Tvärbanan


Tvärbanan
Tvärbanan_Bromma_flygplats_May_2021_03.jpg
Spårvagn vid Bromma flygplats
Allmänt
PlatsStockholm
Antal linjer2 (Linje 30 och 31)
Antal hållplatser28
Anslutande linjerStockholms tunnelbana
Stockholms pendeltåg
Nockebybanan
Nybohovshissen
Saltsjöbanan
Antal passagerare98 000/vintervardag (2018)[1]
Organisation
Invigd8 januari 2000 (GullmarsplanLiljeholmen)[2]
1 juni 2000 (Liljeholmen–Alvik)[2]
14 augusti 2002 (Gullmarsplan–Sickla udde)[2]
Invigning 27 oktober 2013, trafikstart 28 oktober 2013 (Tvärbana Norr Solnagrenen (Alvik–Solna centrum))[3]
18 augusti 2014 (Tvärbana Norr Solnagrenen (Solna centrum–Solna station))[3]
2 oktober 2017 (Sickla udde–Sickla)[4]
16 maj 2021 (Norra Ulvsunda–Bromma flygplats)[5]
ÄgareRegion Stockholm
Infrastruktur­förvaltareStorstockholms lokaltrafik
TrafikoperatörVeolia Transport 2000–2012
Arriva Sverige AB,
nuvarande VR Sverige AB 2012–
Tekniska fakta
Banlängd20 kilometer
Antal spårDubbelspår
Spårvidd1435 millimeter (Normalspår)
Högsta hastighet80 km/h
Elektrifierad27 januari 1999[2]
Matning750[6] V DC (kontaktledning)
Stationer
Unknown BSicon "CONTgq"Unknown BSicon "XBHF-Rq"Unknown BSicon "CONTfq"
Solna Pendeltåg
Unknown BSicon "uKXBHFa-G"
Solna station  30 
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Hagalundstunneln 106 m
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Tunnel under Frösundaleden 300 m
Urban station on track
Solna centrumTunnelbana  10 
Urban stop on track
Solna Business Park
Unknown BSicon "CONTgq"Unknown BSicon "umKRZo"Unknown BSicon "CONTfq"
Mälarbanan
Urban station on track
Sundbybergs centrum
Urban straight track
 11  Pendeltåg
Urban stop on track
Bällsta bro
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Bällstaviken/Bällstaån
Urban stop on track
Karlsbodavägen
Urban head stationUrban straight track
Bromma flygplats  31 
Urban stop on trackUrban straight track
Bromma Blocks
Unknown BSicon "uSTRo"Urban straight track
Ulvsundavägen
Unknown BSicon "uSTRl"Unknown BSicon "uABZg+r"
←Kistagrenen
Urban stop on track
Norra Ulvsunda
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Norrbyvägen
Unknown BSicon "uCONTgq"Urban straight with junctions to and from right
Ulvsundadepån
Urban stop on track
Johannesfred
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Ulvsundabron
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Margretelundsvägen
Unknown BSicon "utSTRa"
Tranebergstunneln 800 m
Unknown BSicon "utCONTgq"Unknown BSicon "utABZg+r"
Brommadepån
Unknown BSicon "utSTRe"
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Drottningholmsvägen
Unknown BSicon "uCONTgq"Unknown BSicon "uABZq+l"Unknown BSicon "uTINT"Unknown BSicon "uCONTfq"
AlvikNockebybanan  12   Tunnelbana  17   18   19 
Urban continuation forwardPlanned waterway
Nockebybanan
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Alvikstunneln 250 m
Urban stop on track
Alviks strand  31 
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Alviksbron 400 m
Urban stop on track
Stora Essingen
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Tunnel 60 m
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Gamla Essinge broväg
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Gröndalsbron 120 m
Unknown BSicon "uSKRZ-G4u"
E4 E20 Essingeleden
Urban stop on track
Gröndal
Urban stop on track
Trekanten
Urban station on track
LiljeholmenTunnelbana  13  14 
Urban straight track
Hissbana Nybohovshissen
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Södertäljevägen
Unknown BSicon "umABZg+l"Unknown BSicon "ENDEeq"
industrispår Cementa
Unknown BSicon "CONTgq"Unknown BSicon "umABZgr"
statens spåranläggningmot Älvsjö godsbangård
Urban stop on track
Årstadal
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Årstadalstunneln 500 m
Unknown BSicon "CONTgq"
Urban station on track + Unknown BSicon "umTHSTu"
Unknown BSicon "CONTfq"
Årstaberg PendeltågPendeltåg
Urban stop on track
Årstafältet
Urban stop on track
Valla torg
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Johanneshovsvägen
Urban stop on track
Linde
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Bolidenvägen
Urban continuation backwardUrban straight track
Tunnelbanan från Hagsätra
Unknown BSicon "uINT-L"Unknown BSicon "uINT-R"
GlobenTunnelbana  19 
Unknown BSicon "uINT-L"Unknown BSicon "uINT-R"
GullmarsplanTunnelbana  17   18   19 
Unknown BSicon "uhSTRa@f"
Unknown BSicon "uhSTRa@g" + Unknown BSicon "hRMc2"
Unknown BSicon "MSTR3+1" + Unknown BSicon "hKRMa3+1"
Fredriksdalsbron 379 m
Unknown BSicon "uhSTRl" + Unknown BSicon "hRM~Rq" + Unknown BSicon "hRMc2"
Unknown BSicon "uhSTR" + Unknown BSicon "MASKe@g" + Unknown BSicon "uhSTR(l)q" + Unknown BSicon "RM~Rq" + Unknown BSicon "MSTR3+1" + Unknown BSicon "hRM3+1"
Unknown BSicon "uhSTR(l)q" + Unknown BSicon "RM~Rq" + Unknown BSicon "hRMc4"
Unknown BSicon "uCONTfq"
73 Korsning med Johanneshovsbron samt med
Unknown BSicon "hRM~Lq" + Unknown BSicon "MSTR3+1" + Unknown BSicon "hKRMe3+1"
Unknown BSicon "uhSTR" + Unknown BSicon "MASKa@g" + Unknown BSicon "hRM~Lq" + Unknown BSicon "hRMc4"
Unknown BSicon "hRM~Lq"
tunnelbanans gröna linje och väg på Skanstullsbron.
Unknown BSicon "uhSTRe"
Urban stop on track
Mårtensdal
Urban stop on track
Luma
Urban stop on track
Sickla kaj
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Allébron Sickla kanal
Urban stop on track
Sickla udde
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"Continuation backward
Sickla industriväg
Unknown BSicon "uKXBHFe-L"Unknown BSicon "XBHF-R"
Sickla  30  Saltsjöbanan  25 
Continuation forward

Tvärbanan är en tjugo kilometer lång snabbspårväg som binder samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät på tvären, därav namnet.

