Tempel

Parthenon, Akropolis.

Ett tempel (av latinets templum) är en större helgedom, kultplats eller gudstjänstlokal, det vill säga en byggnad som är avsedd för religionsutövning, till exempel böner, offerritualer och andra riter. Templet är i många religioner den centrala platsen för dyrkan och tillbedjan och anses vara en helgedom. Ordet "tempel" kommer från latinets templum och dateras tillbaka till 600-talet f.Kr. Inom många religioner använder man dock andra ord än tempel för byggnaden.

Tempelbyggnader i någon form har troligen funnits mycket länge, de äldsta säkra beläggen är dock Göbekli Tepe från omkring 12.000 f. Kr.

Typer av tempel

Templets funktion och utseende beror på den enskilda religionen. De gamla grekiska templen hade dess ingång på kortsidan. Taken var spetsiga och bildade då en triangel på kortsidan. Den symbolen finns kvar än idag och markerar ofta våra ingångar. Tempel, eller egentligen heliga byggnader tillämpade för religionsutövning, förekom och förekommer inom de flesta organiserade religioner i den gamla världen. Hos animistiska religioner saknas oftast särskilda byggnader för religionsutövning; animister tillber bland annat vid heliga platser i naturen och vid offerplatser.

Tempel förekom hos de flesta religioner i den antika världen, och berömda tempelbyggnader har bevarats från bland annat de grekiska och romerska religionerna. Jerusalems tempel var den viktigaste helgedomen inom judendomen. I Asien kan nämnas att tempel används bland annat inom hinduismen, buddhismen och shintoismen. En nyare och västerländsk religiös rörelse som har tempel är Sista dagars heliga-rörelsen (mormonerna).

Såväl under den mediterrana antiken som i dagens ostasien har templets status som juridisk person och ägarförhållandena varierat kraftigt. Några förekommande modeller har varit: Statligt ägda tempel, kommunalt ägda tempel, tempel ägda av trossamfund, tempel ägda av collegia av präster (eller munkar) och familjeägda tempel.

Även de abrahamitiska religionernas gudahus räknas som typer av tempel. Inom både judendom, främst reformisk judendom och kristendom – främst ortodox kristendom, men även romersk-katolsk och evangelisk kristendom – används ibland ordet tempel istället för synagoga respektive kyrka. I Sverige benämns till exempel Gustav Vasa kyrka i Stockholm så i kartuschen över huvudentrén: ”Till Guds den allsmäktigas ära invigdes detta tempel av konung Oscar II...”

Galleri

Se även

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Jerusalem Ugglan 1.jpg
Rekonstruktion af Salomos tempel och konungapalats (det senare upptagande vänstra tredjedelen af bilden. Enligt B. Stade skulle dock palatsbyggnaderna ha sträckt sig ansenligt längre in på området).
Attica 06-13 Athens 35 Parthenon.jpg
Författare/Upphovsman: A.Savin, Licens: CC BY-SA 3.0
Parthenon in Athens (Attica, Greece)
Salt Lake Temple, Utah - Sept 2004-2.jpg
Författare/Upphovsman: , Licens: CC BY 2.5
KIRCHE, Utah, USA. Taken by myself with a Canon 10D and 17-40mm f/4 L lens. This is a 3 segment panorama.
Kinkaku-ji, Kyoto, Japan, 2004.jpg
Författare/Upphovsman: picture by User:Ellywa, Licens: CC BY-SA 3.0
Kinkaku-ji, „golden Temple“ ; Kyoto, Japan
Temple-de-saturne.jpg
Författare/Upphovsman: Danielhbordeleau, Licens: CC BY-SA 4.0
le Temple de Saturn dans le Foro Romano de Rome
Angkor Wat W-Seite.jpg
Författare/Upphovsman: Manfred Werner (diskussion · bidrag), Licens: CC BY-SA 3.0
Angkor Wat, Cambodia, as seen from the west entrance
Hindutempelcolombo.JPG
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0