Tomtebodatunneln (järnvägstunnel)

Byggarbeten med "betongtråget" vid Tomteboda i december 2012.

Tomtebodatunneln, även kallad Tomteboda betongtunnel, är en pendeltågstunnel under delar av Tomteboda i Solna kommun.

Tomtebodatunneln är det nordligaste tunnelavsnittet av Citybanan. Vid Tomteboda, nedanför gamla Tomtebodaskolan, ansluter Citybanan till det befintliga pendeltågsnätet i norr.

I entreprenaden ingick att anlägga en övergång från tågtrafik ovan mark till tunnel under jord och i berg. Hela sträckan är 455 meter lång och består längst i norr av en 135 meter lång öppen del med stödmurar, därefter ett betongtråg, en sorts ränna eller tunnel utan tak, på 150 meter och sedan följer en betongtunneldel på 150 meter samt en 20 meter lång bergtunnel, som ansluter till Vasatunneln söderöver.

Byggentreprenör var Peab och arbetena stod färdiga år 2014.[1] Efter detta flyttade stambanans södergående spår så att dessa går diagonalt över Citybanans betongtunnelanslutning. Entreprenaden omfattade bland annat 40 000 m³ bergschakt och 11 000 m³ betonginjektering. Kontraktssumman var på 149 Mkr.[2]

Källor

Media som används på denna webbplats

Tomteboda dec 2012e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tomteboda spårområde med mynningen av Tomteboda betongtunnel
Nyboda tunnel 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nyboda tunnel under Nybodaberget, södra Stockholm, tunnelöppning mot syd