Banan går i en halvcirkel söder, väster och norr om Stockholms innerstad, från Sickla via Hammarby sjöstad, Gullmarsplan, Årsta, Liljeholmen, Gröndal, Stora Essingen, Alvik, Ulvsunda, Centrala Sundbyberg och Solna centrum till Solna station. Från Ulvsunda finns en sidolinje till Bromma flygplats. Den kommer i framtiden att fortsätta till Rissne, Kista och Helenelund.

Historik

Under andra delen av 1980-talet växte intresset för spårvägstrafik i Stockholmsområdet. Flera olika spårvägsförslag framfördes från både offentligt och privat håll. Den så kallade tvärspårvägsgruppen bestående av Asea, Skanska, VBB, transportkonsultbolaget Transek samt PKbanken och Skandinaviska Enskilda Banken framställde idéstudier för Stockholms norra och södra förortsområden. Tvärspårväg norr hade en föreslagen sträckning från Vällingby till Mörby via Hässelby, Barkarby, Akalla och Häggvik (Stockholm Nord). Tvärspårväg syd skulle i sin tur gå mellan Skärholmen och Skarpnäck via Huddinge och Farsta.[7][8] I det Halvcentrala bandet föreslogs den så kallade Hästskolinjen mellan Hammarby Sjöstad och Ropsten, via Liljeholmen, Alvik och Karolinska sjukhuset. Stockholms läns landsting genomförde en spårvägsutredning där hästskolinjen prioriterades som den mest samhällsekonomiskt motiverade spårlinjen.[9] I förslag till regionplan 90 förekom flera spårvägsförslag, dock så skedde den regionala infrastrukturplaneringen jämsides med förhandlingarna för Dennispaketet, en överenskommelse för satsningar i spår- och väginfrastruktur i Stockholms län. I överenskommelsen som slöts i september 1992 ingick enbart hästskolinjen av spårvägsförslagen, då under benämningen "Snabbspårvägen". Spårvägen ingick därmed också när regionplan 91 beslutades i oktober 1992, och mark reserverades i Stockholms översiktsplan för linjen.[9][10][11][12]

Tvärbanan under uppbyggnad längs med Gröndalsvägen 1999.

Enbart sträckningen Alvik-Gullmarsplan var finansierad i överenskommelsen. Finansieringen och tidplan för resterande delar av tvärbanan var planerad att lösas 1996. Någon finansieringslösning för resterande delar blev aldrig av och överenskommelsen upplöstes i februari 1997.[13] Själva byggarbetet med Tvärbanan påbörjades 1996 och banan öppnades för trafik i januari 2000 mellan Gullmarsplan och Liljeholmen (4,9 km). Redan senare under våren samma år förlängdes banan från Liljeholmen till Alvik (4,2 km). Färdigställandet av denna sträcka innebar att Tvärbanan blev den första nya kopplingen över Saltsjö−Mälarsnittet på cirka 40 år.[14] En andra förlängning från Gullmarsplan till Sickla udde i Hammarby sjöstad (2,5 km) öppnades i augusti 2002. Ett av tvärbanans syften i planeringen var att skapa en effektiv kollektivtrafikkoppling för byte till pendeltåget söderifrån.[15] Detta förverkligades i och med öppnandet av pendeltågsstationen Årstaberg den 9 januari 2006 som gav möjlighet att byta mellan spårvagn och pendeltåg. Kostnaden för sträckan Alvik till Gullmarsplan var cirka 2 miljarder samt mellan Gullmarsplan och Sickla Udde cirka 400 miljoner kronor. Det gav ett snittpris på cirka 200 miljoner per kilometer respektive 170 miljoner per kilometer.

Under 2009 påbörjades utbyggnaden av en ny huvuddel av banan, som kallades Tvärbana Norr Solnagrenen. Sträckan från Alvik till Solna centrum (5,8 km) togs i bruk 2013, och den sista biten till Solna station (0,9 km) öppnades i augusti 2014. Kostnaden för utbyggnaden mellan Alvik och Solna station beräknades (2012) hamna på 5,2 miljarder (inklusive depå och fordon)[16] medan beräknad siffra före byggstart var 5,2 miljarder (inklusive depå och fordon)[17] men ofta angiven som 3,6 miljarder (exklusive depå och fordon).[18] Konsulter och trafikexperter har i omgångar pekat ut sträckan Alvik–Solna som ett kostsamt projekt, med en i många fall onödigt hög teknisk standard.[16] Snittkostnaden exklusive depå var drygt 600 miljoner per kilometer vilket i Stockholm endast överträffas av Citybanans drygt tre miljarder per kilometer och den planerade förlängningen av tunnelbanan på sträckan Odenplan−Arenastaden på nära två miljarder per kilometer. Under de olika utbyggnadsetapperna av Tvärbanan har banvallar för tidigare industrispår tagits i anspråk. För bygget av den första sträckan mellan Gullmarsplan och Alvik togs Nyboda–Enskede Järnväg i anspråk, vid Tvärbanans förlängning till Solna station togs Sundbybergs Norra–Ulvsundasjöns järnväg i Ulvsunda industriområde i anspråk.[19][20] Med anledning av bland annat utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser i Hammarby sjöstad och Årstadal har resandeutvecklingen på Tvärbanan varit mycket positiv under de år den trafikerats. Detta har lett till att turtätheten ökats från 10-minuterstrafik till 7,5-minuterstrafik under högtrafik.

Utbyggnad av Tvärbanan till Solna station under Frösundaleden 2013.

Från 2013 till 2017 trafikerades Tvärbanan som två separata linjer[21], som båda betecknades linje 22. Bytesmöjlighet mellan de båda linjerna fanns i Alvik.[22] 25 mars 2017 stängdes sträckan Sickla udde − Alvik av för byte av signalsystem, nya vändspår i Mårtensdal, Årstaberg och Alviks strand och underhållsarbeten. Därmed togs det ursprungliga signalsystemet ur bruk. 23 juni 2017 stängdes även sträckan Alvik - Solna station av. 5 augusti 2017 återöppnades sträckan Stora Essingen - Solna station, nu med genomgående trafik i Alvik och den 2 oktober 2017 öppnades den 675 meter långa sträckan Sickla - Sickla udde. Därefter är hela sträckan Sickla - Solna i trafik, med det nya signalsystemet.[23]

Den 13 december 2020 skulle den första delen av Kistagrenen mellan Norra Ulvsunda och Bromma flygplats ha öppnats. Starten blev dock uppskjuten.[24] Trafiken började den 16 maj 2021.[25] Kistagrenen trafikeras av linje 31 Alviks strand–Bromma flygplats.[26] Tvärbanans sträckning mellan Sickla och Solna hade linjenummer 22 fram till den 12 december 2020 då den bytte till linjenummer 30.

