Svenskspråkiga Wikipedia

Svenskspråkiga Wikipedia
Wikipedia-logo-v2-sv.svg
Översikt
SloganDen fria encyklopedin
TypWikipediaversion
SpråkSvenska
ÄgareWikimedia Foundation
Grundad21 maj 2001
Statistik
KommersiellNej
Övrigt
RegistreringValfri
Länk
URLsv.wikipedia.org

Svenskspråkiga Wikipedia, förkortat SVWP, är den svenskspråkiga varianten av den fria encyklopedin Wikipedia. Svenskspråkiga Wikipedia, som påbörjades 21 maj 2001, innehåller just nu 2 582 454 artiklar[1] och är därmed den femte största Wikipediaversionen. Den innefattar en stor andel (68,5 procent, noterat oktober 2022)[2] robotskapade artiklar, något som gör att den svenskspråkiga versionen har fler artiklar i förhållande till andra språkversioner i jämförelse med antalet aktiva användare.

Den tidigaste kända artikelversionen på svenskspråkiga Wikipedia – artikeln svenska som den såg ut 23 maj 2001.
Antalet artiklar på svenskspråkiga Wikipedia från 2001 till 2013.
Den plötsliga ökningen efter 21 november 2002.
Antal aktiva bidragsgivare till svenskspråkiga Wikipedia 2003 till 2013.
Två av jubileumslogotyperna som tillfälligt ersatte den vanliga Wikipedia-logotypen.Två av jubileumslogotyperna som tillfälligt ersatte den vanliga Wikipedia-logotypen.
Två av jubileumslogotyperna som tillfälligt ersatte den vanliga Wikipedia-logotypen.
I december 2012 motsvarade antalet artiklar 102 tryckta uppslagsböcker.
Så här skulle svenskspråkiga Wikipedia sett ut som inbundna uppslagsböcker i maj 2018.[a] Klicka här för aktuell bild.
2009/2010 (september till juli) gjordes en undersökning om vilka wikipedior olika europeiska nationaliteter mest nyttjade. Resultatet för Sveriges del var 53,9% för svenskspråkiga Wikipedia, 38,8 % för engelskspråkiga Wikipedia och resten fördelat på övriga språkversioner.[3]

Översikt

Encyklopedins officiella namn är Svenskspråkiga Wikipedia, inte Svenska Wikipedia. Detta är medvetet för att förtydliga att den inte riktar sig till just svenskar eller Sverige utan till alla som förstår det svenska språket. Avsikten hos gemenskapen är att utgå från ett "globalt perspektiv", där förhållanden i Sverige inte ska ses som normerande eller viktigare än de i omvärlden.

Just nu innehåller svenskspråkiga Wikipedia 2 582 454 artiklar.[b] Antalet artiklar placerar svenskspråkiga Wikipedia högt bland de olika språkvarianterna av Wikipedia.[4] Encyklopedin hör också till de 11 största i förhållande till antalet språkkunniga.[5]

I september 2020 var svenskspråkiga Wikipedia den fjortonde största Wikipediaversionen sett till antal redigeringar sedan start och på tjugonde plats sett till antal aktiva inloggade bidragsgivare under senaste månaden.[6] Den har idag 54 525 006 redigeringar sedan start.[1] På svenskspråkiga Wikipedia finns just nu 906 050 registrerade användare,[c] varav drygt 23 000[7] till och med mars 2017 hade gjort fler än tio redigeringar. Under de senaste 30 dagarna har 2 078 registrerade användare redigerat;[1] dessutom görs under en månad redigeringar av oinloggade skribenter med cirka 7 000 IP-adresser.

Svenskspråkiga Wikipedia tillåter endast illustrationer under fri licens och har stängt av den lokala uppladdningen av bilder och andra mediafiler. Alla filuppladdningar sker via Wikimedia Commons. Uppslagsverkets administratörer (ett knappt 70-tal användare som har tillgång till några fler redigeringsverktyg) väljs för ett år i taget.

Historik

Starten 2001

Tre månader efter att engelskspråkiga Wikipedia startades började dess grundare Jimmy Wales att utväxla mejl med den svenska dataprogrammeraren Linus Tolke om att starta en svenskspråkig Wikipedia. Vid den tidpunkten hade endast de engelsk-, katalansk- och tyskspråkiga Wikipediaversionerna startats. Tyskspråkiga Wikipedia hade dock endast ett par artiklar, och dittills bara på engelska. Beslutet att starta en svenskspråkig Wikipedia togs i april 2001.

