Svartsjuka

Svartsjuka är en känsla som innebär oro för en rival, särskilt när det gäller kärleksförhållanden. Psykologin hävdar att känslan kan komma ur gamla barndomsminnen, som av att bli helt eller delvis övergiven till fördel för ett syskon till exempel. Dålig självkänsla spelar en stor roll i sammanhanget. Svartsjukan gör att man betraktar sig som förlorare redan innan konflikten (slaget om partnerns gunst) uppstått.

Könsskillnader i svartsjuka

Män och kvinnor är lika ofta svartsjuka, men deras svartsjuka tar sig olika uttryck. Hos många män är svartsjukan oftare inriktad på det sexuella beteendet, rädslan att kvinnan har samlag med en annan man. Många kvinnors svartsjuka inriktar sig ofta mer på männens beteende, känslor eller förande av resurser till en annan kvinna.[1][2][3]

Se även

Källor

  1. ^ Kenneth N. Levy, Kristen M. Kelly: Sex Differences in Jealousy. A Contribution From Attachment Theory, Psychological Science, Februar 2010, Vol.21, Nr.2, S.168-173
  2. ^ Geary et al (1995) 'Sexual jealousy as a facultative trait: evidence from the pattern of sex differences in adults from China and the United States', Ethology & Sociobiology 16:355-383
  3. ^ Pietrzak et al (2002) 'Sex differences in human jealousy. A coordinated study of forced-choice, continuous rating-scale, and physiological responses on the same subjects', Evo & Hum Behav 23:83-94