Teknologi

Under mitten av 1900-talet hade människor uppnått en sådan teknologisk skicklighet att man kunde lämna Jordens atmosfär för första gången och utforska rymden.

Teknologi är vetenskapen om verktyg, teknik, hantverk, system eller organisationsmetoder.[källa behövs] I forskningssammanhang kallas det ofta för endera ingenjörsvetenskap eller teknikvetenskap, bland annat av Vetenskapsrådet och dess föregångare Teknikvetenskapliga forskningsrådet. Ordet teknologi används också som benämning på det tekniska kunnande som finns i ett samhälle. Ordet teknologi används ofta både i reklam och dagsmedia, som ett slarvigt översättningslån från engelskans "technology" som betyder teknik, för att benämna att ett system eller en produkt använder ett visst slags teknik.[källa behövs]

En person som har en kvalificerad utbildning inom teknologi kallas vanligen för ingenjör, medan benämningen teknolog brukar reserveras för en person som fortfarande studerar teknologi.

Etymologi

Ordet "teknologi" kommer från grekiskans τεχνολογία (technología), från τέχνη (téchne), som betyder "konst" och -λογία (-logía), "lärans".

Teknologi och naturvetenskap

Gränsdragningen mellan teknologi och naturvetenskap är inte helt enkel att göra. I många ingenjörsutbildningar finns ett stort inslag av naturvetenskap och matematik, och många tekniska högskolor bedriver omfattande forskning i rent naturvetenskapliga ämnen. Det mesta av tillämpade naturvetenskapen brukar kunna räknas in i teknologin. Dock är en viktig principiell skillnad att teknologin har som syfte att "vara nyttig" snarare än att som naturvetenskapen i sin idealform, att förstå världen omkring oss för dess egen skull. Det faktum att förståelse av verkligheten omkring oss (inte minst i form av allmängiltiga lagar och principer) är mycket användbart för tekniska syften, förklarar varför naturvetenskap och teknologi har stora likheter. Samtidigt finns kunskaps- och forskningsområden inom teknologi och ingenjörsvetenskap där den rena naturvetenskapen i sig har gett mycket begränsade bidrag, såsom produktionsteknik, konstruktionsteknik, systemteknik och datavetenskap. Inom dessa och andra teknologiområden kan det å andra sidan förekomma inlån från matematik, ekonomi, organisation och design.

Teknologi hos andra djurarter

Denna vuxna gorilla använder en pinne som en käpp för att uppskatta vattnets djup, ett exempel på teknologi hos primater.

Användandet av grundläggande teknologi är något som finns hos även andra djurarter än människor. Dessa inkluderar primater som schimpanser, vissa delfiner[1][2] och kråkor.[3][4] Man kan även peka på andra exempel som bävrar och deras dammar, eller bin och deras bikupor.

Möjligheten att kunna göra verktyg ansågs en gång vara en definition av släktet homo.[5] Upptäckandet av verktygskonstruering bland schimpanser och relaterade primater har dock förkastat uppfattningen att enbart människor kunde använda teknologi. Exempelvis har forskare observerat att vilda schimpanser har använt verktyg för att söka efter föda. Några av dessa verktyg inkluderar bladsvampar, mortlar och hävstänger.[6] Västafrikanska schimpanser använder sig även av stenhammare och städ för att knäcka nötter,[7] vilket även kapuciner i Boa Vista, Brasilien, gör.[8]

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
 1. ^ Sagan, Carl; Druyan, Ann; Leakey, Richard. ”Chimpanzee Tool Use”. Arkiverad från originalet den 21 september 2006. https://web.archive.org/web/20060921062716/http://www.mc.maricopa.edu/dept/d10/asb/anthro2003/origins/hominid_journey/optional3.html. Läst 13 februari 2007. 
 2. ^ Rincon, Paul (7 juni 2005). ”Sponging dolphins learn from mum.”. BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4613709.stm. Läst 13 februari 2007. 
 3. ^ Schmid, Randolph E. (4 oktober 2007). ”Crows use tools to find food”. MSNBC. http://www.msnbc.msn.com/id/21135366/. Läst 17 maj 2008. 
 4. ^ Rutz, C.; Bluff, L.A.; Weir, A.A.S.; Kacelnik, A. (4 oktober 2007). ”Video cameras on wild birds”. Science. 
 5. ^ Oakley, K. P. (1976). Man the Tool-Maker. University of Chicago Press. ISBN 978-0226612706 
 6. ^ McGrew, W. C (1992). Chimpanzee Material Culture. Cambridge u.a.: Cambridge Univ. Press. ISBN 978-0521423717 
 7. ^ Boesch, Christophe (25 augusti 1984). ”Mental map in wild chimpanzees: An analysis of hammer transports for nut cracking” (fee required). Primates "25" (25): ss. 160–170. doi:10.1007/BF02382388. https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02382388. 
 8. ^ Nut-cracking monkeys find the right tool for the job, New Scientist, 15 January 2009

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Bruce McCandless II during EVA in 1984.jpg

 • Mission: STS-41-B
 • Film Type: 70 mm
 • Title: Views of the extravehicular activity during STS 41-B
 • Description: Astronaut Bruce McCandless II, mission specialist, participates in a extra-vehicular activity (EVA), a few meters away from the cabin of Space Shuttle Challenger. He is using a nitrogen-propelled hand-controlled Manned Maneuvering Unit (MMU). He is performing this EVA without being tethered to the shuttle. The picture shows a cloud view of the Earth in the background.
Gorilla tool use.png
Författare/Upphovsman: See Source, Licens: CC BY 2.5
A first time for everything: This adult female Western lowland gorilla in Nouabalé-Ndoki National Park, northern Congo, uses a branch as a walking stick to gauge the water's depth, proving that gorillas use tools too.
From the magazine: as part of an ongoing study of western gorillas in Nouabalé-Ndoki National Park in the Republic of Congo, Thomas Breuer, Mireille Ndoundou-Hockemba, and Vicki Fishlock reveal that gorillas are just as resourceful as the other great apes. From an observation platform at Mbeli Bai, a swampy forest clearing that gorillas frequently visit to forage, Breuer et al. observed an adult female gorilla named Leah (a member of a long-studied gorilla group) at the edge of a pool of water, “looking intently at the water in front of her.” Leah walked upright into the water, but stopped and returned to the edge when the water reached her waist. She then walked back into the water, grabbed a branch in front of her, detached it, and, grasping it firmly, repeatedly jabbed the water in front of her with the end of the branch, “apparently using it to test the water depth or substrate stability.” She continued walking across the pool, branch in hand, “using it as a walking stick for postural support.”