Svealandsbanan

Svealandsbanan
X40.jpg
Ett X40-tåg på Eskilstuna C
Allmänt
PlatsSverige
SträckaSödertäljeValskog
Anslutande linjerGrödingebanan
Sala–Oxelösund
Mälarbanan
Västra stambanan
Organisation
Invigd1997
ÄgareSvenska staten
Infrastruktur­förvaltareTrafikverket
TrafikoperatörMälartåg
Tekniska fakta
Längd115 kilometer
Antal spårEnkelspår, förutom sträckorna
Nykvarn-Läggesta
Strängnäs-Härad
Eskilstuna-Folkesta
där det är dubbelspår.
Spårvidd1435 millimeter (normalspår)
Största tillåtna axellast22,5 ton
Största lutning17,5 
ATCJa
FjärrblockeringJa, System H
Högsta hastighet200 (byggd att klara 250) km/h
ElektrifieradJa
Matning15 000 Volt 16 2/3 Hz
Linjekarta
  
Straight track
Mälarbanan mot ArbogaFrövi/Örebro
Non-passenger station/depot on track
115ValskogInga uppehåll
Unknown BSicon "ABZgl"
Mälarbanan mot KolbäckStockholm
Station on track
106Kungsör
Unknown BSicon "ABZg+l"
Linjen Sala-Oxelösund mot KolbäckSala
Unknown BSicon "PSL"
91Rekarne - Mötesspår
Unknown BSicon "PSL"
86Folkesta - Mötesspår
Straight track
Dubbelspår Folkesta–Eskilstuna
Unknown BSicon "ABZg+l"
Godsspår till Nybybruk
Station on track
80Eskilstuna C
Unknown BSicon "ABZgr"
Linjen Sala-Oxelösund mot FlenOxelösund
Unknown BSicon "PSL"
70Kjula - Mötesspår
Unknown BSicon "PSL"
62Barva - Mötesspår
Unknown BSicon "PSL"
55Härad - Mötesspår
Straight track
Dubbelspår Härad–Strängnäs
Unknown BSicon "tSTRa"
 Strängnästunneln 2 057m
Unknown BSicon "tSTRe"
Station on track
48Strängnäs
Unknown BSicon "PSL"
45Malmby - Mötesspår
Unknown BSicon "ABZgr"
Gamla banan till Åkers Styckebruk
Unknown BSicon "PSL"
40Grundbro - Mötesspår
Enter and exit short tunnel
 Fjärde Läggestatunneln 185 m
Station on track
32Läggesta- Läggesta Nedre inom gångavstånd
Straight track
Dubbelspår Läggesta-Nykvarn
Enter and exit short tunnel
 Tredje Läggestatunneln 182 m
Enter and exit tunnel
 Andra Läggestatunneln 679 m
Enter and exit short tunnel
 Första Läggestatunneln 127 m
Station on track
14Nykvarn
Unknown BSicon "PSL"
8Almnäs - Mötesspår
Enter and exit short tunnel
 Almnästunneln 97 m
Enter and exit short tunnel
 Nässelbackstunneln 93 m
Unknown BSicon "STR+r"Unknown BSicon "ABZgl"
Gamla Västra stambanan mot Flemingsberg–Stockholm
Unknown BSicon "ABZgl"Tower station on bridge over transverse track
0Södertälje syd; Västra stambanan mot JärnaGöteborg C
One way leftwardUnknown BSicon "ABZg+r"
Grödingebanan mot Järna
Straight track
Grödingebanan mot FlemingsbergStockholm

Svealandsbanan är en järnväg som löper mellan Södertälje (Södertälje syd) och Valskogs station i Kungsörs kommun. Banan är till stor del enkelspårig och används främst för persontrafik.

