Trollhättan 29

Fasaden mot Malmskillnadsgatan efter ombyggnaden, 2019.

Trollhättan 29 är en fastighet i kvarteret Trollhättan, med adresser på Malmskillnadsgatan 32 och Hamngatan 37 på Norrmalm i centrala Stockholm.

Bakgrund

Vy från Brunkebergstorg 1950.

Trollhättan 29 är ett resultat av Norrmalmsregleringen när ett nytt City växte fram genom omfattande rivningar söder och sydost om Sergels torg. I slutet av 1960-talet hade omdaningen av Nedre Norrmalm nått området kring Brunkebergstorg. Kvarteret Storviggen (senare kvarteret Trollhättan) var den sista stora byggstenen i Cityomvandlingen. Här uppfördes i början av 1970 Gallerians fem fastigheter: Trollhättan 29, Trollhättan 30, Trollhättan 31, Trollhättan 32 och Trollhättan 33. Storviggenprojektets olika turer blev på 1970-talet en symbol för Cityförnyelsens misslyckande och en belastning för de styrande politikerna i stadshuset. Den negativa kritiken i pressen var omfattande. Med tiden ändrades uppfattningen och idag tillskrivs området stora samhällshistoriska värden.[1]

Byggnadsbeskrivning

Byggnaden restes mellan 1973 och 1975 på platsen för det tidigare Allmänna Telefonaktiebolagets hus som hus C i det stora affärskomplexet Gallerian. Som byggherre stod Sveriges investeringsbank tillsammans med byggnadsfirman Ohlsson & Skarne. Ohlsson & Skarne hade överblivna betongelement från miljonprogrammet som användes för att uppföra byggnadens bärande konstruktion. Huset, som reser sig tio våningar över Hamngatan och i åtta våningar mot den högre liggande Malmskillnadsgatan, ritades liksom som bankgrannen i Trollhättan 33 av arkitektkontoret Boijsen & Efvergren. Bottenvåningarna mot Hamngatan och Malmskillnadsgatan inreddes för butiker, medan de övre våningarna utgjordes av kontorsutrymmen.[2]

Fasaden bestod ursprungligen av plåtkassetter i champagnefärgad eloxerad aluminium. De smala indragna fönstren vilade på horisontella band. Fasaden artikulerades av de vertikala plåtkassetter som med jämna mellanrum löper i de övre våningarna.[3] Entrén var smyckad med en relief av R. Hannes.

Ombyggnad

År 2017 började en omfattande ombyggnad av tomträttshavaren, AMF fastigheter som avslutades hösten 2018. Huset fick en helt ny skepnad med bland annat ny fasad i glas, ny entré till Gallerian och ny entré mot Malmskillnadsgatan. För den nya gestaltningen stod Reflex Arkitekter.[4] Ombyggnaden var ett led i projektet Urban Escape som AMF fastigheter genomförde för Gallarians fem fastigheter Trollhättan 29–33.[5]

Bilder

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Hoghus 1-5 1964.jpg
Höghusen i Stockholms City under byggnad
Trollhättan 30 och 29 från Malmskillnadsgatan, nov 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Trollhättan 30 och 29 (närmast) från Malmskillnadsgatan
Stortorgsbrunnen 1950.jpg
Brunkebergstorg från sydväst. Cykelparkering vid pumpen. I bakgrunden skymtar Telefontornet
Trollhättan 29, november 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Trollhättan 29 från Malmskillnadsgatan
Gallerian mars 2017.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gallerians ombyggnad, Trollhättan 30 rivs, i bakgrunden syns Trollhättan 29
Trollhätten 29, nov 2019c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Trollhätten 29, Malmskillnadsgatan 32 / Hamngatan 37
Trollhättan 29.jpg
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Trollhätten 29, nov 2019b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Trollhätten 29, Malmskillnadsgatan 32 / Hamngatan 37