Svenska väderrekord

Svenska väderrekord berör temperatur, nederbörd, vind och lufttryck och beskriver mätmetoder och rekordstatistik.

Temperatur

För att temperaturmätningen ska bli så bra som möjligt mäts temperaturen i skuggan.[1] En missuppfattning är att temperaturen måste mätas på en skuggig plats.[1] I själva verket räcker det med att termometern är placerad i skugga.[1] Vid officiella mätningar brukar termometern därför placeras i ett strålningsskydd eller en termometerbur i trä som släpper in luft men inte solstrålning.[1]

Många av Nordens temperaturrekord är noterade i Sverige. Sveriges värmerekord är +38 °C och det är även Nordens värmerekord. Sveriges köldrekord är -52,6 ºC i Vuoggatjålme 2 februari 1966 och det är också Nordens köldrekord.

Värmerekord

Rondelltermometer i Målilla, som symboliserar ortens värmerekord.

Värmerekorden på sommaren härrör oftast från situationer då varm luft kommer från söder eller sydost och når Sverige i samband med omfattande högtryck över östra Europa.

Värmerekorden på vintern uppträder oftast vid kraftig inströmning av varm luft från Atlanten, dvs. i samband med västlig eller sydvästlig vind. I dessa situationer bidrar en viss föhneffekt till att ytterligare höja temperaturen i lä av fjällkedjan och Sydsvenska höglandet.

Den högsta temperaturen i Sverige uppmättes i Ultuna (9 juli 1933) och i Målilla (29 juni 1947[2][3][4]. På båda ställen var temperaturen 38,0 ºC. Temperaturen i Ultuna uppmätt på en halv grad när.

Den högsta temperaturen i Götaland är 38,0° i Målilla, i Svealand 38,0° i Ultuna, och i Norrland 36,9° i Harads den 17 juli 1945.[5]

Sveriges högsta månadsmedeltemperatur är 22,5° i Stockholm juli 2018.[6] Tidigare rekord var 21,8 °C och uppmättes i juli 1901 i Karlstad i Värmland samt i juli 1914 i Linköping i Östergötland.

I tabellen (nedan) visas Sveriges värmerekord i grader Celsius (°C) för varje månad. Fetstil markerar att det även är det årliga värmerekordet.

MånadTemperaturPlatsDatum
Januari12,4 °CAllgunnen5 januari 1973
Februari16,8°CKalmar flygplats25 februari 2021
Mars22,2 °COskarshamn30 mars 1968
Sandbäckshult
April29,0 °CGenevad27 april 1993
Maj32,5 °C[1]Kristianstad27 maj 1892
Kalmar28 maj 1892
Juni38,0 °CMålilla29 juni 1947
Juli38,0 °C[1]Ultuna9 juli 1933
Augusti36,8 °CHolma9 augusti 1975
September29,1 °CStehag1 september 1975
Oktober24,5 °COskarshamn9 oktober 1995
November18,4 °CUgerup2 november 1968
December13,7 °CSimrishamn24 december 1977
Fårösund[7]20 december 2015

[1] Temperaturen är avläst på en halv grad när. Det exakta värdet bör därför ha legat i intervallet 37,8 °C till 38,2 °C.


Köldrekord

Köldrekorden noteras oftast i samband med att kall luft strömmar in över Sverige från norr eller nordost, varefter vinden mojnat och avkylningen fortsatt genom utstrålning. Mest i dalgångar där den kalla luften kan samla sig vid vindstilla eftersom den är tyngre.

Rekordet för Götaland är -38,5° i Lommaryd den 13 och 14 januari 1918, för Svealand -46,0° i Grundforsen den 1 jan. 1979 och Särna den 3 jan. 1941. För Norrland och hela Sverige -52,6° i Vuoggatjålme den 2 februari 1966.[5]

De flesta köldrekord under vintern, våren och hösten uppstår oftast i norra Norrlands inland. På sommaren uppstår de flesta köldrekord i Härjedalen.

Att norra Norrland inte sätter köldrekord på högsommaren beror på att det är så många soltimmar där. Det gör att nätterna blir så korta att inte temperaturen hinner sjunka till riktigt extrema värden innan solen åter börjar värma. Det räcker oftast inte med att solen bara går ner officiellt (passerar horisonten). Den ska helst även gå ner "borgerligt" (6 grader (°) under horisonten) då det är först då som solen börjar tappa greppet om uppvärmningen av området.[5]

Sveriges lägsta månadsmedeltemperatur är −27,2 °C och noterades i februari 1985 i Vittangi i Lappland.

I tabellen (nedan) visas Sveriges köldrekord i grader Celsius (°C) för varje månad. Fetstil markerar att det även är det årliga köldrekordet.