Webbplatsen skapades 21 maj 2001, ursprungligen med webbadressen http://sv.wikipedia.com/.[8] Under Wikipedias första tid raderades ofta artikelhistoriken, varför det är oklart vilken artikel som var den första. Det tros ha funnits ett tiotal sidor den 23 maj som alla var skrivna av Linus Tolke, varav några är bevarade.[9] Den äldsta ännu bevarade artikeln är Svenska.[10] Den äldsta bevarade versionen av startsidan för Svenskspråkiga Wikipedia är från 3 juni 2001.[11] Under de första månaderna var aktiviteten låg. Efter tre månader fanns 100 artiklar, i stort sett alla skrivna av Tolke. De flesta artiklarna var mycket korta.

Novemberökningen 2002 och Susning-uttåget 2004

Först under november 2002 började aktiviteten på svenskspråkiga Wikipedia ta fart. Antalet aktiva användare ökade från 6 till 21.

Till en början konkurrerade svenskspråkiga Wikipedia med Susning.nu, en wiki som skapades av Lars Aronsson hösten 2001. Susning.nu:s beslut att tillåta reklam och bristen på verktyg att bekämpa klotter var dock ett problem, och i november flyttade ett antal tongivande användare över till svenskspråkiga Wikipedia. Antalet Wikipediaartiklar ökade från knappt 400 oktober 2002 till 1 700 en knapp månad senare. Ytterligare en månad senare hade de 37 aktiva användarna skapat över 4 400 artiklar. Ökningen kom sig delvis av att webbplatsen under december månad 2002 fick modernare utformning i nya PHP-skript, som senare fick namnet MediaWiki, med större kapacitet och fler funktioner.

Susning.nu växte med 10 000 artiklar under första året, och var i slutet av 2003 världens näst största wiki (efter engelskspråkiga Wikipedia).[12] I april 2004 låstes redigeringsmöjligheterna för de flesta användarna på Susning.nu, och i januari 2005 hade svenskspråkiga Wikipedia gått om i antal artiklar.

2004–2012

Antal artiklar, artiklarnas medellängd, antalet besökare och integreringen med andra språkversioner ökade successivt. I början av 2004 skrevs omkring 100 nya artiklar per dag – en ökningstakt från omkring 50 per dag under 2003. År 2005 tillkom den 5 000:e användaren och antalet artiklar ökade med mellan 150 och 200 artiklar per dag. Den 11 januari 2006 hade antalet användare ökat till 10 000. Under 2006 kunde dock en minskning av antalet nya artiklar anas; i början av året var antalet nya artiklar omkring 250/dag, medan det under årets sista månader var omkring 190/dag. Mellan januari och april 2009 skrevs ungefär 105 artiklar/dag. Antalet aktiva bidragsgivare nådde en topp 2008, året efter engelskspråkiga Wikipedias topp.

Stora ökningar 2012–2016

Vid månadsskiftet januari-februari 2012 började ett arbetssätt där olika robotprogram (botar) användes till skapandet av många nya artiklar. Exempelvis robotskapades artiklar om flertalet svenska sjöar under 2013. Majoriteten av de robotskapade artiklarna gällde djurarter och genererades av Sverker Johanssons bot,[13] som hämtade data från tillgängliga artdatabaser. Under september 2012 översteg därmed det totala artikelantalet 500 000[14] och den 15 juni 2013 nåddes 1 000 000 artiklar. Sedan hösten 2013 har svenskspråkiga Wikipedia artiklar om i princip samtliga 1,25 miljoner[15] beskrivna djurarter.