Tvärbanans sträckning

Geografiskt korrekt linjekarta över Tvärbanan

Sträckning från Sickla till Alvik

Tvärbanans sträckning från ändstationen Sickla till Alviks tunnelbanestation har följande stationer/hållplatser: Sickla udde i Södra Hammarbyhamnen, Sickla kaj, en kaj och hamn vid den södra sidan av Hammarby sjö i Stockholm, hållplatsen ligger vid Lugnets allé en bit ifrån kajen, Luma vid Lumaparken centralt i Hammarby sjöstad, ett stadsbyggnadsprojekt som omfattar Luma industriområde samt ett stort antal nyuppförda bostadshus, Mårtensdal på Hammarby Allé i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Gullmarsplan tunnelbanestation i stadsdelen Johanneshov i Söderort, mellan T-stationerna Skanstull och Skärmarbrink, Globen tunnelbanestation intill Globenområdet i stadsdelen Johanneshov i Söderort, Linde vid korsningen Herrgårdsvägen/Medlemsvägen i norra delen av området i stadsdelen Enskede gård i Söderort, Valla torg vid Sandfjärdsgatan i stadsdelen Årsta i Söderort, Årstafältet, hållplatsen ligger vid före detta Nyboda–Enskede järnvägs banvall mellan Valla torg och Rämensvägen, Årstaberg i Årsta i Söderort, som ligger intill Årstaberg pendeltågsstation, Årstadal, ett område i stadsdelen Liljeholmen, där hållplatsen är belägen i mynningen av tunneln under Nybodahöjden och delvis inne i tunneln, Liljeholmen vid tunnelbanestationen, Trekanten i närheten av sjön Trekanten i stadsdelarna Gröndal och Liljeholmen i Söderort, Gröndal, en stadsdel belägen väster om Liljeholmen, Stora Essingen, en kuperad ö i Mälaren, för Tvärbanan leder därefter en spårvägsbro, Alviksbron, över Mälaren i Oxhålssundet mellan Stora Essingen och Brommalandet och stationen Alviks strand i stadsdelen Alvik i Bromma i Västerort, och slutligen till Alvik vid tunnelbanestationen i Alvik.

Sträckning från Alvik till Solna station

Tvärbanans vagn A35 455 lämnar Tranebergstunneln mot Solna, juni 2016.

Tvärbanan fortsätter från Alvik till Solna station. Större delen av denna sträcka invigdes den 27 oktober 2013 och trafikstartade den 28 oktober 2013.[27] Sträckan Solna centrum–Solna station öppnade 18 augusti 2014. Hållplatserna norrut efter Alviks tunnelbanestation är: Johannesfred i södra delen av stadsdelen Ulvsunda industriområde, Norra Ulvsunda i norra delen inom stadsdelen Ulvsunda industriområde, Karlsbodavägen längs vägens östra sida i stadsdelen Mariehäll i Bromma och Bällsta bro på Sundbybergssidan av kommungränsen. Omedelbart söder om Bällsta bro har en parallell spårvägsbro byggts. Bron går mellan Mariehäll och Centrala Sundbyberg och spänner över Bällstaån, som utgör gräns mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner. Tvärbanan fortsätter till hållplatsen Sundbyberg, väster om järnvägen i Sundbybergs centrum, och går vidare till Solna Business Park, ett kontorsområde i västra delen av Skytteholm i Solna kommun. Området hette tidigare Virebergs industriområde. Därefter fortsätter Tvärbanan till Solna Centrum, ett köpcentrum inom stadsdelen Skytteholm, och fram till Solna station, vid Frösundaleden nära entrén till pendeltågsstationen. Solna station ligger i stadsdelen Hagalund i Solna kommun.

Strax söder om den nybyggda Johannesfreds spårvagnshållplats går Ulvsundabron till Traneberg, för spårväg och gång- och cykeltrafik. Ulvsundabron är en 374 meter lång bro för Tvärbanan över en vik av Ulvsundasjön inte långt från Ulvsunda slott. Bron förbinder Traneberg i söder med Ulvsunda industriområde i norr. Direkt norr om hållplatsen ligger Ulvsundadepån, som sedan 2014 är huvuddepå för Tvärbanan och trafikledningscentral för Tvärbanan och Nockebybanan.

Banan

Interiör vagn A35.

Tvärbanan är i sin helhet dubbel- och normalspårig. Trafiken övervakas från SLs trafikledningscentral och säkerhetssystemet består av optiska signaler och sedan 2007 ATC.[28] Högsta tillåtna hastighet på banan är 80 km/h, dock lägre på vissa delsträckor.

Tvärbanan går till större delen som en förortsbana på egen banvall. I Hammarby sjöstad är den utformad som spårväg i gatumiljö i blandtrafik gatuspår i kollektivtrafikkörfält i mittremsan och mellan Liljeholmen och Gröndal samt i centrala Sundbyberg och på Svetsarvägen i Solna går den som spårväg i gatumiljö i blandtrafik tillsammans med annan trafik. Den passerar över flera broar, som Allébron, Gröndalsbron, Alviksbron, Ulvsundabron och Bällsta bro, samt genom tre längre tunnlar – Årstadalstunneln, Alvikstunneln och Tranebergstunneln.

Tvärbanan fungerar även som spårförbindelse mellan tunnelbanan och övriga järnvägsnätet: mellan Globens och Gullmarsplans stationer har Tvärbanan spårförbindelse med tunnelbanan, och söder om Liljeholmens hållplats har Tvärbanan spårförbindelse med övriga järnvägsnätet via Nybodatunneln, som ursprungligen utgjorde en del av Västra stambanan. Nybodatunneln används också av godstrafik med diesellok till Cementas anläggning. Den korta sträckan är numera det enda stället i Sverige där godståg och spårvagnar går på samma spår. Spårförbindelsen mellan tunnelbanan och övriga järnvägsnätet mellan Gullmarsplan och Globen används endast när gamla tunnelbanevagnar ska skrotas och nya tunnelbanevagnar ska levereras, eller när de ska på vissa sorters verkstadsbesök, eftersom dessa transporter oftast sker via järnväg.[29] Under de första månaderna av drift fanns en tillfällig spårvagnshall för Tvärbanan på en del av stationsområdet för den gamla nedlagda Liljeholmens järnvägsstation.

Via Tranebergstunneln norr om Alvik finns spårförbindelse med tunnelbanan samt Brommadepån, som är gemensam med Nockebybanan, men används endast för uppställning av vagnar för Nockebybanan och är i övrigt övergiven. En ny vagnhall, Ulvsundadepån, som ligger vid spårvägshållplatsen Johannesfred, har tagit över och är sedan 2015 verkstad och depå för Tvärbanan och Nockebybanan.

Trafik och resande

Äldre typ av valideringsstolpe på Tvärbanan

Från trafikstarten år 2000 fram till i augusti 2012 körde Veolia Transport på uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL). I augusti 2012 tog Arriva Sverige AB över trafiken genom ett avtal som först gällde fram till i augusti 2020 och där möjligheten att förlänga avtalet till i augusti 2024 utnyttjades.[30] Arriva Sverige AB bytte i samband med ägarbyte 1 juli 2022 namn till VR Sverige AB.

