Svanteberg

Svanteberg i december 2017.

Svanteberg även Nedre Svanteberg (officiellt Drottningholm 1:55) är en fastighet vid Dragonvägen 22 på Drottningholmsmalmen, Ekerö kommun. Svanteberg anlades på 1700-talets slut för läkaren Sven Anders Hedin. Huvudbyggnaden med sina båda flyglar är av kommunen grönmarkerade vilket betyder att de är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Byggnadsbeskrivning

Hedins tomt (nr 41), 1815.
Svanteberg, uthuslänga.

Svanteberg bestod ursprungligen av flera byggnader, bland dem en huvudbyggnad med två fristående flyglar och flera uthus. I norr och väster låg trädgård och park samt ett mindre skogsområde. Tomten ligger i en södervänd sluttning ner mot dagens Dragonvägen.

Sven Anders Hedin var Gustav III:s livmedikus och 1785 utnämnd till förste tjänstgörande hovläkare vid Drottningholms slott. Efter 1792 var han verksam som provinsialmedikus i Svartsjö län. Av konungen fick han detta område med utmärkt utsikt över slottet. Tomten omfattade ursprungligen 1:2 tunnland (motsvarande cirka 6 000 kvadratmeter). Här lät Hedin uppföra sin bostad på 1700-talets slut.

Idag är huvudbyggnaden om- och tillbyggd och tomten styckat. Sitt nuvarande utseende med en stor utbyggnad mot söder och omfattande utsmyckningar av lövsågerier fick huset i slutet av 1800-talet. En uthuslänga på tomtens östra gräns bevarar fortfarande sitt ursprungliga utseende.

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Nedre Svanteberg, Drottningholm, 2017.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Nedre Svanteberg, Drottningholmsmalmen, Dragonvägen 22
Svanteberg, Drottningholmsmalmen, 2017b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Svanteberg, Drottningholmsmalmen, Dragonvägen 22 (uthuslängan)
Hedins tomt 1815.jpg
Medicinalrådet och Riddaren Hedins tomt på Drottningholmsmalmen