Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm
TypTrafiksatsning
Syfte/fokusÖkad framkomlighet i Stockholmsregionen
PlatsStockholms län
MedlemmarTrafikverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms kommun, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län
BudgetCirka 100 miljarder SEK

Trafiksatsning Stockholm var ett samlingsbegrepp för de gemensamma satsningar i infrastrukturen som Trafikverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms kommun, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län gjorde för att öka framkomligheten i Stockholmsregionen. Nära 100 miljarder kronor planerades att investeras under en tioårsperiod, fram till år 2021, i cykelbanor, vägar, spår och kollektivtrafik. Cirka hälften av pengarna planerades att gå till kollektivtrafiklösningar.[1] Satsningen omfattade ett 70-tal projekt, bland annat Citybanan, Roslagsbanan, Projekt Slussen, Norra Länken, Förbifart Stockholm och Mälarbanan.[2]

Trafiksatsning Stockholm har sin bakgrund i Stockholmsöverenskommelsen, som presenterades i december 2007 och som bekräftades av de regionala parterna i ett finansieringsavtal 2009.[3]

Bakgrund

De senaste åren[när?] har befolkningen i regionen ökat med 30 000–40 000 invånare årligen och länets befolkning förväntas öka med mellan 300 000 och 500 000 personer till år 2030.[4] Om prognoserna slår in kommer Stockholm att vara den snabbast växande storstadsregionen i Västeuropa fram till 2030.[5] Det ställer krav på en fungerande infrastruktur, idag görs bland annat följande resor i regionen:

 • Dagligen reser cirka 700 000 personer kollektivt i länet[6]
 • Drygt 95 000 personer arbetspendlar till Stockholms län, och drygt 35 000 pendlar från Stockholm till andra län[7]
 • Essingeleden passerar drygt 160 000 fordon per dygn[8]
 • Dagligen görs över 56 000 cykelresor till och från Stockholms innerstad[9]

Projekten som ingick i satsningen

Trafiksatsning Stockholm innefattade ett 70-tal projekt, bland annat:

 • Citybanan: 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm[10]
 • Mälarbanan: Utbyggnad av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll[11]
 • Södertälje hamn - Södertälje centrum: Utbyggnad till dubbelspår mellan stationerna Södertälje centrum och Södertälje hamn och tillgänglighetsanpassning av stationen i Södertälje hamn[12]
 • Rosersberg: Förbättringar av kommunikationerna genom en trafikplats och överlämningsbangård[13]
 • Projekt Slussen: Ombyggnad av Slussen. Ny park, ny bussterminal, nya byggnader[14]
 • Norra Länken: 5 km lång vägförbindelse, varav 4 km i tunnel. Bygger ihop de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden[15]
 • E18 Hjulsta-Kista: Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta och Kista[16]
 • Förbifart Stockholm: Ny sträckning för E4 väster om Stockholm, som binder samman de norra och södra länsdelarna[17]
 • Skurubron: Ny bro för att förbättra framkomligheten på Värmdöleden[18]
 • Riksväg 77: Förbättringar av riksväg 77[19]
 • Riksväg 76 förbi Norrtälje: Ny sträckning av riksväg 76 förbi Norrtälje[20]
 • Nynäsbanan söder om Västerhaninge: Tungelsta - Hemfosa (utbyggnad till dubbelspår)[21]
 • E4/E20 Moraberg - Hallunda: Vägen får fler körfält och utrustas med kövarningssystem och radar[22]
 • E4 Tomteboda - Haga Södra: Ombyggnad av väg E4 för mer kapacitet och anpassning till Norra länken[23]
 • Länsväg 268, Trafikplats Vallentuna: Ny planskild cirkulationsplats för väg- och järnvägstrafik i Vallentuna[24]
 • Länsväg 267, Rotebro – Stäket: Ombyggnad av Länsväg 267/Rotebroleden mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro[25]
 • E4, Norrtull – Kista: Upprustning av vägen med nytt kövarningssystem och utökning med fler körfält[26]
 • E18, Trafikplats Viggbyholm och Roslags-Näsby: Förbättringar av de två befintliga trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm på E18[27]
 • Länsväg 261, Ekerövägen: Ombyggnad av vägen till två smala körfält i varje riktning[28]
 • E18, Norrtälje-Kapellskär, 2+1-väg: Ombyggnad till mötesfri väg på E18 mellan Trafikplats Norrtälje och Kapellskär[29]
 • Tvärbanan till Solna: Utbyggnad av Tvärbanan till Solna[30]
 • Roslagsbanan: Dubbelspårsutbyggnad på vissa sträckor för bättre kapacitet[31]
 • Tvärbanans Kistagren: Utbyggnad av Tvärbanan till Kista[30]
 • Åtgärdsvalsstudie Tvärförbindelse Södertörn: Åtgärdsvalsstudie för en tvärförbindelse i södra Stockholmsregionen[32]
 • Brommaplan: Utveckling av Brommaplans bussterminal[33]