I augusti 2024 tar AB Stockholms Spårvägar över driften med ett tioårigt avtal.[31]

Antal resenärer var cirka 98 000 per vintervardag 2018.[1] De mest frekventerade hållplatserna är (2018) Liljeholmen (13 800 påstigande per vintervardag 2018), Gullmarsplan (11 800), Alvik (7 700), Årstaberg (7 100) samt Solna Centrum och Solna Station (bägge 4 800).[1]

Tvärbanans hållplats Globen ligger i nära anslutning till de olika arenorna i Globen-området. Hållplats Solna station ligger förhållandevis nära Friends Arena (arenastaden). Vid evenemang såsom fotbollsmatcher och konserter på dessa platser är det därför vanligt att extravagnar tursätts på linje 30 för att komplettera det ordinarie trafikutbudet och minska trängsel på de ordinarie avgångarna.[källa behövs]

Fordon

Tvärbanan trafikeras av spårvagnstyperna A32 och A35. A32, Flexity Swift från Bombardier, började trafikera Tvärbanan i och med starten 1999. Dessa vagnar hade tidigare en färgsättning mycket lik vagntypen C20 i tunnelbanan, med blå dörrar respektive förarhytter och vitgrå vagnssidor med ett svartmålat fält kring vagnens fönster. Under perioden 2023 - 2024 lackerades samtliga A32 om till ny färgsättning, och är numera i stället helblå med undantag för dörrarna, som av kontrastskäl är vita. Inredningen kvarstår däremot, denna domineras av gula toner både på väggar och hållstänger. Stolarna klär i det välkända "Lasse-Åberg" tyget. A35, Urbos AXL från CAF, infördes i samband med förlängningen till Solna i oktober 2013. Dessa vagnar har en något äldre variant av den blå färgsättningen, med två längsgående vita linjer. Även ytan kring vagnarnas dörrar är vit. Inredningen är ljusgrå och stolstyget föreställer SL:s spårtrafikkarta i det utförande denna hade i början av 2010-talet vid vagntypens införande. Båda typerna är cirka 30 meter långa och har 72–78 sittplatser. Spårvagnarna är bemannade med en förare. Fram till juni 2016 fanns det även en konduktör ombord för biljettvisering. Dessa är i dag ersatta med valideringsstoplar belägna på samtliga hållplatser. Turtätheten på Tvärbanan är som högst 6,5 minuter i högtrafik och som lägst 30 minuter i lågtrafik. Två spårvagnar kan multipelkopplas för att öka kapaciteten. Ett spårvagnståg blir då omkring 60 meter långt, att jämföra med tunnelbanetågen på 140 meter och pendeltågen på 214 meter.

ModellTillverkareTypAntal sitt-
platser
Antal stå-
platser
Tåglängd [meter]Tomvikt [ton]Högsta effekt [MW]Korgbredd [meter]Högsta hastighet [km/h]Införd år
A35CAFUrbos7220330,80,480,265902013
A32BombardierFlexity Swift7813329,737,50,480,265801999

Signalsystem

Signalsystemet består av ställverk och manöversystem från General Electric.[32] Hinderdetekteringen utgörs av axelräknare.

Före oktober 2017[33][21] var signalsystemet söder om Alvik ett levererat av Bombardier 1998–1999, uppdelat på tre signalområden, Alvik–Gröndal, Liljeholmen–Valla torg, samt Valla torg–Mårtensdal. Ställverken var ett elektroniskt ställverk av typ Ställverk 95 från Bombardier. Trafikledningssystemet är Cactus TMS levererat av Cactus Rail. Hinderdetekteringen utgjordes av kortslutande spårledningar.

Efter något år efter att hela banan öppnades i oktober 2017 används Automatic Train Protection.

Konstnärlig utsmyckning

Nio av Tvärbanans hållplatser har konstnärlig utsmyckning. Nils Kölare svarade för den konstnärliga gestaltningen för sju spårvägshållplatser mellan Globen och Alvik, färdigställda år 2000. Denna består av klinkersatta flerfärgade murar med dominans av olika färger på keramikplattorna för olika stationer[34]

 • Globen – gult
 • Linde – svart
 • Valla torg – rött
 • Årstafältet – blått
 • Årstaberg – grönt
 • Stora Essingen – vitt
 • Alvik – beige

På plattformen på Gullmarsplan finns Leif Tjerneds skulptur Haaaboooommm, eller Apelsinmannen i emaljerat stål från 2000, och vid hållplats Luma finns skulpturen Opposite waveforms av Kjell Ohlin.

Hållplatser i urval

Utbyggnadsplaner

Kistagrenen

Kistagrenen   
Sträckan Ulvsunda–Helenelund
Byggstart 2018
Unknown BSicon "CONTgq"
Unknown BSicon "XPLTa" + Stop on transverse track
Unknown BSicon "CONTfq"
Ostkustbanan
Unknown BSicon "uexKXBHFa-G"
Helenelund Stockholms pendeltåg
Unused straight waterway + Unknown BSicon "MASKc" + Unknown BSicon "RP4oq"
E4 Uppsalavägen
Unknown BSicon "ulCONTg@F"Unknown BSicon "uexHST"
Kistamässan/Torshamnsgatan
Unknown BSicon "XPLTaq" + Unknown BSicon "uHST2"
Unknown BSicon "uexXBHF-R" + Unknown BSicon "uSTRc3"
Kista centrum/Jan Stenbecks torgTunnelbana Blå linjen
Unknown BSicon "uSTRc1"Unknown BSicon "uxKRZl+4o"Unknown BSicon "uCONTfq"
Unused straight waterway + Unknown BSicon "RP2uq"
Hanstavägen
Unknown BSicon "uexHST"
Ärvinge
Unused straight waterway + Unknown BSicon "MASKc" + Unknown BSicon "RP4oq"
E18 Kymlingelänken
Unknown BSicon "uexhKRZWae"
Igelbäcken
Unknown BSicon "uexHST"
Ursvik norra
Unknown BSicon "uexHST"
Ursviks torg
Unused straight waterway + Unknown BSicon "RP2uq"
Enköpingsvägen och Rissneleden
Unknown BSicon "uexABZgl+l"Unknown BSicon "uexCONTfq"
Rissnedepån
Unknown BSicon "uCONTgq"Unknown BSicon "uxTBHFo"Unknown BSicon "uCONTfq"
RissneTunnelbana Blå linjen
Unknown BSicon "uexhSKRZ-G2a"
Ulvsundavägen
Unknown BSicon "CONTgq"Unknown BSicon "uxmhKRZe"Unknown BSicon "CONTfq"
Mälarbanan
Unknown BSicon "uexHST"
Solvalla
Unknown BSicon "uexSKRZ-G2u"
Bällstavägen / Solvallakopplet
Urban head station, unused through track
Bromma flygplats
Urban stop on track
Bromma Blocks
Urban straight track + Unknown BSicon "RP2uq"
Ulvsundavägen
Unknown BSicon "uABZg+1" + Unknown BSicon "ulCONTf1"
TvärbananSundbyberg och Solna
Urban station on track
Norra Ulvsunda
Urban continuation forward
TvärbananAlvik och Sickla
Källa[35]