I mitten av 2014 påbörjades en ny botassisterad expansionsperiod, den här gången med visionen att skapa artiklar om alla växtarter. Denna expansion innebar att svenskspråkiga Wikipedia till att börja med utökades till totalt cirka 1,8 miljoner artiklar och i antal artiklar räknat därmed nådde en andraplats bland Wikipedia-versionerna,[16] varav 1,3 miljoner robotskapade artiklar om i huvudsak djur- och växtarter.[17][18]

I mitten av 2015 påbörjades botskapande av artiklar om platser över hela världen baserat på databaser såsom GeoNames. Den 6 september 2015 passerade svenskspråkiga Wikipedia 2 000 000 artiklar.[19] Projektet avslutades i förtid i november 2016.[20] Så dags hade svenskspråkiga Wikipedia med hjälp av projektet nått cirka 3,7 miljoner artiklar.[21]

Sedan 2017

Efter 2016 har artikelökningen varit betydligt måttligare.[21] 10 december 2017 nåddes det högsta antalet hittills: 3 790 844 artiklar.[22] Mängden nya artiklar har tidvis mer än kompenserats genom granskning och bortrensning av dubblettartiklar och artiklar som inte ansågs relevanta efter ovanstående botskapande vilket minskat artikelsamlingen. Den 30 juli 2021 passerades gränsen 3 miljoner igen, denna gång nedåt.[23] Andelen robotskapade artiklar var som mest 83 procent i maj 2017,[24] och har därefter minskat till 81 procent i januari 2019,[25] och 68,5 procent i oktober 2022.[2][d]

Räckvidd och utveckling

Antal läsare

Svenskspråkiga Wikipedia är den mest använda Wikipedia-upplagan i Sverige. En undersökning från 2009/2010 (se bild) visade att hälften av alla Wikipedia-besök i Sverige då gällde den svenskspråkiga versionen, medan engelskspråkiga Wikipedia användes i drygt 35 procent av fallen. Maj 2013 besöktes den svenskspråkiga upplagan i snitt 120 000 gånger i timmen, vilket då gjorde den till den 14:e mest besökta Wikipediaversionen i världen.[26] Under juni 2013 besöktes svenskspråkiga Wikipedia totalt 118 miljoner gånger, inkluderat cirka 15 miljoner gånger av automatiska program (botar).[27] Drygt var fjärde sidvisning (30 av 118 miljoner) gjordes under månaden på en mobiltelefon, vilket är en högre siffra än på andra wikipedior.[28]

Under mars månad 2016 besöktes svenskspråkiga Wikipedia dagligen av cirka en miljon unika enheter (datorer, surfplattor eller mobiltelefoner).[29] Under hela månaden besöktes webbplatsen via (minst) 10 miljoner unika enheter, varav 6 av 10 miljoner var mobila enheter (surfplatta eller mobiltelefon).[30]

Samarbetsprojekt

Flera offentliga institutioner har haft eller inlett samarbetsprojekt med svenskspråkiga Wikipedia. Riksantikvarieämbetet (2012–2013)[31][32] och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, 2013)[33] har båda två haft erfarna wikipedianer anställda, för att utbilda de anställda i hur man redigerar på Wikipedia och bäst hanterar hur "deras" ämnesområden kan utvecklas på uppslagsverket. Projektet har delvis genomförts i samarbete med den svenska stödorganisationen Wikimedia Sverige.

Inom utbildning

Flera svenska universitet och högskolor har genomfört försök med Wikipedia som del i undervisningen eller spridandet av kunskap enligt tredje uppgiften. På Mittuniversitetet har Wikipediaförfattande introducerats som examinerande uppgift på olika kurser åren 2006 till 2014,[34] och på Linnéuniversitetet under 2010-talet.[35] SLU:s forskningsresultat har sedan cirka 2014 systematiskt börjat spridas via svenskspråkiga Wikipedia, och även flera andra svenska universitet och högskolor har inlett projekt med samma mål.[36]

Omdömen och utmärkelser

Omdömen i pressen

I mars 2006 publicerade Svenska Dagbladet en jämförande utvärdering av svenskspråkiga Wikipedia, Susning.nu och Internetversionen av Nationalencyklopedin. Undersökningen gjordes genom att nio oberoende ämnesexperter gavs i uppdrag att jämföra nio olika artiklar hämtade från de tre uppslagsverken. Det var blindtester, och ingen av dem fick veta varifrån de olika artiklarna hade hämtats. Nationalencyklopedin toppade den totala bedömningen vad gällde tillförlitlighet och neutralitet, men svenskspråkiga Wikipedia fick goda allmänna vitsord och nådde bäst betyg för aktualitet, bred bevakning och populärkulturell anknytning.

De undersökta artiklarna var: Flykting, Stella McCartney, Bear Quartet, Scientologi, Muhammedteckningarna, Dokusåpa, Homeros, Kubism och Slobodan Milošević.[37]

I undersökningen, som presenterades i Svenska Dagbladets kulturdel (sidorna 4–5) den 30 mars 2006, hamnade svenskspråkiga Wikipedia på första plats i tre fall och på andra plats i sex fall men rankades inte som sämst i något fall.

