Sveriges advokatsamfund

Advokatsamfundet, Tryggerska villan, 2008.

Sveriges advokatsamfund, ofta benämnt Advokatsamfundet, är en privat svensk yrkesorganisation för advokater, vilken av staten givits vissa myndighetsuppgifter. Mia Edwall Insulander är advokatsamfundets generalsekreterare.

Historia

Advokatsamfundet grundades 1887 som en privat sammanslutning.[källa behövs]

I samband med införandet av den nya rättegångsbalken 1948 fick samfundet den legala status som förbundet har idag, det vill säga att endast den som är ledamot av advokatsamfundet får kalla sig advokat.[källa behövs]

För att bli ledamot i Advokatsamfundet måste man tagit tidigare juris kandidatexamen eller nuvarande juristexamen och därefter ha arbetat som jurist i tre år.[källa behövs] Utöver yrkeslivserfarenhet och examen måste man även gå kurser, samt klara advokatexamen.

Verksamhet

Disciplinnämnden

Advokatsamfundet har till uppgift att granska att advokater följer dess etiska ramar och kan vidta disciplinåtgärder mot advokater som inte gör detta, exempelvis frånta dem advokattiteln eller ge dem en skriftlig erinran.

Justitiekanslern kan överklaga disciplinnämndens beslut till Högsta domstolen.[1]

Tidskriften Advokaten

Advokatsamfundet ger ut en tidskrift som heter Advokaten.

Bibliotek

Samfundet är sedan 1981 beläget i Tryggerska villan i Diplomatstaden, Stockholm.[2] I fastigheten finns även Juridiska Biblioteket i Stockholm med en samling på närmare 50 000 band. Biblioteket är öppet för alla som har avlagt examen vid juridiska fakulteter och för juridikstuderande.[3]

Organisation

Generalsekreterare

Mia Edwall Insulander är advokatsamfundets generalsekreterare sedan den 2 september 2019 då hon efterträdde Anne Ramberg som innehade posten nästan 20 år.[4]

Lista över ordförande

Se även

Källor

Noter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Diplomatstaden 2008 Dipl 3a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Diplomatstaden i Stockholm, Kv. Diplomaten nr 2, "Tryggerska villan", arkitekt Ivar Tengbom, portdetalj