I februari 2018 inleddes utbyggnaden av en avgrening från Norra Ulvsunda via Rissne och Ursvik till Kista och därifrån vidare till Helenelund, kallad Kistagrenen.[36][37] Utbyggnaden har varit planerad sedan lång tid tillbaka och ingick i Stockholmsförhandlingen 2007.[14] Trafikstart skedde den 16 maj 2021 till Bromma flygplats.[25] Tidigare var trafikstart planerad till 13 december 2020 men blev uppskjuten till 16 maj 2021 på grund av att Swedavia inte hade godkänt trafiken.[38] Den fortsatta utbyggnaden planerades ske etappvis med trafikstart 2022 till Ursvik och 2023 till Helenelund.[39][40] Projektets färdigställande har försenats och trafikstart för hela sträckan till Helenelund planeras i oktober 2021 till sista kvartalet 2025. [41] I ett förnyat genomförandeavtal som beslutades samma månad avsattes ytterligare cirka en miljard kronor för förlängningen.[41] Fördyrningen och föreningen av Kistagrenen föranledde en utredning där möjligheten lyftes att inte genomföra hela sträckningen till Helenelund, och att istället använda Kista centrum som slutstation.[42] Förseningen har orsakats av detaljplaneprocesser som dragit ut på tiden.[42]

Avgreningen till den nya sträckningen är lokaliserad strax norr om hållplatsen Norra Ulvsunda. Den nya sträckningen betjänar bland annat handelsområdet Bromma Blocks, Bromma flygplats och senare nya bostadsområden i Annedal och Stora Ursvik. I Rissne och Kista blir det bytesmöjlighet till tunnelbanan, och i Helenelund till pendeltåg.[43] Mellan Kista och Helenelund är Tvärbanan planerad att passera under E4. Mellan år 2021 och 2023 breddades befintlig vägport för att medge plats för spårvägen.[44]

Utbyggnad av Kistagrenen

Studerade utbyggnader

Inom Sverigeförhandlingen studeras en spårväg i tunnel kombinerad med vägförbindelsen Östlig förbindelse. Detta innebär en möjlig utbyggnad av Tvärbanan från Sickla udde mot Loudden och Ropsten, vilket innebär att Tvärbanan kan kopplas samman med Spårväg City och Lidingöbanan.[45][46]

I förstudien för Spårväg Syd ingick en förlängning från Älvsjö till Tvärbanan vid Liljeholmen eller Gullmarsplan i trafikanalyserna men inga linjedragningar studerades. Senare har en fördjupad studie pekat ut en sträckning mellan Spårväg syd i Älvsjö och Tvärbanan i Globen.[47][48]

En utredning[49] har gjorts för en förlängning österut från Sollentuna station via Häggvik och vidare till Täby, där anslutning skulle finnas till Roslagsbanan i Roslags-Näsby och Näsbypark. Denna bansträckning skulle utnyttja en tidigare reserverad korridor som ursprungligen var tänkt för en väg mellan Täby och Sollentuna, men som inte blev av, bland annat för att den skulle passera genom ett naturområde i Danderyds kommun i anslutning till Rösjön. En sådan förbindelse skulle avsevärt förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Täby och Sollentuna och samtidigt knyta ihop flera olika system för spårbunden trafik. Senare har en åtgärdsvalsstudie studerat en korridor från Solna station via Bergshamra mot Danderyds sjukhus, med en eventuell fortsättning mot Täby.[50]

En utbyggnad av Tvärbanan från Sickla udde till Slussen diskuterades länge under namnet Tvärbana Ost. Detta ingick i projektet Danvikslösen, som också innebar att hela Saltsjöbanan skulle byggas om till att bli en del av Tvärbanan. Ombyggnaden var planerad att genomföras 2010 till 2013. Den ursprungliga tanken var att Tvärbanan och Saltsjöbanan skulle kopplas samman vid Sickla udde och få en gemensam infart till Slussen via flera nya tunnlar, dels en cirka 1100 meter lång tunnel under Fåfängan, Danvikskanalen och Henriksdalsberget, dels en cirka 1200 meter lång tunnel för att ersätta Stadsgårdstunneln.[51] Denna plan är sedan 2012 ersatt med planen på en tunnelbanegren till Nacka samt utbyggnaden av Tvärbanan till Sickla.

Det har även utretts att bygga spårväg från Helenelund via Kista till Barkarby. Denna spårväg skulle vara en förgrening av Tvärbanans planerade Kistagren. Stockholmöverenskommelsen 2013 innebär att tunnelbanans Blå linje byggs ut från Akalla till Barkarby, och därmed är en spårväg i motsvarande sträckning inte längre aktuell.