Nationalencyklopedins chefredaktör Arne Ekman sade i tidningen att ”Wikipedia är en härlig idé”, och han tillade också att NE gärna låter tiden gå lite för att man skall kunna värdera om ett ord platsar i uppslagsverket. Wikipedia är snabbare, men de två uppslagsverken representerar två olika sätt att göra ett uppslagsverk. Susning.nu, som också byggde på wikiteknik, kom på andra plats i två fall, nämligen då NE inte hade någon artikel alls.[38]

År 2007 gjorde Sveriges Radio en jämförelse mellan svenskspråkiga Wikipedia och Nationalencyklopedin. Här fick Nationalencyklopedin 6,5 poäng medan Wikipedia fick 5,5 poäng. I utvärderingen konstaterades att inom populärkultur stod sig Wikipedia bra, medan det inom traditionella kunskapsområden gick betydligt sämre för Wikipedia.[39]

NE.se har också en informationstext om "Källkritik och NE", där man jämför de olika förutsättningarna och sätten att arbeta. Den öppnare redigeringsprocessen på Wikipedia påpekas, samtidigt som man lyfter fram värdet av den redaktionella styrningen på NE.[40]

Utmärkelser

År 2005 utsåg tidningen Internetworld svenskspråkiga Wikipedia till årets näst bästa nyttosajt, efter Eniro och före Nationalencyklopedin.[41]

Antal artiklar – historiska milstolpar

MilstolpeDatumJubileumsartikelNot
1 artikel3 maj 2001?
10 0008 juli 2003Hornavan[42]
20 00021 januari 2004Jacob I av Skottland[42]
30 00023 maj 2004Sulfidmineral[42]
40 00013 september 2004Dennis Wilson[42]
50 00017 november 2004It's Everly Time[42]
75 00019 maj 2005Landplanarie[42]
100 00027 augusti 2005Jógvan við Keldu eller epiglottal klusil[42]
150 0006 april 2006?[42]
200 00023 december 2006?[42]
250 00014 september 2007?[42]
300 00013 december 2008Arvidsjaurs kyrka[42]
400 00019 juli 2011Venusfigurinerna från Balzi Rossi[42]
500 00027 september 2012Kirby 64: The Crystal Shards[42]
600 00016 januari 2013?[42]
700 0001 februari 2013Den stora skattjakten[42]
800 00019 februari 2013Wasp-klass[42]
900 00025 mars 2013Nicolaus Petri Agrelius (troligen)[42]
(900 001 = Anaulacomera pygidialis[43])
[14]
1 000 00015 juni 2013Erysichton elaborata[43][e]
1 100 00024 juni 2013Chloroclysta primaria[44]
1 200 00011 juli 2013Drosophila torrei[45]
1 300 00025 juli 2013Pherbellia rozkosnyi[46]
1 400 00010 augusti 2013Telenomus geometrae[47]
1 500 00021 augusti 2013Megalonitis bohemani[48]
1 600 00030 november 2013Mossgyl[49]
1 700 0009 juli 2014Schiedeella garayana[50]
1 800 0001 augusti 2014Monnina itapoanensis[51]
1 900 0002 september 2014Rhytidostemma surinamense[52]
2 000 0006 september 2015Iro (berg)[53][54]
3 000 00027 april 2016Udian Ercaiz (wadi i Västsahara, lat 24,88, long -13,00)[55][f]
3 790 84410 december 2017?[22]
3 000 00030 juli 2021Sībīlu Shet'[56]

