Tempererat klimat

Världskarta över klimatzoner med tempererat klimat i grönt.

Tempererat klimat är det klimat som befinner sig mellan det subarktiska och subtropiska klimatet och även till viss del också ingår i dessa. Områden med tempererat klimat har fyra årstider.[1]

Det finns olika syn på hur varma klimat som fortfarande räknas som tempererade. En bred definition är att medeltemperaturen den kallaste månaden är under 6 °C och den varmaste månaden är över 10 °C och som grov uppdelning används begreppen varmtempererat och kalltempererat klimat.

Det kalltempererade klimatet definieras av att temperaturen den kallaste månaden är under 0 °C grader och det varmtempererade över 0 °C. Det finns sex olika tempererade zoner: regnskogsklimat, barrskogsklimat, lövskogsklimat, grässtäppklimat, buskstäppklimat och ökenklimat.

Det finns flera olika indelningar av klimattyper inom det tempererade klimatet, bland annat subarktiskt klimat.

På norra halvklotet går den tempererade zonen mellan graderna 40ºN och 65ºN.

Även Skandinavien ligger delvis i tempererat klimat.

Se även

Källor

  1. ^ Kunskapsbanken, SMHI [1]

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Klimagürtel-der-erde.png
Författare/Upphovsman:

LordToran

VRT Wikimedia

Detta verk är fritt och kan användas av vem som helst i vilket syfte som helst. Du behöver inget tillstånd för att använda det här innehållet, så länge du följer eventuella licenskrav som anges på den här sidan.

Wikimedia har tagit emot e-post som bekräftar att upphovsrättsinnehavaren har godkänt publicering under de villkor som nämns på den här sidan. Korrespondensen har granskats av en betrodd volontär och sparats i vårt arkiv. Korrespondensen är tillgänglig för betrodda volontärer med ärendenummer 2011040110025998.

Frågor angående den arkiverade korrespondensen kan ställas på VRT noticeboard. Ärendelänk: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2011040110025998
Find other files from the same ticket: SDC query (SPARQL)

, Licens: CC BY-SA 3.0
This map shows the Earth zones with tropical climate.