Se även

Referenser

 1. ^ [a b c] ”Fakta om SL och länet år 2018” (pdf). Storstockholms Lokaltrafik. 5 april 2019. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107154727/https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/fakta-om-sl-och-lanet/sl_och_lanet_2018.pdf. Läst 14 oktober 2020. 
 2. ^ [a b c d] Johansson, Thomas; Bo E Peterson (2003). Tvärbanan – Om spårvägens återkomst i Stockholm. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut. ISBN 91-972788-1-5 
 3. ^ [a b] ”Tvärbanan till Solna station”. Stockholms läns landsting. Arkiverad från originalet den 18 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150318192854/http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/tvarbanan/tvarbanan-solna/. 
 4. ^ ”Tvärbanan till Nacka”. Nacka kommun. Arkiverad från originalet den 15 juli 2017. https://web.archive.org/web/20170715220403/http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/planiaomradet-sickla/tvarbanan-till-nacka#. Läst 13 juli 2017. 
 5. ^ ”Nu går tvärbanan till Bromma flygplats”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sthlm/nu-gar-tvarbanan-till-bromma-flygplats/. Läst 17 maj 2021. 
 6. ^ ”Aktuell information om Tvärbanans utbyggnad - Nyhetsbrev 5/2011”. Storstockholms Lokaltrafik. Arkiverad från originalet den 25 december 2015. https://web.archive.org/web/20151225121631/http://www2.sl.se/upload/tvarbanan_utbyggnad/Nyhetsbrev/nyhetsbrev_5_2011.pdf. 
 7. ^ Tvärspårväg norr. Tvärspårvägsgruppen. 1987 
 8. ^ ”Utlåtande 1990:132 RIV”. Stockholms kommun. april 1990. sid. 2725. https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/Kommuntrycket/KTR0883_029_ps.pdf. Läst 20 oktober 2020. 
 9. ^ [a b] ”Utlåtande 1990:167 RIX”. Stockholms kommun. maj 1990. sid. 3336. https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/Kommuntrycket/KTR0884_008_ps.pdf. Läst 20 oktober 2020. 
 10. ^ Det regionala arvet. Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret. 1996. sid. 42. ISBN 9186574-48-5 
 11. ^ ”Regionplanering 1958-2001: planer och utfall”. Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering. 2014. sid. 37. http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/tmr_regionplanering_historia.pdf. Läst 21 oktober 2020. 
 12. ^ Haraldsson, Mattias (2003). ”Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik”. VTI. sid. 7. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670166/FULLTEXT01.pdf. Läst 21 oktober 2020. 
 13. ^ Malmsten, Bo; Persson, Magnus (januari 2001). ”Dennispaketet – låsningar och lösningar”. Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret. sid. 44, 58, 127. http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2000_ovr_dennispaketet_lasningar_och_losningar.pdf. Läst 20 oktober 2020. 
 14. ^ [a b] ”Stockholmsförhandlingen”. Näringsdepartementet. 19 december 2007. https://www.regeringen.se/contentassets/a871156195584ca889e8641c0cf2f4ff/trafiklosning-for-stockholmsregionen-till-2020-med-utblick-till-2030-sid-1-10. Läst 30 november 2020. 
 15. ^ Haraldsson, Mattias (2003). ”Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik”. VTI. sid. 6. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670166/FULLTEXT01.pdf. Läst 21 oktober 2020. 
 16. ^ [a b] ”Tvärbanan – dubbelt så dyr som andra spårvägar”. Dagens Nyheter. 30 juni 2012. https://www.dn.se/sthlm/tvarbanan-dubbelt-sa-dyr-som-andra-sparvagar/. Läst 26 augusti 2020. 
 17. ^ Söderberg, Angelica (5 december 2008). ”Ett okänt miljardprojekt”. Byggvärlden. Arkiverad från originalet den 12 november 2013. https://web.archive.org/web/20131112211416/http://www.byggvarlden.se/nyheter/byggprojekt/article87725.ece. Läst 26 augusti 2020. 
 18. ^ Kallin, Jenny (12 juni 2008). ”Tvärbanan förlängs till Solna”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/tvarbanan-forlangs-till-solna-47fE. Läst 26 augusti 2020. 
 19. ^ ”Huset är borta men träden står kvar”. Mitt i. 11 november 2011. https://www.mitti.se/arstaenskede/huset-ar-borta-men-traden-star-kvar/Ldekkk!QXp5QrYjx4Dtvaaxuo551A/. Läst 27 november 2020. 
 20. ^ ”Tvärbanan Solnagrenen”. Storstockholms lokaltrafik. Arkiverad från originalet den 21 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100821050446/http://www2.sl.se/Templates/SubStart.aspx?id=14025. Läst 30 oktober 2010. 
 21. ^ [a b] ”Information gällande signalprojektet för Solna och Sicklagrenen, Tvärbanan”. Stockholms läns landsting. Arkiverad från originalet den 22 december 2015. https://web.archive.org/web/20151222202637/http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-10-13/p1-Tjut-TN-Info-Signal-Tvarbanan-Solnagrenen.pdf. Läst 22 december 2015. 
 22. ^ ”Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015”. Stockholms kommun. 17 mars 2014. Arkiverad från originalet den 12 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140512221436/http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1751311. Läst 7 september 2020. 
 23. ^ ”Sommarens trafikavstängningar”. Trafikförvaltningen. Arkiverad från originalet den 4 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170804214606/http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter-kollektivtrafik/2017/07/Sommarens-trafikavstangningar-2017/. Läst 4 augusti 2017. 
 24. ^ ”Tvärbanan till Bromma flygplats står klar – trafikstart för spårvagnarna inom kort”. SL. https://www.mynewsdesk.com/se/sl/pressreleases/tvaerbanan-till-bromma-flygplats-staar-klar-trafikstart-foer-spaarvagnarna-inom-kort-3058792. Läst 14 december 2020. 
 25. ^ [a b] Claesson, Frida (16 maj 2021). ”Nya tvärbanans första etapp klar – trafikerar Bromma flygplats”. Sveriges Television. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nya-tvarbanans-forsta-etapp-klar-trafikerar-bromma-flygplats. Läst 16 maj 2021. 
 26. ^ ”Tidtabell Tvärbanan 30 31”. Storstockholms lokaltrafik. sid. 33. https://mitt.sl.se/ficktid/vinter/v30_31.pdf. Läst 27 november 2020. 
 27. ^ ”Tvärbanan till Solna invigd”. Dagens Nyheter. 27 oktober 2013. http://www.dn.se/sthlm/tvarbanan-till-solna-invigd/. Läst 26 augusti 2020. 
 28. ^ ”Årsberättelse 2007”. Storstockholms lokaltrafik. 2008. Arkiverad från originalet den 7 september 2010. https://web.archive.org/web/20100907205442/http://sl.se/Global/Pdf/Rapporter/arsredovisning_2007.pdf. Läst 7 september 2020. 
 29. ^ Vilsen t-banevagn passerar Årstaberg. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Xvvosrryllg. Läst 7 september 2020 
 30. ^ ”Arriva vann SL:s stora trafikupphandling (SL)”. Stockholms läns landsting. 22 november 2011. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418101225/http://www.sll.se/sll/templates/PressReleasePage.aspx?id=59217. 
 31. ^ ”Stockholms Spårvägar tar över flera lokalbanor i Stockholm”. järnvägar.nu. 24 maj 2023. https://jarnvagar.nu/stockholms-sparvagar-tar-over-flera-lokalbanor-i-stockholm/. Läst 12 september 2023. 
 32. ^ Arvidsson, Joel (29 maj 2018). ”Tvärbanan klarar inte nya tågen – ”blir strömavbrott””. Svenska dagbladet. https://www.svd.se/tvarbanan-klarar-inte-nya-tagen--blir-stromavbrott. Läst 7 november 2020. 
 33. ^ Sundström, Anders (3 mars 2014). ”Nytt signalsystem ­sinkar Tvärbanan”. Arkiverad från originalet den 24 september 2015. https://web.archive.org/web/20150924164202/http://www.dn.se/sthlm/nytt-signalsystem-sinkar-tvarbanan/. Läst 16 november 2014. 
 34. ^ Dagens Nyheter, Stockholmsdelen, den 3 juli 2013, sidan 8
 35. ^ ”Tvärbanan till Kista”. Stockholms läns landsting. http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/Aktuella-projekt/Tvarbanan-Kista-Helenelund/. Läst 21 december 2015. 
 36. ^ Claesson, Frida (19 februari 2018). ”Första spadtaget för Tvärbanans nya Kistagren”. Sveriges Television. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nya-tvarbanan-har-ska-den-ga. Läst 20 augusti 2020. 
 37. ^ Wiik, Christer (20 februari 2018). ”Nu börjar Tvärbanan byggas ut till Kista”. Järnvägsnyheter.se. Arkiverad från originalet den 1 mars 2018. https://web.archive.org/web/20180301044637/http://www.jarnvagsnyheter.se/20180223/7383/nu-borjar-tvarbanan-byggas-ut-till-kista. Läst 20 augusti 2020. 
 38. ^ ”Tvärbanan till Bromma flygplats är klar”. SL. 14 december 2020. https://www.mynewsdesk.com/se/sl/pressreleases/tvaerbanan-till-bromma-flygplats-staar-klar-trafikstart-foer-spaarvagnarna-inom-kort-3058792. Läst 14 december 2020. 
 39. ^ ”Kollektivtrafikens tidtabeller för 2021 är klara”. Region Stockholm. 20 oktober 2020. https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/20202/10/ny-tidtabell-13-december/. Läst 27 november 2020. 
 40. ^ ”Tvärbanan till Kista och Helenelund”. Region Stockholm. https://www.sll.se/tvarbanan-kista-helenelund. Läst 20 augusti 2020. 
 41. ^ [a b] Tottmar, Mia (15 oktober 2021). ”Tvärbanan nästan en miljard dyrare än beräknat”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sthlm/tvarbanan-nastan-en-miljard-dyrare-an-beraknat/. Läst 27 oktober 2021. 
 42. ^ [a b] Stark, Tomas (21 februari 2022). ”Regionen har utrett förkortning av Tvärbanans nya gren”. Mitt i. https://www.mitti.se/nyheter/regionen-har-utrett-forkortning-av-tvarbanans-nya-gren/repvaB!kzNKRxOIEQlbvdQRnVZfEg/. Läst 21 september 2022. 
 43. ^ ”Tvärbanan till Kista och Helenelund”. Region Stockholm. http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/Aktuella-projekt/Tvarbanan-Kista-Helenelund/. Läst 20 augusti 2020. 
 44. ^ ”E4, ny passage för Tvärbanan till Helenelund”. Trafikverket. 26 januari 2021. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/e4-ny-passage-for-tvarbanan-till-helenelund/. Läst 22 juni 2021. 
 45. ^ ”Utredning av kollektivtrafik i Östlig förbindelse”. Stockholms läns landsting. 12 september 2016. Arkiverad från originalet den 24 juni 2017. https://web.archive.org/web/20170624155649/http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Kollektivtrafiken%20v%c3%a4xer%20med%20Stockholm/SU/sverigef%c3%b6rhandlingen/Kollektivtrafik-i-%c3%96stlig-F%c3%b6rbindelse-2016-09-12.pdf. Läst 4 augusti 2017. 
 46. ^ ”PM Spårväg kombinerad med Östlig förbindelse”. Stockholms läns landsting. 12 september 2016. Arkiverad från originalet den 23 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161023051512/http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Kollektivtrafiken%20v%c3%a4xer%20med%20Stockholm/SU/sverigef%c3%b6rhandlingen/PM%20Sp%c3%a5rv%c3%a4g-i-%c3%96stlig-f%c3%b6rbindelse-2016-09-12.pdf. Läst 23 oktober 2016. 
 47. ^ ”Förstudie Spårväg syd Remisshandling Augusti 2011”. Storstockholms Lokaltrafik. Arkiverad från originalet den 8 juni 2012. https://web.archive.org/web/20120608040204/http://www.sl.se/Global/Pdf/Utbyggnader/Sparvag%20syd/Remisshandling%20Sp%C3%A5rv%C3%A4g%20Syd_20110816.pdf. Läst 26 april 2012. 
 48. ^ ”Utredningsbeslut Stomlinje Söderort” ( PDF). Region Stockholm. 21 mars 2017. Arkiverad från originalet den 7 mars 2022. https://web.archive.org/web/20220307163852/https://docplayer.se/storage/96/126788228/1646674598/GUElox-WLKqNHxEtWYG_Aw/126788228.pdf. Läst 20 augusti 2020. 
 49. ^ ”Tvärförbindelse Näsby Park-Kista - Linjesträckning och utformningsförslag”. Täby kommun. 9 december 2016. Arkiverad från originalet den 4 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170804213824/http://taby.se/PageFiles/74222/Trafikutredning_Sp%C3%A5rburen%20tv%C3%A4rf%C3%B6rbindelse_Bromsen%2011.pdf. Läst 5 juni 2017. 
 50. ^ ”Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län”. Region Stockholm. 2 juni 2015. https://sammantradeshandlingar.sll.se/sites/sammantradeshandlingar.sll.se/files/sll/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-06-02/p26-Tjut-TN-AVS-regional-kapacitetsstark-kollektivtrafik-NO-sektorn.pdf. Läst 20 augusti 2020. 
 51. ^ ”Danvikslösen”. Nacka kommun. Arkiverad från originalet den 26 april 2016. https://web.archive.org/web/20160427133625/http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/SICKLA_KARTA/DANVIKSLOSEN/Sidor/default.aspx/. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

