Svenskt konstnärslexikon

Svenskt konstnärslexikon 1–5.

Svenskt konstnärslexikon är ett uppslagsverk som omfattar svenska konstnärer och konsthistoria, vilket gavs ut av Allhems Förlag AB 19521967 i fem band.

Uppslagsverket är på sammanlagt 4200 sidor med 12500 biografier och 7500 bilder. Målsättningen var att verket så långt möjligt skulle omfatta alla i Sverige födda, som varit i Sverige eller utlandet verksamma, men även utländska konstnärer som varit verksamma i Sverige under längre tid. Som konstnärer har räknats målare, skulptörer och grafiker, men inte arkitekter eller sådana konsthantverkare vars verk helt är konstindustriella eller ornamentala. Utgivarna poängterade i förordet att artiklarna inte "bör tagas till intäkt för marknadsvärdering av en konstnärs alster".

Bokverket utkom i förlagsklotband och i röda och blå halvmarokängband med upphöjda bind.

Huvudredaktörer var Gösta Lilja, Bror Olsson, Knut Andersson och S. Artur Svensson. Flera andra konsthistoriker och konstkännare ingick emellertid i redaktionskommittén eller bidrog som artikelförfattare, däribland Johnny Roosval, Ragnar Josephson och Karl Erik Steneberg.

Bibliografi

  • Svenskt konstnärslexikon : tiotusen svenska konstnärers liv och verk / redaktionskommitté: Johnny Roosval ... ; redaktion: Gösta Lilja ... Malmö: Allhem. 1952-1967. Libris 8390293 

Referenser

  • Olin, Kerstin (1998). Svenskt konstnärslexikon (I-V, 1952-1967) : redaktionen och skribenterna. Lund: Lunds Univ. Libris 11876327 

Media som används på denna webbplats

Svenskt Konstnärslexikon 1-4.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Svenskt Konstnärslexikon, band I-IV.
  1. band I, "Abbe - Dahlander" (1952)
  2. band II, "Dahlbeck - Hagstrom" (1953)
  3. band III, "Hahn-Lundenberg" (1957)
  4. band IV, "Lundgren - Sahlberg" (1961)