Svartensgatan

Svartensgatan österut i höjd med Mosebacke torg, med "Skandalhuset" i fonden, januari 2009.

Svartensgatan är en gata i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Gatan sträcker sig i öst-västlig riktning från Katarina kyrkobacke förbi Mosebacke torg till Götgatan.

Historik

Gatans äldsta dokumenterade namn är Fiskaregatan (1646). På Carl Björlings Karta Öfver S:ta Catharina församling år 1674 heter den Svartens eller Fiskaregatan och slutar i höjd med Mosebacke torg. På Petrus Tillaeus Stockholmskarta från 1733 kallas gatan Swartens gr(änd). Från 1840-talet används namnformen Svartens gatan och 1857 fick gatan sitt nuvarande namn. Ursprunget till namnet är inte helt klarlagt men kan möjligtvis komma från den kyrkobetjänt i Katarina kyrka Johan Andersson Schwart som dog 1674. Dagens Fiskargatan går parallellt med Svartensgatan ett kvarter norrut.

Byggnader (urval)

Bakgård i kvarteret Häckelfjäll, 1998.

Öster om Östgötagatan sträcker sig Svartensgatan förbi flera fastigheter med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Några är blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att den utgör "synnerligen höga kulturhistoriska värden".[1]

  • I Kvarteret Häckelfjäll drivs det anrika glasmästeriet N.P. Ringström AB sedan 1886 i fjärde och femte generation. Kvarteret Häckelfjäll är ett gammalt kvartersnamn som finns dokumenterat redan 1652. Namnet går tillbaka till en tid då man trodde på häxor och under häxprocesserna på 1670-talet bodde flera av de utpekade i trakten.
  • I Kvarteret Kungen (tidigare en del av Häckelfjäll) finns åtta sten- och trähus byggda under olika perioder av 1700- och 1800-talen. Kvarteret Kungen utgör en intakt förindustriell stadsmiljö med plank som binder ihop byggnaderna och innergårdarna.

Bilder

Noter

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Tegnergatan kv Lindanseren cropped.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tegnérgatan i Stockholm, gamla och nya gatuskylten i kvateret Lindansaren
Svartensgatan 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Svartensgatan på Södermalm i Stockholm, vy österut med "Skandalhuset" i fonden. Fastigheten Häckelfjäll 3 ligger till höger
Fiskaren mindre 14, april 2019f.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Fiskaren mindre 14 med muralmålning av brasilianska tvillingbröderna Otávio och Gustavo Pandolfo.
Kv Häckelfjäll 1998.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kvarteret Häckelfjäll, bakgård på Södermalm, Stockholm
Kvarteret Kungen, Svartensgatan, Fiskargatan, mars 2019b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarteret Kungen, Svartensgatan / Fiskargatan
Kvarteret Kungen, Katarina kyrkobacke, mars 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarteret Kungen från Katarina kyrkobacke mot Svartensgatan
Kvarteret Kungen, Svartensgatan, mars 2019a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarteret Kungen hörnet Katarina kyrkobacke / Svartensgatan
Drottningen 13 från Svartensgatan, mars 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Drottningen 13 (Katarina kyrkobacke nr 3) från Svartensgatan