Tensta vattentorn

Tensta vattentorn (till höger) och östra Järvafältet, 2010.

Tensta vattentorn (även Tenstareservoaren) är en vattenreservoar i stadsdelen Tensta i Västerort inom Stockholms kommun. Vattentornet uppfördes 1969 och är grönmärkt av Stockholms stadsmuseum vilket anger "bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt". Med sitt framträdande geografiska läge på Tenstas högsta höjd har vattentornet blivit ett välkänt inslag i områdets stadslandskap och syns långt över Järvafältet.[1]

Historik

Tensta vattentorn uppfördes 1969 på Tenstas högsta höjd efter ritningar av Vattenbyggnadsbyrån (VBB), vilka även svarade för Sätra vattentorn i södra Stockholm som byggdes samtidigt. VBB:s arkitekter gav byggnaden en enkel och stram arkitektur som med sina kolonner påminner om ett antikt rundtempel. Själva vattencisternen bärs upp av dubbla rader av breda betongpelare. Cisternfasadens enda utsmyckning består av parvisa pilaster i betong. Annars består ytan av obehandlad betong med avtryck efter gjutformens brädor. Vattenreservoaren rymmer 18 000 m³ dricksvatten som pumpas från Lovö vattenverk.[2] Den högsta vattennivån är 66,10 meter över havet.

Bilder

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Hjulsta vattentorn 2012d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Hjulsta vattentorn även Tensta vattentorn
Tensta vattentorn, 2017.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tensta med vattentornet
Tensta vattentorn (Hjulsta vattentorn).jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tensta vattentorn, vy från E18
Hjulsta vattentorn 2012e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Hjulsta vattentorn även Tensta vattentorn
Hjulsta vattentorn 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Augustsson, Jan, Licens: CC BY 4.0
Järvafältet till vänster, intill E18. Hjulsta vattentorn nere till höger i bild.
Högtalsreservoaren 2011g.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Högdalsreservoaren Högdalen / Fagersjö, södra Stockholm med Högdalenverket i bakgrunden
Hjulsta vattentorn 2012b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Hjulsta vattentorn även Tensta vattentorn