Urbansociologi

São Paulo, Brasilien

Urbansociologi är en sociologisk subdisciplin som studerar städer, urbanisering och stadsliv. Som en av fältets äldsta subdiscipliner studerar och undersöker urbansociologin de sociala, historiska, politiska, kulturella, resursmässiga och miljömässiga krafterna som har format stadsmiljöer. Precis som inom de flesta områden inom sociologin använder urbansociologer strukturerade observationer, statistisk analys, arkivforskning, data från folkräkningen, samhällsteori teori, intervjuer och andra metoder för att studera olika ämnen, inklusive fattigdom, segregation, migration, gentrifiering, hemlöshet, exkluderande design, förfall samt förändringar och revitalisering av stadsdelar. Den urbansociologiska analysen ger kritiska insikter som formar och vägleder stadsplanering så väl som politiskt beslutsfattande.[1]

De filosofiska grundvalarna för modern urbansociologi härstammar från sociologer som Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Émile Durkheim, Max Weber och Friedrich Engels vilka studerade och teoretiserade kring de sociala och kulturella processerna inom urbanisering, i kraft av att få effekter som alienation, samt skapade ytor för skapandet eller förstörelsen av kollektiva och individuella identiteter.

Dessa teoretiska grundvalar utvidgades och analyserades vidare av en grupp sociologer och forskare som verkade vid University of Chicago under tidigt 1900-tal. Inom det som kom att kallas Chicagoskolan i sociologi revolutionerade ett antal verk av Robert Park, Louis Wirth och Ernest Burgess gällande innerstaden i Chicago inte bara syftet med forskning om städer inom sociologin, utan banade även väg för utvecklingen av kulturgeografin genom nyttjandet av kvantitativa och etnografiska forskningsmetoder. Vikten av teorier som utvecklades av Chicagoskolan inom urbansociologi har kritiskt granskats, men är än idag betydelsefulla historiska framsteg för att förstå urbanisering och städer inom samhällsvetenskapen generellt.[2]

Se även

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Urban Sociology, 5 juli 2023.

Noter

  1. ^ Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. sid. 723. ISBN 978-0415862875 
  2. ^ Martin, D.G., "Chicago School" in D. Gregory, R. Johnston, G. Pratt, M. Watts and S. Whatmore, eds., The Dictionary of Human Geography, London: Blackwell, 2009.

Vidare läsning

  • Andersson, Oscar. - Chicagoskolans urbansociologi : forskare och idéer 1892-1965 / Oscar Andersson.. - 2007. - ISBN 9789197523196
  • Edin, Fredrik, 1967-. - Exkluderande design / Fredrik Edin ; förord: Paula Wahlgren.. - 2017. - ISBN 9789187777288
  • Håkansson, Maria, 1966-. - Att verka tillsammans : erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer / Maria Håkansson.. - 2013. - ISBN 9789175019697
  • Sennett, Richard. - Den öppna staden : en etik för byggande och boende / Richard Sennett ; översättning: Nils Sjödén.. - 2019. - ISBN 9789171735720
  • In the post-urban world : emergent transformation of cities and regions in the innovative global economy / redigerad av Tigran Haas och Hans Westlund.. - 2018. - ISBN 9781138943926

Externa länkar


Media som används på denna webbplats

Social Network Diagram (segment).svg
(c) DarwinPeacock, Maklaan, CC BY 3.0
A fictional social network diagram. It consists of 165 Nodes and 1851 Edges.
The SVG-file was auto-generated by script. The underlying node/edge data can be extracted from the circle/line elements.
ISS-67 City lights of São Paulo, Brazil.jpg
São Paulo, the most populous city in Brazil, can be differentiated by its bright street lights versus the darker street lights in the smaller city of Guarulhos (at right) in this picture from the International Space Station as it orbited 261 miles above.