BSicon .svg
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
Stockholm commuter rail symbol.svg
Symbol för Stockholms pendeltåg
Stockholm metro symbol.svg
Symbol for Stockholm metro
Tvärbanan Kistagrenen juli 2022a-alt.jpg
Författare/Upphovsman: Johannes Scherman, Licens: CC BY-SA 4.0
Bygget av Tvärbanans Kistagren i Helenelund och Kista i juli 2022.
Tvarbana3.png
Författare/Upphovsman: Brmf, Licens: CC BY-SA 4.0
Geografiskt korrekt karta över 2021 års sträckning för Tvärbanan i Stockholm från Sickla till Solna, samt den till och med 2023 pågående utbyggnaden till Helenelund
Tvärbanan, Tranebergstunneln, 2016a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tvärbanan lämnar Tranebergstunneln mot Solna
BSicon uexSKRZ-G2u.svg
Disused lightrail line under bridge for two-lane road
Tvärbanan Bromma Blocks May 2021 10.jpg
Författare/Upphovsman: Officialworks, Licens: CC BY-SA 4.0
Tvärbanan hållplats Bromma Blocks, Maj 2021
Luma tram stop 2012c.jpg
Författare/Upphovsman: ArildV, Licens: CC BY-SA 3.0
Luma tram stop in Stockholm.
BSicon uhSTRa@f.svg
Line with start/end of elevated formation at edge of icon
Vänster - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
BSicon CONTfq.svg
Image for BSicon diagrams
BSicon uLSTR.svg
light railway track temporarily out of business
BSicon XBHF-Rq.svg
Icon for railway description. Cross platform interchange (top), used station, used track left to right.
BSicon uhSTR(l)q.svg
Image for BSicon diagrams
BSicon uINT-R.svg
Interchange station (double)
8 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Vänster - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Årstadal 2009b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Årstadal, Stockholm, Tvärbanans hållplats
BSicon umTHSTu.svg
Route diagram template: Interchange station on crossing, both in tunnel
BSicon MASKa@g.svg
MASK for upper quarter of icon
BSicon hRM~Lq.svg
Icon for elevated motorway across, half, lower part (fits in with railway icons)
BSicon uABZq+l.svg
BS template transport icon
BSicon uABZgr+r.svg
junction straight to the right from the right (with exact circles)
Tvärbanan 2013b.jpg
Författare/Upphovsman: Einarspetz, Licens: CC BY-SA 3.0
Vagnen inifrån, Tvärbanan mellan Sundbyberg och Solna november 2013
Höger - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
0 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
BSicon ENDEeq.svg
Dead end at line across end
BSicon hRMc4.svg
Icon for elevated diagonal motorway, corner 4 (fits in with railway icons)
BSicon HSTq.svg
flag stop track aqross in use
BSicon MASKc.svg
Mask for overlaying of several BSicons
BSicon uCONTf.svg
Image for BSicon diagrams
BSicon uKBHFa.svg
Underground terminal station
BSicon utCONTgq.svg
Continuation in tunnel backward, rotated across, set "u"
BSicon XPLTaq.svg
Rail pictogram: see Rail Icons for more information
SL Nya T-Symbolen för tunnelbana..png
SL Nya T-Symbolen för tunnelbana.
BSicon uCONTgq.svg
Continuation backward, rotated across, set "u"
Tvärbanan, hållplats Liljeholmen, maj 2021b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tvärbanan, hållplats Liljeholmen
2 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Nytvärbana.jpg
Författare/Upphovsman: AleWi, Licens: CC0
Ny spårvagn på Tvärbanan
BSicon uKBHFxa.svg
Underground terminal station, ex through track
BSicon uhSTRe.svg
Elevated line end, set "u"
BSicon uABZg+1.svg
underground flying junction, straight and from the upper left (1st quadrant)
BSicon uKXBHFa-G.svg
cross-platform interchange at urban line end
BSicon hKRMa3+1.svg
Icon for elevated diagonal motorway (fits in with railway icons)
7 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
4 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
BSicon uKXBHFe-L.svg
Icons for railway description. Due to recent server disturbance this image may be displaying the old version.
Tvärbanan Kistagrenen juli 2022e.jpg
Författare/Upphovsman: Johannes Scherman, Licens: CC BY-SA 4.0
Bygget av Tvärbanans Kistagren i Helenelund och Kista i juli 2022.
BSicon uHST.svg
underground stop
Höger - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Tvärbanan Bromma flygplats May 2021 03.jpg
Författare/Upphovsman: Officialworks, Licens: CC BY-SA 4.0
Tvärbanan hållplats Bromma flygplats, Maj 2021
Tvärbanan, Stora Essingen, okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tvärbanan, Stora Essingen
Tvärbana Johannesfred 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tvärbanans nya hållplats "Johannesfred"
BSicon uCONTg.svg
Image for BSicon diagrams
Arrow Blue Left 001.svg
Blue arrow in SVG format, pointing the left.
Tvärbanan Kistagrenen juli 2022d.jpg
Författare/Upphovsman: Johannes Scherman, Licens: CC BY-SA 4.0
Bygget av Tvärbanans Kistagren i Helenelund och Kista i juli 2022.
BSicon uexCONTfq.svg
Unused continuation forward, rotated across, set "u"
Sickla kaj 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
Sickla kaj tram stop, Stockholm.
BSicon uexhSKRZ-G2a.svg
Former light rail bridge start over two-lane road
BSicon hKRMe3+1.svg
Icon for elevated diagonal motorway (fits in with railway icons)
BSicon uhSTR.svg
underground high level track
BSicon RP2uq.svg
Two-lane road under unspecified bridge, across
BSicon umKRZo.svg
underground mixed crossing overhead
Biljettstolpte Tvärbanan.jpg
Författare/Upphovsman: AleWi, Licens: CC0
Biljettstolpte Tvärbanan
BSicon uSTRc1.svg
Rail pictogram: see Rail Icons for more information
BSicon CONTg.svg
Image for BSicon diagrams
BSicon uexSTR.svg
ex underground straight track
BSicon uHST2.svg
Metro/light rail minor station/stop on line to corner 2
BSicon umABZg+l.svg
BS train diagram
BSicon RP4oq.svg
Bridge in four-lane road, across
BSicon RM~Rq.svg
Icon for motorway across, half, lower part (fits in with railway icons)
BSicon uCONTfq.svg
Continuation forward, rotated across, set "u"
Gröndalsvägen 1999.jpg
Författare/Upphovsman: Norgren, Klas, Licens: CC BY 4.0
FOTOGRAFIGröndal. Bygge av spårvägen Tvärbanan på Gröndalsvägen. Gröndalsvägen sedd mot sydost från Lustigkullavägen. 1999-1999FOTOGRAF: Norgren, Klas.BILDNUMMER: Dia 10592Stadsmuseet i Stockholm
BSicon uTINT.svg
Interchange icon.

