Sveriges konsthantverkare och industriformgivare

Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, KIF, bildades 1961 som de svenska konsthantverkarnas och industriformgivarnas fackliga organ. Efter en sammanslagning är det sedan 2015/2017 en del av Konstnärernas riksorganisation.[1]

Historia

1990 bildade föreningen Konsthantverkscentrum. Syftet var att underlätta kontakter mellan konsthantverkarna och dessas uppdragsgivare.[2]

2008 tecknade KIF tillsammans med Konstnärernas riksorganisation (KRO) ett avtal angående medverkans- och utställningsersättningar med Statens Kulturråd. MU-avtalet är bindande för alla statliga institutioner men även vägledande för utställningsarrangörer i allmänhet. Bland annat tillämpar flera länsmuseer och kommunala konsthallar runtom i Sverige avtalet.

2015 slogs KIF samman med Konstnärernas riksorganisation, vilket resulterade i KRO/KIF.[3] Sammanslagningen fullbordades på KRO/KIF:s riksmöte 2017,[4] då organisationen återigen bytte namn till Konstnärernas riksorganisation.

Ordförande

Se även

Källor

Externa länkar