MånadTemperaturPlatsDatum
Januari−49,0 °CVuoggatjålme1 januari 1951
Karesuando27 januari 1999
Februari−52,6 °CVuoggatjålme2 februari 1966
Mars−45,8 °CVuoggatjålme4 mars 1971
April−36,5 °C[1]Karesuando6 april 1916
Maj−24,1 °C[2]Fjällnäs3 maj 1981
Juni−9,8 °CVassijaure[3]2 juni 1907
Juli−5,0 °C[1]Funäsdalen22 juli 1888
14 juli 1893
Augusti−8,5 °CNikkaluokta31 augusti 1959
September−15,2 °CBrännberg29 september 1939
Oktober−31,5 °CMyrheden28 oktober 1968
November−43,0 °C[1]Vittangi24–26 november 1890
December−48,9 °C[4]Hemavan30 december 1978

[1] Temperaturen är avläst på en halv grad när.

[2] Rekord för högfjällsstationer. Stationen var belägen 1 370 meter över havet.

[3] Nuvarande Katterjåkk.

[4] −53 °C uppmättes i Malgovik (någon mil väster om Vilhelmina) i Lappland den 13 december 1941 på en privat termometer som i efterhand kontrollerades av SMHI.

[5] Det har inte hindrat att köldrekordet för juni på −9,8 °C är från Vassijaure som i juni har midnattssol. Det beror nog på kvarliggande snö som reflekterar.

Nederbörd

Med nederbörd är avses regn, snö, hagel och underkylt regn. I Sverige mäts vanligtvis nederbörd i millimeter (mm), men i andra länder eller områden där nederbördsmängden är mycket stor brukar man mäta nederbörden i centimeter (cm).

Största uppmätta årsnederbörden i Sverige är 1 866 mm i Mollsjönäs år 2008.

Största uppmätta månadsnederbörden i Sverige

I tabellen (nedan) visas den största uppmätta månadsnederbörden i Sverige.

MånadMängdPlatsÅr
Januari429Jormlien1989
Februari311Gråsjön1943
Mars312Gånälven1938
April308Sandnäs1943
Maj209Tåsan1997
Juni278Klövsjö1987
Juli334[1]Baramossa2007
Augusti356Åsnorrbodarna1986
September301Höglekaredalen1984
Oktober330Dingle1967
November292Östmark-Röjdåsen2000
December373Björkede1975

[1] Vid observatoriet på Pårtetjåkko (1 834 meter över havet) uppmättes i juli 1915 en månadsmängd på 404 mm. Observationerna på Pårtetjåkko har dock aldrig officiellt bearbetats av SMHI.

Största uppmätta dygnsnederbörden i Sverige

I tabellen (nedan) visas den största uppmätta dygnsnederbörden i Sverige.

MånadMängd (mm)PlatsDatum
Januari104,3 mmKatterjåkk10 januari 2002
Februari85,2 mmJoesjö16 februari 1976
Mars90,0 mm[1]Joesjö19 mars 1966
April78,0 mmHärnösand8 april 1959
Maj93,0 mmÖxabäck21 maj 1931
Juni187,3 mmHärnösand18 juni 1908
Juli198,0 mmFagerheden28 juli 1997
Augusti188,6 mm[2]Råda4 augusti 2004
September141,0 mmHemse2 september 1913
Oktober126,8 mmSöderhamn15 oktober 1992
November83,0 mmRyningsnäs12 november 1910
December121,8 mmRiksgränsen14 december 1909

[1] Ursprungligt rapporterat värde var 101,0 mm, men en del av denna mängd hade troligen fallit dygnet innan. Därför korrigerades dygnsnederbörden av SMHI till 90,0 mm. Den största direkt uppmätta dygnsmängden i mars i Sverige är 84,4 mm i Joesjö 25 mars 1982.

[2] 237 mm uppmättes i Karlaby i Skåne 6 augusti 1960 vid ett hydrologiskt projekt. 276 mm uppmättes av en privatperson på Fulufjället i Dalarna 30–31 augusti 1997.

Vind

Vindhastigheten mäts i meter per sekund (m/s).

Högsta uppmätta medelvind under 10 minuter

StationstypVindstyrkaPlatsDatum
Kuststation40 m/sÖlands södra grund17 november 1967
Fjällstation47,8 m/s[8]Stekenjokk18 januari 2017

Kraftigast uppmätta vindby

StationstypVindstyrkaPlatsDatum
Kuststation43 m/sHanö3 december 1999
Fjällstation81 m/sTarfala[1]20 december 1992

[1] Väderstationen vid Tarfala, 1 150 meter över havet, drevs vid detta tillfälle av Stockholms universitet.

Lufttryck

Lufttrycksmätning har skett regelbundet med i huvudsak hög noggrannhet ända sedan mitten av 1800-talet i hela Sverige.