Galleri med milstolpelogotyper

Kommentarer

 1. ^ I exemplet får det plats 20 stycken cirka 25 cm höga bokvolymer i varje sektion. Varje hyllsektion motsvarar då i grova drag en komplett utgåva av den ursprungliga tryckta versionen av Nationalencyklopedin, exklusive års- och ordböcker. NE i tryckt version omfattar 12 700 sidor med 170 000 uppslagsord och sammanlagt 100 miljoner tecken. Svenskspråkiga Wikipedia omfattade drygt 3,7 miljoner artiklar av varierande storlek i maj 2018.
 2. ^ Automatiskt genererad uppgift. Varje sida som innehåller minst en länk till någon annan sida räknas som en artikel.
 3. ^ Automatiskt genererad uppgift.
 4. ^ Siffran avser artiklar som är skapade av en robot. Dessa artiklar kan antingen vara ogranskade, och har då en mall som markerar detta, eller vara granskade av andra användare, och då har "robotmallen" tagits bort. Dessutom förkommer botskapat innehåll i manuellt skapade artiklar.
 5. ^ Se även Wikipedia:1M och Wikipedia:Tillkännagivanden#15_juni_2013 för mer information.
 6. ^ Artikeln raderades 15 december 2019 under ett uppstädningsarbete efter att gemenskapen bedömt att vissa av dessa botskapade artiklar inte var relevanta.