Finansiering

Trafiksatsning Stockholm finansierades från staten, genom nationell plan och länsplan för transportinfrastruktur och överskott från trängselskatten. Men också genom medfinansiering från länets kommuner och Stockholms läns landsting samt viss finansiering från näringslivet.[34]

Se även

Referenser

 1. ^ ”Trafikverkets hemsida, Trafiksatsning Stockholm”. Arkiverad från originalet den 30 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131030084559/http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Stockholm/Trafiksatsning-Stockholm/. 
 2. ^ ”Trafiksatsning Stockholm, lista på projekt inom satsningen”. Arkiverad från originalet den 23 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140123165603/http://trafiksatsningstockholm.se/pdf/trafiksatsningstockholm_projektlista.pdf. 
 3. ^ ”Länsstyrelsen, Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län, sid 3”. Arkiverad från originalet den 13 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150613023606/http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/infrastrukturplanering/framtida-regional-inriktning/Regional-inriktning-transportsystemet-121130.pdf. Läst 9 oktober 2013. 
 4. ^ ”Länsstyrelsen, Läget i länet, Bostadsmarknaden i Stockholms län 2010, sid 16”. Arkiverad från originalet den 18 december 2013. https://web.archive.org/web/20131218095630/http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/rapport-2010-9.pdf. Läst 9 oktober 2013. 
 5. ^ ”Stockholms Handelskammare, Stockholm attraherar arbetskraften, Västeuropas snabbast växande storstadsregion till 2030, sid 3”. Arkiverad från originalet den 16 december 2013. https://web.archive.org/web/20131216044539/http://www.chamber.se/cldocpart/908.pdf. Läst 9 oktober 2013. 
 6. ^ ”SL:s årsberättelse 2012, sid 42”. Arkiverad från originalet den 27 september 2013. https://web.archive.org/web/20130927091248/http://sl.se/Global/Pdf/Rapporter/SL_Arsberattelse_2012_SVE_web.pdf. 
 7. ^ ”SCB, antal pendlare per län och kommun, 2011”. Arkiverad från originalet den 8 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110808025424/http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____23020.aspx. 
 8. ^ ”Svenska Dagbladet: "Gräv ner Essingeleden", publicerad 2008-09-18”. http://www.svd.se/nyheter/stockholm/grav-ner-essingeleden_1578917.svd. 
 9. ^ ”Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) - Tack till Stockholms cyklister”. http://news.cision.com/se/centerpartiet-i-stockholms-stad/r/stadsmiljoborgarrad-per-ankersjo--c--tack-till-stockholms-cyklister,c9417364. 
 10. ^ ”Trafikverket, Citybanan i Stockholm”. Arkiverad från originalet den 29 december 2009. https://web.archive.org/web/20091229193655/http://fc.bygging.se/~husbyggaren/2009_1_01.pdf. Läst 29 december 2009. 
 11. ^ ”Trafikverket, Mälarbanan, Tomteboda–Kallhäll”. http://www.trafikverket.se/malarbanan. 
 12. ^ ”Trafikverket, Södertälje centrum - Södertälje hamn”. Arkiverad från originalet den 10 oktober 2013. https://archive.is/20131010232403/http://www.trafikverket.se/sodertalje. 
 13. ^ ”Trafikverket, Rosersberg”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140120091650/http://www.trafikverket.se/rosersberg/. Läst 10 oktober 2013. 
 14. ^ ”Stockholms stad, om projektet Slussen”. http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/om-projektet/. 
 15. ^ ”Trafikverket, Norra Länken”. Arkiverad från originalet den 15 september 2012. https://web.archive.org/web/20120915080818/http://www.trafikverket.se/norralanken. 
 16. ^ ”Trafikverket, Om projekt E18 Hjulsta–Kista”. Arkiverad från originalet den 30 september 2013. https://web.archive.org/web/20130930064211/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/E18-HjulstaKista/Om-projektet/. 
