”Det stora antalet asylsökande under 2015 ökade inte flyktinginvandringen nämnvärt”. Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/asylsokande-grund-for-bosattning-utlandsk-bakgrund-medborgarskapsbyten-adoptioner-hushallsstatistik-och-medellivslangder-2015/. Läst 20 september 2018. 
 11. ^ [a b] ”Ett år sen flyktingkrisen – så ser det ut i dag”. SVT Nyheter. 3 oktober 2016. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ett-ar-sen-flyktingkrisen-sa-ser-det-ut-i-dag. Läst 20 september 2018. 

Se även