Historia

Den ursprungliga järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna från år 1895, Norra Södermanlands Järnväg, höll vid början av 1990-talet inte måttet för den nya tidens krav på komfort, snabbhet och säkerhet. Dessutom passerades inte Strängnäs, som är den största orten längs banan (utöver ändpunkterna). Därför beslutade man sig för att bygga en helt ny järnväg istället för att rusta upp och modernisera den befintliga. Trafiken på den gamla Norra Södermanlands Järnväg lades ner i januari 1994 och samtidigt påbörjades byggandet av den 79 km långa nya järnvägen som togs i bruk i juni 1997. Under den tre år långa byggnadstiden kunde inga tåg köras mellan Eskilstuna och Södertälje. Resenärerna på sträckan fick då antingen åka ersättningsbuss förbi avstängningen, med stopp i Strängnäs, Läggesta, Nykvarn och Södertälje, eller åka omvägen via Västerås. Dock kunde ett byte behöva göras i Västerås eftersom alla tåg inte fortsatte vidare till Stockholm därifrån.

I samband med bygget av Svealandsbanan byggdes också två helt nya stationer, en i Strängnäs och en i Läggesta. Stationerna i Eskilstuna och Nykvarn rustades upp och i Eskilstuna byggdes dessutom hela bangården samt stationsområdet om med nya plattformar samt ny gångtunnel under spåren mellan centrum och stadsdelen Nyfors. Även stationshuset totalrenoverades.

Svealandsbanan börjar på stationen Södertälje syd i Södertälje.

Banan har huvudsakligen fått en ny dragning, med undantag för sträckan mellan Grundbro och Strängnäs, där banan följer den gamla banvallen från Åkers Styckebruk. Ett flertal tunnlar byggdes, bland annat Strängnästunneln.

Vid Tumbo ansluter Svealandsbanan (vänster) till banan från Kolbäck.

Mellan Eskilstuna och Rekarne delar banan sträckning med linjen Sala–Oxelösund. Den sista bandelen, från Rekarne till Valskog, öppnades 1877 av Oxelösund–Flen–Västmanlands Järnväg och har kvar sin ursprungliga sträckning. Vissa upprustningar har dock skett. År 1954 elektrifierades banan, och i samband med att den blev en del av Svealandsbanan byggdes den ut till dubbelspår från Eskilstuna till Folkesta.

Den ursprungliga avsikten var att Svealandsbanan skulle trafikeras med specialinköpta tåg. Emellertid fanns inga sådana tåg när banan invigdes i juni 1997. Istället trafikerades den under de första åren med X2-2/2-1(X200)-tåg. Dessa ersattes senare av loktåg, som i sin tur ersattes av Regina-tåg som kan gå i 200 km/h. De ersattes senare praktiskt taget helt av dubbeldäckartågen X40. Numera trafikeras banan med Mälartågs dubbeldäckare ER1.

Banan byggdes med 250 meter långa perronger, utom i Eskilstuna där de är 350 m, och i Arboga där den effektiva perronglängden för tåg österifrån som ska vända bara är 170 m.

De prognoser som inför bygget gjordes för det framtida resandet på sträckan överträffades.[källa behövs] Dåvarande Banverket byggde inom Kraftsamling Stockholm-Mälardalen mötesstationer i Barva, Grundbro och Almnäs, samt dubbelspår Ryssjöbrink-Nykvarn, det var färdigbyggt 2010.

Invigning av Strängnäs station i samband med Svealandsbanans öppnande 1997.

Sträckan Strängnäs-Härad, med en längd av cirka 7 km, byggdes ut till dubbelspår mellan september 2014 och juni 2018.[1][2] Detta kopplas till Citybanan i Stockholm där båda projekten möjliggör fler tåg Eskilstuna-Stockholm. Strängnäs enkelspåriga station var länge problematisk då alla utom non-stop-tåg stannar på stationen, och tågmöten fick ske på andra platser, där de egentligen inte behöver stanna.[3][4]

Trafik

Ett X40 regionaltåg vid Läggesta.

Linjen trafikeras numera (2021) av Mälartågs linje UppsalaArlanda–Stockholm–Eskilstuna–Arboga–Örebro.

