Sveriges västkust

Badplats på västkusten.

Sveriges västkust eller i folkmun västkusten syftar på Sveriges kust mot Skagerrak och Kattegatt. Detta motsvarar kustområdena i Bohuslän, Västergötland och Halland, samt kusten i nordvästra Skåne norr om Kullahalvön. Norrut har Sveriges västkust sitt slut vid Svinesund mot gränsen till Norge.

I inskränkt turistisk/folkloristisk bemärkelse används Västkusten som benämning på skärgårdskusten längs Bohuslän och Göteborgs skärgård inklusive Onsalahalvön.

Inom till exempel fiskerilagstiftning med reglering av fiskredskap (maskstorlek och dylikt) räknas Västkusten från (svenska sidan av) en linje mellan Gilbjerg hoved i Danmark och Kullens fyr i Sverige.[1] Sydost om denna linje ligger Öresund.

Kommuner som ligger vid havsområdena Skagerack och Kattegatt är, räknat från norr, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal (innersta delarna av Gullmarn), Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Ängelholm, Helsingborg (en liten del av kommunens kust ligger vid Skälderviken) samt Höganäs (Kullahalvöns norra sida mot Skälderviken).

Många svenska artister har på något sätt hyllat den svenska västkusten, t ex Galenskaparna och After Shave med Åke från Åstol, Evert Taube med Inbjudan till Bohuslän men även många yngre artister som Emil Andreasson med Dra med ut till Västkusten.

Se även

Källhänvisningar

Media som används på denna webbplats

Badplats vid Fågelviken.JPG
Författare/Upphovsman: Johan Jönsson (Julle), Licens: CC BY-SA 3.0
Klippbadplats vid Fågelviken på Härnäset, Bohuslän. Bakom badarna syns rester av Fågelvikens forna stenindustri.
Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Poseidonstatyn i Göteborg 05.JPG
Författare/Upphovsman: Mattias Blomgren, Licens: CC BY-SA 3.0
Statyn "Poseidon med brunnskar" på Götaplatsen i Göteborg. Utförd av Carl Milles.