Thielska galleriet

Thielska galleriet, fasad mot syd, april 2015.

Thielska galleriet är ett konstmuseum på Blockhusudden på södra Djurgården i Stockholm. Galleriet innehåller finansmannen och konstsamlaren Ernest Thiels samling av huvudsakligen svenskt måleri från tiden omkring 1900. Thiel sålde byggnaden, konstsamlingen och alla inventarier till staten 1924.

Byggnaden ritades av arkitekten Ferdinand Boberg för Ernest Thiel och stod klar 1907. Den är belägen inom Kungliga nationalstadsparken[1].

Museum

Från invigningsfesten i mars 1907.

Thielska galleriet räknas som ett av Sveriges förnämsta konstmuseer. Rikt representerade är medlemmarna i Konstnärsförbundet från sekelskiftet 1900 och här finns också en av världens största samlingar verk av Edvard Munch. Samlingen skapades av finansmannen Ernest Thiel som var en av Sveriges då mest betydande konstsamlare. Fastigheten ägs av staten, men driften sköts av en stiftelse. Ordförande och samtliga ledamöter i styrelsen förordnas av regeringen.[2] En förening för att stödja galleriet med donationer, Thielska Galleriets vänner, grundades 1978.

Arkitektur

Byggnaden 1926.

Galleriet är beläget i Villa Eolskulle som uppfördes som bostad för Ernest Thiel och hans familj. Huset ligger på Blockhusuddens högsta punkt, Eolskulle, och ritades i jugendstil med vita fasader av arkitekten Ferdinand Boberg. Byggnadens första etapp blev klar 1905.

Redan vid inflyttningen 1905 visade det sig att huset var för litet för Thiels allt större samling och Boberg fick omgående en beställning på en tillbyggnad mot öster. Den innehöll fler rum åt familjen och tjänstefolket samt en praktfull sal som i dag kallas Munchrummet. Invigningen ägde rum i mars 1907. Sedan dess har anläggningen byggts om och moderniserats ett flertal gånger.

På 1960-talet putsades fasaderna i grå betong och byggnaden förlorade mycket av sin tidigare glans. Vid en renovering 1999 var ambitionen att så långt som möjligt återställa byggnaden till sitt ursprungliga skick.[3] Under åren 2004-2005 lät Statens fastighetsverk renovera Thielska galleriet invändigt. Thielska Galleriet är sedan 1993 ett statligt byggnadsminne som förvaltas av Statens fastighetsverk.[4]

Samlingen

Soffan i Munchsalen, skaparen Gustaf Fjæstad i mitten med medarbetare.

När Ernest Thiel flyttade in i sin niorumsvåning på Strandvägen i Stockholm förvärvade han 1896 sin första till formatet större målning, Bruno Liljefors Morgonstämning vid havet, en oljemålning med måtten 119 x 209 cm, som kostade 2 000 kronor.[5] Så småningom räckte bostaden på Strandvägen inte till för att husera all den konst som Thiel samlade på. Ett nytt, stort hem med plats för tavlor och skulpturer behövdes. Till arkitekten, Ferdinand Boberg, som fick uppdraget att rita den nya bostaden skrev Thiel: “Jag vill ha ett hem dekorerat med tavlor på alla väggarna, det skall vara trivsamt, jag vill bo där”.

Så skapades en av Sveriges mest betydande privata konstsamlingar om huvudsakligen skandinavisk konst från sekelskiftet 1900. Thiels samlande grundade sig i stor utsträckning på vänskap med konstnärerna vars verk han köpte. Thiel stöttade därmed upphovsmännen ekonomisk. Speciellt tre konstnärer stod honom nära: Eugène Jansson, Carl Larsson och Bruno Liljefors.[6]

