Ulleråkers sjukhus

"Nya hospitalet" (även kallat Vingmuttern) uppfört 1885, med Gode Herdens kapell på övervåningen. Skulpturen i förgrunden är ett verk av Astri Taube.
Före detta administrations- och bostadsbyggnad, nuvarande Medicinhistoriska museet vilket sedan 2013 också inrymmer det tidigare självständiga Psykiatrihistoriska museet.

Ulleråkers sjukhus, under en period kallat Upsala hospital, var ett mentalsjukhus i Uppsala.

Historik

Ett tidigare kronobränneriUlleråkersområdets norra del blev platsen för Uppsala hospitals- och lasarettsinrättning 1811. Hospitalet fick karaktären av ett psykiatriskt sjukhus 1861 och året därpå etablerades här Sveriges första psykiatriska universitetsklinik.

I början av 1900-talet hade sjukhuset utökats till att bland annat innehålla en asyl med 800 vårdplatser för kroniskt psykiskt sjuka. Namnet Ulleråkers sjukhus tillkom 1931 när sjukhuset blev ett statligt sinnessjukhus för Uppsala och Stockholms län, med 1 250 vårdplatser. På 1970-talet hade antalet vårdplatser ökat till 1 400. En särskild inrättning, Kronåsens sjukhus, var länge förlagd till och samorganiserad med Ulleråkers sjukhus. Kronåsen var avsett för barn- och ungdomar till och med tonåren med särskilt svår psykiatrisk problematik och hade stora delar av Mellansverige som upptagningsområde. Sjukhuset är nedlagt sedan flera år.

År 1988 upphörde Ulleråkers sjukhus att vara en egen förvaltning och blev en del av Akademiska sjukhusets psykiatridivision. Sedan dess har antalet vårdplatser reducerats och när den sista psykiatriska verksamheten flyttades från Ulleråker fanns cirka 100 slutna vårdplatser.[1] Vården bedrivs idag till största delen vid psykiatriska öppenvårdsmottagningar, behandlingshem samt med insatser av rehabiliteringsteam.

Kända personligheter på Ulleråkers sjukhus

Personal

Patienter

Galleri

Se även

Källor

Noter

Media som används på denna webbplats

Ulleråker 2016-04-28 02.jpg
Författare/Upphovsman: Calle Eklund, Licens: CC BY 4.0
F.d. mentalsjukhusområdet Ulleråker, Uppsala, Sverige.
Ullerakers sjukhus.jpg
Författare/Upphovsman: Downtune, Licens: CC BY-SA 3.0
Äldsta delen av Ulleråkers Sjukhus med en skulptur av Astri Taube i förgrunden
Ulleråker 2016-04-28 03.jpg
Författare/Upphovsman: Calle Eklund, Licens: CC BY 4.0
Medicinhistoriska museet på f.d. mentalsjukhusområdet Ulleråker, Uppsala, Sverige.
Ulleråker 2016-04-28 08.jpg
Författare/Upphovsman: Calle Eklund, Licens: CC BY 4.0
F.d. mentalsjukhusområdet Ulleråker, Uppsala, Sverige.
Ulleråker 2016-04-28 06.jpg
Författare/Upphovsman: Calle Eklund, Licens: CC BY 4.0
F.d. mentalsjukhusområdet Ulleråker, Uppsala, Sverige.