 17. ^ ”Trafikverket, E4 Förbifart Stockholm”. http://www.trafikverket.se/forbifartstockholm. 
 18. ^ ”Trafikverket, Länsväg 222, Skurubron”. http://www.trafikverket.se/skurubron. 
 19. ^ ”Trafikverket, Riksväg 77, länsgränsen–Rösa förbi Rimbo”. http://www.trafikverket.se/vag77. 
 20. ^ ”Trafikverket, Riksväg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen”. Arkiverad från originalet den 21 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140121051132/http://www.trafikverket.se/vag76_norrtalje/. 
 21. ^ ”Trafikverket, Nynäsbanan”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100818011305/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Nynasbanan/. Läst 11 oktober 2013. 
 22. ^ ”Trafikverket, E4/E20, Moraberg och Hallunda. Kövarningssystem och körfältsutökning”. Arkiverad från originalet den 30 september 2013. https://web.archive.org/web/20130930014810/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/E4E20-Moraberg-och-Hallunda-Kovarningssystem-och-korfaltsutokning-/. 
 23. ^ ”Trafiksatsning Stockholm, E4 Tomteboda – Haga Södra”. Arkiverad från originalet den 15 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131015033800/http://trafiksatsningstockholm.se/. Läst 8 oktober 2013. 
 24. ^ ”Trafikverket, Länsväg 268, planskild korsning i Vallentuna”. Arkiverad från originalet den 30 september 2013. https://web.archive.org/web/20130930014835/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Vag-268-planskild-korsning-i-Vallentuna-centrum-/. 
 25. ^ ”Trafikverket, Länsväg 267, Rotebroleden, Stäket–Rotebro”. Arkiverad från originalet den 30 september 2013. https://web.archive.org/web/20130930014657/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Vag-267-Rotebroleden-Staket---Rotebro/. Läst 11 oktober 2013. 
 26. ^ ”Trafikverket, E4 Norrtull–Kista”. Arkiverad från originalet den 30 september 2013. https://web.archive.org/web/20130930014251/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/E4-NorrtullKista/. Läst 11 oktober 2013. 
 27. ^ ”Trafikverket, E18 Trafikplats Roslags-Näsby och Viggbyholm”. Arkiverad från originalet den 30 september 2013. https://web.archive.org/web/20130930015011/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/E18-Roslags-Nasby-Viggbyholm/. 
 28. ^ ”Trafikverket, Länsväg 261, Ekerövägen, ombyggnad av väg”. http://www.trafikverket.se/ekerovagen. 
 29. ^ ”Trafikverket, E18 Norrtälje–Kapellskär”. Arkiverad från originalet den 30 september 2013. https://web.archive.org/web/20130930015006/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/E18-Norrtalje--Kapellskar/. 
 30. ^ [a b] ”SLL, Tvärbanan”. Arkiverad från originalet den 28 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131028044300/http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=63323. 
 31. ^ ”SLL, Roslagsbanan”. Arkiverad från originalet den 29 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131029203046/http://sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=63325. 
 32. ^ ”Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie Tvärförbindelse Södertörn”. Arkiverad från originalet den 29 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131029201242/http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Stockholm/Atgardsvalsstudier-i-Stockholms-lan/Atgardsvalsstudie-Tvarforbindelse-Sodertorn/. Läst 15 oktober 2013. 
 33. ^ ”Stockholms stad, Brommaplan”. Arkiverad från originalet den 25 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131025082635/http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Brommaplan/. 
 34. ^ ”Trafiksatsning Stockholm, FAQ”. Arkiverad från originalet den 23 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140123182334/http://trafiksatsningstockholm.se/pdf/trafiksatsningstockholm_faq.pdf. 

Externa länkar