Synonym

Stilfigurer
·
DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio
·
JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke
·
ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma
·
STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon
·
TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi
·
UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi
·
UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis
·
ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

En synonym (grekiska syn, 'samman' + onoma, 'namn') är ett ord, som har samma eller snarlik betydelse som visst annat ord. Synonymer tillhör semantiska relationer och förklarar hur ord i ett givet ordförråd står i relation till varandra. Ett ord kan vara synonymt med ett annat.

Synonymi kallas också en retorisk stilfigur[1] vilken används som stilmedel för att göra en text eller ett tal mera varierande. Genom detta känner mottagaren ett större behag (delectare) och påverkas starkare av innehållet än vid upprepning av samma ord. Synonymer förstärker språket och ger intryck av ett ökat uppmärksammande hos publiken. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.

Exempel på synonymer

  • Lysande – klart skimrande, glänsande
  • Slut – avslutad, till ända, förbrukat
  • Glad – munter, lycklig, belåten
  • Skog – dunge, hult, lund
  • Identisk – samma, precis lika, sammanfallande

Synonymin i retoriken

Synonymin är en av de stilfigurer som används i retoriken för att ge språket en iögonenfallande utsmyckning och kategoriseras traditionellt som en ordfigur. Den liksom andra stilfigurer tillhör den tredje delen i rhetórica pártes, alltså elocutio, som handlar om att utforma talet. Synonymi underlättar variation och utsmyckning av språk och används för att anpassa en text eller ett tal till en bestämd publik.

Ett klassiskt exempel på synonymi finns i William Shakespeares pjäs Julius Caesar: "You blocks, you stones, you worse than senseless things!"[1]

Se även

Externa länkar

Referenser

  • Bergh, Birger (översättning) (2009): Ad Herennium. 3:e utgåvan. Retorikförlaget. IV:18,38–39.
  • Hellspong, Lennart (2004): Konsten att tala. 2:10 upplagan.
  • Sigrell, Anders (2008): Retorik för lärare. Retorikförlaget. Sida 136.

Noter

  1. ^ [a b] Sigrell, Anders (2008). Retorik för lärare : konsten att välja språk konstruktivt. Retorikförlaget. sid. 136. ISBN 978-91-86093-03-7. OCLC 465654538. https://www.worldcat.org/oclc/465654538. Läst 24 mars 2021