Titel

För andra betydelser, se Titel (olika betydelser).
Brorskål. Färglitografi av Hjalmar Mörner, 1830. Kungliga biblioteket.

En titel är ett ord som vanligen indikerar en persons yrke, sociala position eller status. De kan användas vid tilltal, men den vanligaste användningen är som en status- eller befattningsmässig beskrivning.

Titlar har använts i de flesta samhällen och kan vara antingen ärvda eller förvärvade. För många titlar har det funnits explicita regler om vem och hur de får användas. Förr var det vanligt att makan till den betitlade maken i sociala sammanhang utrustades med en feminiserad form, exempelvis kunde makan till en konsul kallas konsulinnan. Motsatsen, att maken får en egen form av makans titel, är om inte okänt så åtminstone mycket ovanligt. I de fall en titel är förvärvad hör den ofta ihop med ett yrke, ett uppdrag eller en utbildning.

Användning i Sverige

Titlar och artighetsfraser är något som ändras med tid och mode, och det har i Sverige i olika tider funnits en mängd titlar och fraser.

Äldre tid

Under 1800-talet var titelsystemet i Sverige relativt hierarkiskt och styrt, och indelade i en mängd undergrupper. Följande är från dess tidigare hälft.

TitelArtighetsfras samt överskrift i brevTilltalAvslutningsfras i brev
KonungenStormägtigste, Allernådigste Konung.Eders Kongl. Maj:tFramhärdar med djupaste wördnad, trohet och nit.

Stormägtigste, Allernådigste Konung

Eders Kongl. Maj:ts

allerunderdånigste och tropligtigste tjenare och undersåte. (Tjenare nyttjas om Kungl. fullmakt innehas, annars endast undersåte.)

DrottningenStormägtigsta, Allernådigsta Drottning.Eders Kongl. Maj:tFramhärdar med all undersåtlig lydnad och trohet.

Stormägtigsta, Allernådigsta Drottning

Eders Kungl. Maj:ts

allerunderdånigste och tropligtigste undersåte.

KronprinsenHögborne Furste, Allernådigste Kronprins (eller Herre).Eders Kongl. HöghetMed djupaste wördnad och nit framhärdar

Högborne Furste

Eders Kongl. Höghets

underdånigste (eller tropligtigste) tjenare.

ArvprinsHögborne Furste, Allernådigste Herre.Eders Kongl. HöghetMed djupaste wördnad och nit (eller undergifwenhet) framhärdar

Högborne Furste

Eders Kongl. Höghets

underdånigste (eller tropligtigste) tjenare.

KronprisessanHögborna, Allernådigste Kronprinsessa.Eders Kongl. HöghetMed djupaste vördnad framhärdar Eders Kongl. Höghets

underdånigste tjenare.

Prins eller PrinsessaHögborne Furste, Allernådigste Herre.Eders Kongl. HöghetMed djupaste wördnad och undergifwenhet framhärdar

Högborne Furste

Eders Kongl. Höghets underdånigste tjenare.

Ämbetsverk och DomstolarTill Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt eller Till Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i N.N. Ländag, årtal samt namn
Grevar och FriherrarHögwälborne.Ers nåd / Herr greve alt baron
AdelsmänWälborne.Ers nåd / Herr
Ärkebiskop, Biskop, Överhovpredikant, Pastor primariusHögwördigste.Herr / Ers högvördighet
Domprost, Teologie doktor, LicentiatHögwördige och Widtberömde.Herr
Hovpredikant, Pastor, Kyrkoherde i Stockholm, Regementspastor, Lektor eller Rektor (som är präster)Högärewördige och Höglärde.Herr
Konrektor, Kyrkoherde, Bataljonspredikant, SkvadronspredikantWälärewördige och Höglärde (om han inte är filosofie doktor blir det istället Wälärevördige och Högwällärde).Herr
Komminister, Skolkolleger, SkollärareÄrewördige och Wällärde (om han är filosofie doktor blir det Ärewördige och Höglärde).Herr
Civila och militära ämbetsmän som innehar Kunglig fullmaktHögädle.Herr
Civila tjänstemänÄdle och Högaktade.Herr
Lägre civila tjänstemänWälaktade.Herr
JuristWidtlagfarne och Höglärde.Herr
Medicine doktorWidterfarne och Höglärde.Herr
Professor vid UniversitetWidtberömde och Höglärde.Herr
Borgare, HandelsmanHögaktade.Herr
Hantverkare i städerÄreborne och Konsterfarne.Herr
NämndemanÄrlige och Wälförståndige.Herr
BondeÄrlige och Förståndige.Herr
Dräng, TorpareÄrlige och Beskedlige.Herr
SoldatÄrlige och Manhaftige.Herr
Hantverkare på landsbygdenÄrlige och Konsterfarne.Herr

Restaurangpersonal, butikspersonal och liknade undvek titlar genom att säga "vad får det vara?" och andra fraser, även om de också kunde använda "herrn" och "frun" om de inte visste titeln, vilket finare stamgäster förväntade att de visste.

Senare tid

En man som inte har någon särskild titel av annat slag tituleras på svenska herr/herrn, en kvinna tituleras fru/frun eller fröken, det senare om man vet eller kan anta att hon är ogift.

Numera används sällan titlar vid tilltal utom i mycket officiella sammanhang eller i vissa situationer, till exempel i militära sammanhang.

Bortläggande av titlar i Sverige

Före du-reformen som infördes i Sverige i slutet av 1960-talet och början på 1970-talet var det viktigt hur man titulerade varandra. Före denna reform var det vanligt att männen sinsemellan slopade titlarna genom att bli "du och bror" med varandra för att kunna umgås mer lättsamt. Titelbortläggningen kunde ske med en ceremoni som kallades brorskål eller duskål.[1]

Referenser

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Brorskål Hjalmar Mörner 1830.jpg
En brorskål. Färglitografi av Hjalmar Mörner 1830