Tätortskod

Tätortskod var en kod, bestående av fyra siffror, som Statistiska centralbyrån tilldelade alla tätorter i Sverige. Den ersattes 2021 med en bebyggelseområdeskod även retroaktivt.

I regel var tätortskoderna jämna medan småortskoderna är udda.[1] De två första siffrorna indikerade i vilket län tätorten ligger (detta är dock inte helt konsekvent genomfört):

Finland

I Finland har tätorter historiskt haft ett unikt nummer eller kod från den första tätortsavgränsningen 1960 och Helsingfors centraltätort hade det första numret, 0001.[2] Sedan 2011 förekommer dessa unika nummer inte längre i statistiken.[3]

Se även

Källor

Noter