Tagore

Tagore (beng. takura) är namnet på en brahmin, som trätt i tjänst hos engelsmännen. Sedan upptogs det som släktnamn av en brahminsk familj, som enligt traditionen härstammande från en på 1000-talet verksam religiös och dramatisk författare, Bhatta Narayana från Kannauj, sedan 1700-talet med detta namn levde i Bengalen med huvudsäte först i Govindpore (sedermera Fort William), sedan i Calcutta. Från Jayarama Tagore (död 1763) härstammar de båda huvudgrenar av släkten Tagore, som ännu lever kvar i Indien. Till den äldre, mera betydande grenen hör följande personer:

Till den yngre grenen hör följande person:

  • Raja Surindra Mohun Tagore

Källor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Tagore, 1904–1926.

Media som används på denna webbplats