Sträckan trafikeras vanligtvis med ett tåg i timmen i vardera riktningen på sträckan mellan Södertälje och Eskilstuna, och ungefär ett tåg varannan timme i varje riktning på sträckan mellan Eskilstuna och Arboga. Trafiken förstärks något under rusningstrafiken, vilket kan innebära ca 30-minutersintervaller på de mest trafikerade bandelarna.[5]

Källor

Vidare läsning

  • Carlsson, Magnus (2001). Det regionala särintresset och staten : en studie av beslutsprocesserna kring Mälarbanan och Svealandsbanan 1983-1992. Uppsala studies in economic history, 0346-6493 ; 53. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Libris 7427614. ISBN 91-554-4965-4 
  • Fröidh, Oskar (1999). Svealandsbanan : en studie av efterfrågan före och efter etableringen av ett nytt tågsystem mellan Stockholm och Eskilstuna. Trita-IP. FR, 1104-683X ; 99 :58. Stockholm. Libris 2890630 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

BSicon .svg
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
BSicon BHF.svg
station straight track
Södertälje Syd station.jpg
Författare/Upphovsman: Fotograf: Markus Tellerup, Licens: CC BY-SA 2.5
Södertälje Syd är en järnvägsstation i Pershagen, söder om Södertälje i Sörmland. Vid Södertälje syd möts Svealandsbanan, Nyköpingsbanan och Västra stambanan.
BSicon PSL.svg
Passing loop icon, for route diagram templates, such as Abt switches of funiculars.
BSicon DST.svg
non-passenger station track straight in use
BSicon STRl.svg
Track to left forward driving direction (with exact circles)
BSicon STR+r.svg
track to left against driving direction (with exact circles)
BSicon TBHFo.svg
Författare/Upphovsman: axpde, Licens: CC BY-SA 3.0 de
Tower station overhead, straight in use, aqross in use
X40.jpg
Författare/Upphovsman: Fotograf: Markus Tellerup, Licens: CC BY-SA 2.5
Bild på X40 i Eskilstuna.
Invigning Strängnäs station Svealandsbanan 1997-06-09.jpg
Författare/Upphovsman:

Fotografering 1997

FOTOGRAF Gyllenberg, Bo, Licens: CC BY-SA 4.0
Järnvägsinvigningen i Strängnäs.

Text på framsida: "1997.06.09", "Strängnäs", "Järnvägsinvigningen. Kungen och Gustaf Wasa".

IDENTIFIKATIONSNUMMER JvmKEAJ01095

Järnvägsinvigningen i Strängnäs.

AVBILDAD, ORT Sverige Södermanland Strängnäs Strängnäs MOTIVTYP Verksamhet MOTIV-ÄMNESORD Personvagn Flagga Kungabesök Folksamling Invigning TYP Fotografi Historik Fotografering 1997 FOTOGRAF Gyllenberg, Bo Klassifikation Södertälje Syd - Eskilstuna (Bandelsnummer - Södertälje Syd) BA 358 Statens J, SJ, 1435[Ursprungsbolag] (Bolagsnummer) BO 201 Licensinformation LICENS Erkännande-DelaLika (CC BY-SA)Erkännande-DelaLika (CC BY-SA) Metadata IDENTIFIKATIONSNUMMER JvmKEAJ01095 INGÅR I SAMLING Järnvägsmuseets foton ÄGARE AV SAMLING Järnvägsmuseet INSTITUTION Järnvägsmuseet PUBLICERAD 7 januari 2019 UPPDATERAD 24 september 2020 DIGITALTMUSEUM ID 021018192496

DIGITALTMUSEUM UUID 70E5AE26-413B-447F-8930-6EADACC0C2FC
Tumbo järnvägen västerut.jpg
Författare/Upphovsman: MagnusA, Licens: CC BY-SA 3.0
Tumbo, vy västerut från landsvägsbron. Spåret åt vänster är Svealandsbanan mot Kungsör och Arboga. Spåret åt höger går mot Kvicksund och Kolbäck.
Läggesta.jpg
Författare/Upphovsman: Puggen, Licens: CC BY-SA 3.0
Ett X40 regionaltåg mot Eskilstuna ankommer Läggesta i Mars 2012