For use on Route diagram template on Wikipedia.

By Project BSicon.
BSicon uxTBHFo.svg
Underground ex tower station overhead, track across
BSicon uhSTRa@g.svg
light railway start of elevated track
1 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
BSicon CONTf.svg
Image for BSicon diagrams
BSicon uexKXBHFa-G.svg
Planned/disused light rail terminal with an interchange at the top and tracks to the bottom.
BSicon uINT-L.svg
Interchange station (double)
BSicon uSTRc3.svg
Rail pictogram: see Rail Icons for more information
E - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
BSicon uBHF.svg
Underground station
BSicon ulCONTg@F.svg
Författare/Upphovsman: Acnetj, Licens: CC0
This file was derived from existing BSicon series.
BSicon uexXBHF-R.svg
for BS models. right side of cross-platform interchange. urban line, not in use.
BSicon MSTR3+1.svg
Diagonal MASK
BSicon uSTR.svg
Underground straight track
BSicon hRM~Rq.svg
Icon for elevated motorway across, half, upper part (fits in with railway icons)
BSicon uSKRZ-G4u.svg
Lightrail line under bridge for four-lane road
BSicon CONTgq.svg
Image for BSicon diagrams
Arrow Blue Up 001.svg
Blue arrow in SVG format, pointing upwards.
BSicon uxmhKRZe.svg
Författare/Upphovsman: Siyuwj, Licens: CC0
Derived from BSicon umhKRZe.svg
BSicon uSTRo.svg
railway icon
BSicon hRMc2.svg
Icon for elevated diagonal motorway, corner 2 (fits in with railway icons)
Tvärbanan Kistagrenen juli 2022b.jpg
Författare/Upphovsman: Johannes Scherman, Licens: CC BY-SA 4.0
Bygget av Tvärbanans Kistagren i Helenelund och Kista i juli 2022.
I11 512 Kreuzungsbauwerk Solna Centrum.jpg
Författare/Upphovsman: Falk2, Licens: CC BY-SA 3.0
Das Kreuzungsbauwerk kreuzt die Straßen Solnavägen und Frösundaleden und bringt die Strecke auf die gegenüberliegende Seite des Frösundaleden. Die Rampe ist im Bau, die Streckengleise sind durch provisorische Prellböcke abgeschlossen.
Der Abschnitt Alvik–Solna Centrum ging am 28. Oktober 2013 in Betrieb, die kurze Verlängerung bis Solna Station durch den hohen Bauaufwand erst am 18. August 2014.
BSicon hRM3+1.svg
Icon for elevated diagonal motorway (fits in with railway icons)
BSicon XBHF-R.svg
icon for Route diagram template, right side of cross-platform interchange.
BSicon uexHST.svg
ex underground stop
Arrow Blue Right 001.svg
Blue arrow in SVG format, pointing the right.
BSicon uxKRZl+4o.svg
Disused light rail line crossing over active light rail line to left from corner 4
3 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
BSicon MASKe@g.svg
Mask across and under for overlaying of several BSicons.