Universitetslärare

Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

En universitetslärare är en anställd vid ett universitet eller en högskola som anställts på vetenskapliga eller konstnärliga meriter med uppgift att undervisa, forska eller en kombination av de båda sysslorna.

Universitetslärare delas in i kategorier vars titlar speglar anställningsformen och/eller vetenskaplig kompetens. I det svenska högskolesystemet innehar till exempel universitetsadjunkter en högskoleutbildning på kandidat-, magister- eller masternivå, medan universitetslektorer och professorer innehar doktorsexamen. Universitetslärare med högre vetenskaplig kompetens kan förklaras behöriga som docent; detta är inte en anställning utan en beskrivning av universitetslärarens kompetens.

Ett flertal andra indelningar förekommer, världen över.

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg