Sveriges indelning

Sverige indelas geografiskt på ett flertal sätt. Nedan listas några geografiska indelningar, både historiska och nutida, uppdelade efter område samt ansvarig myndighet eller organisation.

Nedanstående navigationsmall visar en lång rad indelningar av Sverige, och ansvariga instanser. Navigationsmallen är endast synlig i artikelns desktopvy, inte i dess mobila vy.

Se även

Referenser

Media som används på denna webbplats

Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Sverigekarta-Landskap Text.svg
Författare/Upphovsman: Koyos, Licens: CC BY-SA 3.0
Sveriges landskap med landsnamnen
Sweden LA-Region, coloured.svg
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
En färglagd karta över Sveriges "LA-region/Lokal arbetsmarknadsregion". Använd originalet (se källa) för derivat/härledda verk.
Sweden FA-Region, coloured.svg
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
En färglagd karta över Sveriges "FA-regioner/Funktionella analysregioner". Använd originalet (se källa) för derivat/härledda verk.
Svenska Kyrkans Stift.svg
Författare/Upphovsman: Avopeas, Licens: CC BY-SA 4.0
Svenska kyrkans stift från och med 2010.
SWE-Map NUTS1-NUTS2,2.svg
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Sveriges Landsdelar (NUTS 1) och Riksområde (NUTS 2) sedan 2008. Färgerna anger vilken Landsdel ett riksområde tillhör.
SverigesLän2007mKod.svg
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Sveriges län 2007. med Länsbokstäver utskrivna.
Sverigekarta-Landsdelar, namn och landskap.svg
Författare/Upphovsman: Lapplänning, Licens: CC BY-SA 2.5
Karta över Sveriges landsdelar: Norrland, Svealand och Götaland.