Referenser

Noter

 1. ^ [a b c] Automatgenererad dagsaktuell uppgift
 2. ^ [a b] https://stats.wikimedia.org/#/sv.wikipedia.org/content/pages-to-date/normal%7Ctable%7C2019-04-01~2022-10-13%7Ceditor_type~anonymous*group-bot*name-bot*user+(page_type)~content%7Cmonthly Läst 13 oktober 2022
 3. ^ Wikimedia Traffic Analysis Report - Wikipedia Page Views Per Country This analysis is based on a 1:1000 sampled server log (squids). Period 04/2010 - 03/2011
 4. ^ "Wikistats by S23 – List of Wikipedias". Arkiverad 6 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine. S23.org. (engelska)
 5. ^ ”List of Wikipedias by speakers per article - Meta” (på engelska). meta.wikimedia.org. https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias_by_speakers_per_article. Läst 21 september 2019. 
 6. ^ WikiStats läst 2020-09-21
 7. ^ ”Wikipedia-statistik - Tables - Bidragslämnare”. mars 2017. http://stats.wikimedia.org/SV/TablesWikipediansContributors.htm. Läst 17 maj 2017. 
 8. ^ JasonR (21 maj 2001). ”Wikipedia:Multilingual coordination” (på engelska). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Multilingual_coordination&oldid=1007692647&diff=1007692649. Läst 29 april 2021. 
 9. ^ ”Användarbidrag LinusTolke från 2001-05-23 12.01”. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Bidrag/LinusTolke&dir=prev&target=LinusTolke. Läst 2 maj 2021. 
 10. ^ ”Wikipedia: Svenska, skapad innan 23 maj 11:32”. web.archive.org. 23 maj 2001. Arkiverad från originalet den 14 november 2001. https://web.archive.org/web/20011114031332/http://sv.wikipedia.com/wiki.cgi?Svenska. Läst 2 maj 2021. 
 11. ^ ”Wikipedia: HomePage, version 3 juni 2001”. Arkiverad från originalet den 8 juni 2001. https://web.archive.org/web/20010608175955/http://sv.wikipedia.com/wiki.cgi?HomePage. Läst 17 januari 2011. 
 12. ^ ”Susning.nu tar täten – och är länge Sveriges största nätuppslagsverk”. https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/susning-nu-lanseras/. Läst 28 januari 2020. 
 13. ^ "Lsjbot/Statistik". Läst 3 april 2013.
 14. ^ [a b] "Wikimedia News". Läst 3 april 2013. (engelska)
 15. ^ Antal kända djurarter, läst 2015-09-23
 16. ^ Magnusson, Örjan (2014-07-31): "Svenskspråkiga Wikipedia nu näst störst i världen". Svt.se. Läst 27 april 2016.
 17. ^ ”Wikipedia Statistics - Bot article creations only”. https://stats.wikimedia.org/EN/BotActivityMatrixCreates.htm. Läst juni 2014. 
 18. ^ Ellen Emmerentze Jervell: For This Author, 10,000 Wikipedia Articles Is a Good Day’s Work. Wall Street Journal. 13 juli 2014. (engelska)
 19. ^ Wikimedia News, läst 23 september 2015]
 20. ^ Lsj (2016-11-14). ”Användardiskussion:Lsjbot/Projekt alla arter”. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Anv%C3%A4ndardiskussion:Lsjbot/Projekt_alla_arter&oldid=38296594. Läst 16 januari 2019. 
 21. ^ [a b] ”Wikipedia Statistics - Tables - Swedish”. stats.wikimedia.org. https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaSV.htm. Läst 16 januari 2019. 
 22. ^ [a b] ”Wikipedia:Statistik/Statistik/Arkiv”. Wikipedia. 2021-05-16. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Statistik/Statistik/Arkiv&oldid=49248034. Läst 2 augusti 2021. 
 23. ^ ”Wikipedia:Bybrunnen”. Wikipedia. 2021-08-02. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bybrunnen&oldid=49509997. Läst 2 augusti 2021. 
 24. ^ ”Wikipedia Statistics - Bot article creations only”. stats.wikimedia.org arkiverad version. 31 maj 2017. Arkiverad från originalet den 31 maj 2017. https://web.archive.org/web/20170531102837/https://stats.wikimedia.org/EN/BotActivityMatrixCreates.htm. Läst 6 februari 2023. 
 25. ^ https://stats.wikimedia.org/EN/BotActivityMatrixCreates.htm uppdaterad 31 januari 2019
 26. ^ "Wikipedia Statistics". Stats.wikimedia.org, 2013-05-31. Läst 19 juli 2013. (engelska)
 27. ^ "Page Views for Wikipedia, All Platforms, Normalized". Stats.wikimedia.org. Läst 18 juli 2013. (engelska)
 28. ^ "Page Views for Wikipedia, Non-mobile, Normalized". Stats.wikimedia.org. Läst 18 juli 2013. (engelska)
 29. ^ "Unique devices (20160301/20160331)". wikimedia.org. Läst 25 april 2016.
 30. ^ "Unique devices – monthly (20160101/20160301)". wikimedia.org. Läst 25 april 2016.
 31. ^ Karlsten, Emanuel (2012-06-05): "Emanuel Karlsten: Proffsen kan höja standarden på Wikipedia". DN.se. Läst 12 augusti 2013.
 32. ^ Carlström, Johan (2013-03-13): "Slutrapport - Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbet". Raa.se. Läst 12 augusti 2013.
 33. ^ Zethraeus, Tina (2013-03-01): "Vår forskning på Wikipedia". Arkiverad 2 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine. Slu.se. Läst 12 augusti 2013.
 34. ^ Svanell, Adam (30 juli 2010). ”Experiment med fakta”. Svenska Dagbladet kultur. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/experiment-med-fakta. Läst 4 maj 2021.  Om kursen ”Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik”. Se även Wikipedia:Erfarenheter av Wikipedia i utbildningen.
 35. ^ Wolke, Anna (2016-04): "Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform". Arkiverad 11 juni 2016 hämtat från the Wayback Machine. tidningencurie.se. Läst 17 maj 2016.
 36. ^ "Forskare förbättrar Wikipedia". Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. slu.se, 2015-02-05. Läst 17 maj 2016.
 37. ^ Håkansson, Axel (2006-03-30): "Experterna föredrar NE". Svd.se.
 38. ^ Nandra, Ulrika (30 mars 2006 (uppd. 10 juni 2008)). ”Gratis nätlexikon får bra betyg”. http://www.svd.se/kultur/gratis-natlexikon-far-bra-betyg_305804.svd. Läst 19 oktober 2006. 
 39. ^ Sveriges radio: "Wikipedia – befängd idé blev succé"
 40. ^ "Källkritik och NE". NE.se. Läst 5 september 2014.
 41. ^ ”Årets bästa sajter 2005”. Internetworld. 9 juni 2005. Arkiverad från originalet den 9 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110809230814/http://internetworld.idg.se/2.1006/1.54026. Läst 19 oktober 2006. 
 42. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q] "Wikipedia:Tillkännagivanden". Läst 2 april 2013.
 43. ^ [a b] "Statistik – Papilionidae". Lsjbot-statistik. Läst 16 juni 2013.
 44. ^ "Statistik – Noctuoidea". Lsjbot-statistik. Läst 11 juli 2013.
 45. ^ "Statistik – Culicidae". Lsjbot-statistik. Läst 11 juli 2013.
 46. ^ "Statistik – Drosophilidae". Lsjbot-statistik. Läst 12 augusti 2013.
 47. ^ "Statistik – Odonata". Lsjbot-statistik. Läst 12 augusti 2013.
 48. ^ "Statistik – Raja". Lsjbot-statistik. Läst 21 augusti 2013.
 49. ^ "Wikipedia:Tillkännagivanden". Läst 30 november 2013.
 50. ^ "Statistik – Magnoliales". Lsjbot-statistik. Läst 9 juli 2014.
 51. ^ "Statistik – Ericales". Lsjbot-statistik. Läst 1 augusti 2014.
 52. ^ "Statistik – Lycopodiopsida". Lsjbot-statistik. Läst 2 september 2014.
 53. ^ "Statistik – Sydsudan grensidor". Lsjbot-statistik. Läst 6 september 2015.
 54. ^ "Senaste ändringar (– 6 september 2015, t.o.m. 04:26)". sv.wikipedia.org. Läst 6 september 2015.
 55. ^ "Statistik – Västsahara". Lsjbot-statistik. Läst 27 april 2016.
 56. ^ Ainali (30 juli 2021). ”Svenska: Detta är en inspelning av Special:Senaste ändringar och Special:Statistik när svenskspråkiga Wikipedia idag passerade 3 miljoner artiklar ovanifrån.”. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swedish_Wikipedia_passing_3_million_articles_downwards.webm. Läst 2 augusti 2021. 

