Sveriges riksbank

Sveriges riksbank
FörkortningRiksbanken
MottoHinc robur et securitas (svenska: Härav styrka och säkerhet)
Bildad1668 (356 år sedan)
TypMyndighet under Riksdagen
Centralbank
Juridisk statusAktiv
Syfte/fokusUpprätthålla prisstabilitet och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende
SäteSverige Riksbankshuset
Brunkebergstorg, Stockholm, Sverige
RiksbankschefErik Thedéen
Förste vice riksbankschefAnna Breman
Vice riksbankscheferHenry Ohlsson
Martin Flodén
Per Jansson
Aino Bunge
ModerorganisationSvenska staten,
genom Riksdagen
Webbplatsriksbank.se
Sveriges statsskick
Sveriges riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Ceremoniell makt
Statschefen
Verkställande makt
Regeringen
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagsordningen
Riksdagens talman
Riksdagens utskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Dömande makt
Domstolsväsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Administrativ indelning
Staten
Län · Regioner
Kommuner
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Post- och Inrikes Tidningar
Svensk författningssamling
Riksbankshuset vid Brunkebergstorg 11 i Stockholm, augusti 2020.

Riksbanken är Sveriges centralbank med säte i Riksbankshuset, Stockholm och en myndighet under riksdagen. Den grundades år 1668 efter beslut under Riksdagen 1668 och den gavs namnet Riksens Ständers Bank och är världens äldsta centralbank.[1] Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken har även uppdraget att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Historia

Banken grundades då Stockholm Banco (även kallad "Palmstruchska banken") gick omkull år 1668 och köptes upp av Sveriges riksdag. Stockholm Banco var Sveriges äldsta bank, och den första europeiska banken som gav ut sedlar. Konkursen berodde på denna sedelutgivning (se Uttagsanstormning), och misstron efter grundaren Johan Palmstruchs bakslag fick till följd att det dröjde länge innan tillstånd gavs för ny sedelutgivning. Riksbanken anses även som en av världens äldsta centralbanker, och har även ansetts som den äldsta. Det finns dock några banker som man också kan anse som tidiga centralbanker. Här ser man exempelvis Nürnberger Bank från 1498, Hamburger Bank från 1619 och Preussische Bank från 1766, vilka efter Tysklands enande 1871 var bildande delar till Reichsbank som upphörde efter Tysklands kapitulation 1945. Det finns även några franska banker som eventuellt kan anses som tidiga centralbanker såsom Banque Générale från 1716 och Caisse d'Escompte från 1776.[2][3] Dock kan man troligen anse Riksbanken som den äldsta centralbanken som fortfarande är i drift.

Riksbankens ställning som centralbank härrör från 1897 när den första "Riksbankslagen" antogs samtidigt med en lag som gav Riksbanken exklusiv rätt att trycka sedlar. Bakom beslutet låg upprepade krav på att de privata bankerna skulle upphöra med att utfärda sedlar då det ansågs att vinsterna från tryckandet av sedlar skulle tillfalla det allmänna. De första rikssedlarna började Riksbanken ge ut de första åren in på 1900-talet.

Den svenska valutan var till 1931 säkrad mot guld och papperssedlarna kunde bytas mot guldmynt. Enligt Sveriges grundlag var banken ända till 1975 skyldig att kunna byta sedlar mot guld. År 1931 infördes dock en särskild temporär lag som befriade banken från den skyldigheten. Denna temporära lag förnyades varje år till dess att den nya grundlagen ratificerades 1975. Då frigjordes banken från regeringen och blev en fristående organisation utan skyldighet att kunna byta sedlar mot guld.[4]

Nuvarande organisation

Riksbanken är en myndighet under Sveriges riksdag och därför en del av staten. Den är en självständig riksbank vilket innebär att ingen annan myndighet får lägga sig i Riksbankens beslut när det gäller penningpolitik.[5] Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999.

Fullmäktige

Riksdagen väljer elva ledamöter till riksbanksfullmäktige. Fullmäktige är främst till för att övervaka och kontrollera direktionens arbete, men också besluta om hur sedlar och mynt skall se ut. Riksbanksfullmäktige har givits en egen enhet för revision (REV) som granskar direktionsledamöternas tjänsteutövande.

Direktionen

Riksbankens direktion består av sex personer, varav en riksbankschef och fem vice riksbankschefer.[6] Den väljs av fullmäktige och ansvarar övergripande för banken, till exempel penningpolitik, finansiell stabilitet, marknadsoperationer och betalningsväsende. Direktionen har dessutom ansvaret för bankens administration och budget.

Riksbankschef

Riksbankens chef kallas enkelt för riksbankschef och utses av riksbanksfullmäktige för fem eller sex år i taget.