Efter att Thiel kom på obestånd tvingades han 1924 sälja villan, samlingen och inventarier för 1,5 miljoner kronor (motsvarande köpkraft år 2016: drygt 40 miljoner kronor) till svenska staten som lät inrätta ett konstmuseum i huset. Den 26 januari 1926 slogs portarna upp till Thielska galleriet. Sedan dess är galleriet öppet för allmänheten. Här finns verk av Edvard Munch, J.A.G. Acke, Ivar Arosenius, Anders Zorn, Gustaf Fjæstad, Karl Nordström, Nils Kreuger, Richard Bergh, Albert Engström, Ester Almqvist, Christian Eriksson, Per Hasselberg, Eugène Jansson, Ernst Josephson, Carl Fredrik Hill, Axel Törneman, August Strindberg, Carl Larsson, Olof Sager-Nelson, Vilhelm Hammershøi, Paul Gauguin och Bruno Liljefors. En av samlingens viktigaste målningar är Toulouse-Lautrecs Balettscen som Thiel förvärvade 1916 för 27 000 francs.[7]

Bland samlingarna märks även den monumentala möbelgruppen Fjæstad soffan som skapades 1907–1908 av Gustaf Fjæstad. Den är skuren i ett enda stycke. Soffan skickades sedan i delar till Stockholm, monterades ihop och kläddes av NK:s möbelverkstad. Gruppen bestod ursprungligen av en soffa och bord men kompletterades senare av Fjæstad med fyra fåtöljer i samma stil.[8] På Thielska Galleriet finns även en kopia av Friedrich Nietzsches dödsmask, eftersom Ernest Thiel hyste en stor beundran för denne filosof.

Galleriets katalog från 2010 upptar drygt 300 målningar, därtill kommer ungefär lika många skisser och teckningar samt ett mindre antal skulpturer. Thielska galleriets samlingar har även utökats efter Thiels tid främst genom donationer.

Representerade konstnärer och verk (urval)

Intendenter

Bildgalleri

Skulpturer i Thielska galleriets skulpturpark

Man och kvinna av Gustav Vigeland.

Källor

Noter

Vidare läsning

  • Steorn, Patrik, red (2020). Thielska galleriet: konsten – huset – tiden. Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld. ISBN 978-91-88439-74-1 
  • Grahn-Hinnfors, Gunilla (2021). Sträckande sig uppåt mot ljuset. En biografi om Signe Maria Thiel. Stockholm: Norstedts. ISBN 978-91-1-311586-3

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Villa Eolskulle (Thielska galleriet) 1908.jpg
Villa Eolskulle (Thielska galleriet), "Thiels soffa" med skaparen Gustaf Fjæstad i mitten, träsnidaren Ola Erikson till höger och snickaren Adolf Svenson till vänster
Thielska galleriet, Munchsalen, 2016.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Thielska galleriet, Munchsalen
Villa Eolskulle (Thielska galleriet) invigning 1907.jpg
Villa Eolskulle (Thielska galleriet) invigningsfest Rosenmaskeraden i västra/högra salen. Fotografi från invigningsfesten, Rosenmaskeraden. Några av gästerna på bilden:
  • Sittande längst till vänster: Sven Lidman med hustru Carin Thiel
  • Sittande i mitten: Ragnar Östberg
  • Sittande andra från höger: Signe Thiel
  • Stående från vänster: Georg Pauli, Karl Wåhlin, Eugéne Jansson och Hjalmar Söderberg.
  • Stående från höger: Klas Fåhraeus och Axel Törneman.
  • Byggherren och gästgivaren Ernest Thiel syns längst bak mellan kvinnorna rakt över Sven Lidman.
Liljefors Morgonstämning vid havet 1896.jpg
Liljefors: Morgonstämning vid havet
Thielska galleriet April 2015.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Thielska galleriet. A art museum at Djurgården in Stockholm.
Thielska galleriet, entresidan, 2016.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Thielska galleriet, entrésidan
Western gallery, Thielska galleriet.jpg
Författare/Upphovsman: DimiTalen, Licens: CC0
Western gallery, Thielska galleriet
Man and woman by Gustav Vigeland.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
"Man och kvinna" av Gustav Vigeland i Thielska galleriets trädgårdspark i Stockholm.
Thielska galleriet 1926.jpg
Thielska galleriet, fasad mot syd
Thielska galleriet 2007y.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Thielska galleriet
Thielska galleriet 2007 1.jpg
Författare/Upphovsman: Holger Ellgaard Redigera dessa strukturerade data på Commons, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR). Läs mer i Wikipedia.
Thielska galleriet, detaljer, 2016bb.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Thielska galleriet, hörnklot