Källor

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Wikipedia-logo-v2.svg
Författare/Upphovsman: Version 1 by Nohat (concept by Paullusmagnus); Wikimedia., Licens: CC BY-SA 3.0
New Wikipedia’s logo. See also File:Wikipedia wordmark.svg for the wordmark, and File:Wikipedia-logo-v2-wordmark.svg for the logo+wordmark.
Bokrygg för uggleupplagan.jpg
Bilden kommer förmodligen från Projekt Runeberg, [1]
Wikipedia-logo-vLLen-sv-1M.svg
Författare/Upphovsman: Per A.J. Andersson, Licens: CC BY-SA 3.0
Jubileumslogotyp för 1 000 000 artiklar på svenskspråkiga Wikipedia. Antalet i bokstäver.
SvWikipedia.png

Ökningen av svenska Wikipedia. Bilden skapades av mig i sv:Microsoft Excel och får fritt användas.

Data jag använde var (i tabbavgränsat textformat):
 2003-01-11	4099
 2002-12-27	3765
 2002-12-11	2762
 2002-12-06	2027
 2002-11-26	1116
 2002-11-21	 523
 2002-11-10	 265
 2002-10-26	 259
 2002-10-03	 255
 2002-09-13	 218
 2002-08-31	 211
 2002-08-04	 183
 2002-07-13	 140
 2002-07-01	 136
 2002-06-13	 111
 2002-05-27	 108
 2002-05-10	 106
 2002-05-01	 106
 2002-04-02	 106
Storlek på svenskspråkiga Wikipedia 2018 maj.png
Författare/Upphovsman: Autom, Licens: CC BY-SA 4.0
Så här skulle svenskspråkiga Wikipedia se ut som inbundna band, maj 2018. Skärmdump från.
Wikipedia-logo-v2-sv-500k.svg
Författare/Upphovsman: Jsdo1980, Licens: CC BY-SA 3.0
Loge celebrating 500,000 articles on Swedish Wikipedia.
WP countries and versions Europe.png
Författare/Upphovsman: Ziko van Dijk, Licens: CC BY-SA 3.0
The Wikipedia country and language version map of Europe. There is also a PDF version.
Wiki100k.png
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Special logo to celebrate the Swedish Wikipedia's 100,000th article.
Storlek på svenskspråkiga Wikipedia 2012 december.png
Författare/Upphovsman: Hannibal, Licens: CC BY-SA 3.0
Depicting the size of Swedish-language Wikipedia as it would look in book form 2012-12-05. Screenshot of Wikipedia:Statistik/storlek.
Active editors on the Swedish-language Wikipedia.png
Författare/Upphovsman: Ironholds, Licens: CC0
A graph of active (>5 edits a month) editors, by month, for the Swedish-language Wikipedia, with LOESS mapping and an associated margin of error.
Sv-wp-svenska-2001.png
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Wikipedia-logo-v2-se-2-million.svg
(c) Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0
bild för 2-miljoner artiklar på svenska wikipedia
SV WP Growth.png
Svenskspråkiga Wikipedias tillväxt. Grafen är gjord i Microsoft Word.
Wikipedia-logo-v2-se-3-million.svg
(c) Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0
bild för 3-miljoner artiklar på svenska wikipedia
Wikipedia-logo-v2-sv.svg
Författare/Upphovsman: Wikimedia Foundation, Licens: CC BY-SA 3.0
Wikipedia logo 2.0 (Sverige)