Riksbankens syfte

Riksbankens syfte är att upprätthålla prisstabilitet och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det är riksbanken som ger ut sedlar, mynt och fastställer referensräntor, till exempel reporäntan. Riksbanken fick 1904 ensamrätt att ge ut sedlar och mynt i Sverige.

Riksbankens tolkning av målet om ett fast penningvärde är att inflationen ska vara låg och stabil. Målet är satt till 2 %. Riksbankens främsta verktyg för att påverka inflationen är räntan men även deras möjlighet att ändra penningmängden.

Som medel att stabilisera den svenska valutan har Riksbanken en guld- och valutareserv. Den 30 april 2013 var värdet på guldreserven 38,5 miljarder kronor (omfattande 125,7 ton guld) och värdet på valutareserven (c:a 50% US Dollar) var 369,1 miljarder kronor.[7]

Efter att kronan släpptes fri, den 19 november 1992, förändrades riksbankens mål från att försvara kronans fasta växelkurs till att arbeta med ett inflationsmål, som sedan dess varit vägledande för penningpolitiken.

Byggnad

I samband med ombyggnad och utvidgning av RiksdagshusetHelgeandsholmen åren 1971–1983 lämnade Riksbanken sina gamla lokaler där, eftersom dessa skulle bli en del av det utvidgade Riksdagshuset och ge plats åt den nybyggda plenisalen. 1976 hade en ny byggnad uppförts bakom Kulturhuset, med entré mot Brunkebergstorg. Byggnaden är ritad av arkitekt Peter Celsing och hans medarbetare Jan Henriksson. Den nya byggnaden är uppförd på samma tomt, fastigheten Skansen 20,[8] där tidigare byggnaden Brunkebergs hotell låg.

Övrigt

Vid 300-årsjubileet år 1968 utgav Riksbanken en minnessedel och instiftade ett pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det delas sedan 1969 ut tillsammans med de riktiga nobelprisen. Se Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Också bildades Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond för att bidra till forskning av samma anledning fast lite tidigare, 1962.

Riksbankens valspråk är Hinc robur et securitas (lat.) vilket på svenska betyder 'härav styrka och säkerhet'. Syftet med valspråket är att inge förtroende för de pengar Riksbanken tryckt; Riksbanken är den yttersta garanten för värdet på dessa pengar. Denna text fanns förr med på de svenska sedlarna. Idag återfinns Riksbankschefens signatur på alla sedlar.

Förste deputerad

Riksbankschefer

Vice riksbankschefer

Nuvarande vice riksbankschefer

 • Anna Breman, förste vice riksbankschef, 2019–
 • Per Jansson, 2012–
 • Martin Flodén, 2013–
 • Henry Ohlsson 2015–
 • Aino Bunge, 2022–

Tidigare vice riksbankschefer

Se även

Referenser

 1. ^ ”Historia”. Sveriges riksbank. https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/. Läst 4 februari 2024. 
 2. ^ Ulrich Bindseil (2018). ”Some Pre-1800 French and German Central Bank Charters and Regulations” (pdf). SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3286232_code327704.pdf?abstractid=3177810&mirid=1. Läst 30 maj 2020. 
 3. ^ Ulrich Bindseil (2019-12-19). Central Banking before 1800: A Rehabilitation. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-258992-7. https://books.google.se/books?id=b6rUxgEACAAJ&pg=PA9&hl=sv&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false. Läst 30 maj 2020 
 4. ^ Vanliga frågor Arkiverad 9 oktober 2010 hämtat från the Wayback Machine. från Sveriges Riksbank. Läst den 12 December 2006
 5. ^ Finansmakten Arkiverad 7 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine. Regeringsformen SFS1974:152 kap 9 13§
 6. ^ Sveriges Riksbank: Direktionens ledamöter från 1999 och framåt Arkiverad 17 oktober 2011 hämtat från the Wayback Machine., läst 2012-02-19
 7. ^ ”Guld- och valutareserven”. Riksbanken. 5 juni 2013. Arkiverad från originalet den 9 november 2013. https://web.archive.org/web/20131109102019/http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Riksbankens-kapitalforvaltning/Guld--och-valutareserven/. Läst 1 augusti 2013. 
 8. ^ ”Stockholmskällan – vårt kulturarv på nätet”. Stockholmskällan. Arkiverad från originalet den 13 april 2008. https://web.archive.org/web/20080413084207/http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=3. Läst 21 oktober 2008. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Sveriges Riksbank, Brunkebergstorg, 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Sveriges Riksbank, fasad mot Brunkebergstorg
Riksbanken skylt.jpg
Författare/Upphovsman: Holger Ellgaard Redigera dessa strukturerade data på Commons, Licens: CC BY-SA 3.0
Riksbankshuset i Stockholm, entréskylt.