Det förekommer inga systematiska felkällor hos äldre lufttrycksmätningar, vilket skiljer sig från andra meteorologiska parametrar. Antalet observationer per dygn och väderstationer var emellertid desto färre ju längre bakåt i tiden, men då extrema lufttryck inte är lokala och kortvariga är det av mycket liten betydelse.

Högsta uppmätta lufttryck

I tabellen (nedan) visas Sveriges högsta uppmätta lufttryck i hektopascal (hPa) för varje månad. Fetstil markerar att det även är det årliga högsta uppmätta värdet. De är omräknade till havsytans nivå.[9]

MånadLufttryckPlatsDatum
Januari1063,7 hPaKalmar23 januari 1907
Visby
Februari1058,0 hPaHaparanda1 februari 2012
Mars1055,7 hPaÖverkalix-Svartbyn1 mars 1971
April1047,1 hPaUppsala15 april 1860
Maj1048,0 hPaUmeå7 maj 1893
Juni1044,8 hPaSveg3 juni 1979
Juli1035,6 hPaSveg28 juli 1963
Särna
Augusti1038,8 hPaRiksgränsen25 augusti 1968
September1042,0 hPaSveg16 september 1903
Oktober1048,6 hPaStockholm14 oktober 1896
November1056,0 hPaMalung18 november 1985
Östmark-Rännberg
December1059,2 hPaSveg15 december 1946

Lägsta uppmätta lufttryck

I tabellen (nedan) visas Sveriges lägsta uppmätta lufttryck i hektopascal (hPa) för varje månad. Fetstil markerar att det även är det årliga lägsta uppmätta värdet.[9]

MånadLufttryckPlatsDatum
Januari946,2 hPaKrångede30 januari 2000
Februari940,5 hPaUndersten27 februari 1990
Mars948,3 hPaAbisko8 mars 1920
April960,3 hPaGäddede6 april 1943
Maj971,3 hPaKarlstad12 maj 1898
Juni976,2 hPaStorlien29 juni 1938
Juli977,1 hPaUlricehamn9 juli 1931
Augusti975,7 hPaMåseskär6 augusti 1941
September960,8 hPaKlutmark29 september 1956
Oktober954,1 hPaEdsbyn19 oktober 1970
November948,3 hPaHolmögadd1 november 1921
December938,4 hPaHärnösand6 december 1895

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ [a b c d] ”Hur mäts lufttemperatur?”. SMHI. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-lufttemperatur-1.3839. Läst 8 november 2014. 
  2. ^ ”Målilla varmast sedan 1947 – men inget nytt Sverigerekord”. Dagens Nyheter. 21 juli 2022. https://www.dn.se/sverige/malilla-varmast-sedan-1947-men-inget-nytt-sverigerekord/. Läst 22 juli 2022. 
  3. ^ TT Nyhetsbyrån (21 juli 2022). ”Torsdagen varmast i Sverige på 75 år”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/Rrv5R8/varmen-toppar-i-dag-rekordet-kan-slas. Läst 22 juli 2022. 
  4. ^ Rubin, Fredrik (21 juli 2022). ”Högsta temperaturen i landet på 75 år – 37,2 grader i Målilla”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/hogsta-temperaturen-i-landet-pa-75-ar-37-2-grader-i-malilla. Läst 22 juli 2022. 
  5. ^ [a b] ”Svenska temperaturrekord | SMHI”. www.smhi.se. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792. Läst 2 juni 2023. 
  6. ^ ”SMHI”. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2018. https://web.archive.org/web/20181002205332/http://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2018-langvarig-hetta-och-svara-skogsbrander-1.137248. 
  7. ^ ”Söndagens rekordvärme”. Sveriges Television (SVT). 20 december 2015. http://www.svt.se/vader/fragor_och_svar/dagens-rekordvarme. Läst 20 december 2015. 
  8. ^ ”Januari 2017 - Nytt vindrekord för Sverige”. SMHI. 31 Januari 2017. Arkiverad från originalet den 11 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170211075751/http://www.smhi.se/klimat/manadens-vader-och-vatten/sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2017-nytt-vindrekord-for-sverige-1.112763. Läst 31 Januari 2017. 
  9. ^ [a b] ”Svenska lufttrycksrekord | SMHI”. www.smhi.se. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-lufttrycksrekord. Läst 2 juni 2023. 

Webbkällor

Media som används på denna webbplats

Edit-clear.svg
A drawing of a hand-held whisk broom, leaning upright, with a short brown handle and yellow bristles (tied with a red strap). This image is often used in many Wikipedia sites to denote "clean-up" activities, such as in messages which request the copy-editing of text.
Målilla.jpg
Termometern i rondellen i Målilla i Hultsfreds kommun i Sverige.