Tjockhus

Tjockhus på Kungsklippan, ett bostadsområde på Kungsholmen i centrala Stockholm.

Tjockhus är lamell-, punkt- eller skivhus utan genomgående lägenheter, vanligen upp till 16 m tjockt, d.v.s. avståndet mellan långfasadernas ytterväggar.

Typplan för ett tjockhus från 1930-talet.

Tjockhus ansågs vara ekonomiskt fördelaktiga att bygga, eftersom flera smålägenheter kunde anordnas kring samma trapphus, men lägenheterna blev enkelsidiga med en mörk inre del, där i regel badrummet placerades.

Smalhusen med bredd omkring 6–10 meter och genomgående lägenheter kan ställas i kontrast mot tjockhusen, som var den andra typen av lamellhus som slog igenom i europeiskt bostadsbyggande på 1930-talet.

En svensk arkitekt som förordade tjockhus var Sven Wallander som ritade ett stort antal av denna hustyp i Stockholm, exempelvis bostadshusen Kungsklippan (1934–1936), Kvarteret Färjan (1928–1929) båda på Kungsholmen och Kvarteret MarmornSödermalm (1931).

Se även

Källor

Media som används på denna webbplats

Tjockhus plan.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Typplan för tjockhus
Kungsklippan 2009b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsklippan på Kungsholmen i Stockholm. I bakgrunden syns Stockholms rådhusets torn.