Susanna i badet

Susanna och de äldste. Målning av Francesco Ciseri, efter ett original av Guido Reni.

Susanna i badet är en berättelse i Tillägg till Daniel, en av apokryferna till Gamla testamentet i Bibeln. Berättelsen utspelar sig under judarnas fångenskap i Babylon.

Susanna var hustru till Jojakim. En dag smög sig två äldste in på deras tomt för att tjuvtitta när Susanna badade i trädgården. De krävde att få ha samlag med henne och hotade med att anklaga henne för otrohet om hon inte gick med på det. Susanna vägrade, och männen påstod inför judarnas råd att de sett Susanna begå äktenskapsbrott med en för dem okänd man, som sedan sprungit sin väg då han insåg att han blivit upptäckt. Susanna dömdes till döden. Profeten Daniel fick en ingivelse från Gud att Susanna var oskyldig och beslutade att de båda vittnena skulle förhöras var för sig. Deras berättelser visade sig skilja sig åt i fråga om var händelsen skulle ha ägt rum. Susanna frikändes, och männen avrättades för att ha vittnat falskt.

En liknande historia utspelar sig i Andra Samuelsboken där det berättas hur kung David blir förälskad i Batseba i samband med att han upptäcker henne badande. Båda historierna är vanliga motiv i den västerländska konsten.

Sång

Joakim uti Babylon: Om den sköna och dygdiga Susanna av Carl Michael Bellman, Fredmans sång 41, se [1]

Bilder

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Giuseppe Bartolomeo Chiari - Susannah and the Elders - Walters 371880.jpg
The biblical book of Daniel tells of Susanna, a married woman who is spied upon by two old judges while bathing in her garden. They attempt to force themselves upon her, saying that if she does not submit, they will accuse her of adultery. With Daniel's assistance, Susanna's innocence is established, and the two elders are put to death. This painting depicts the unhappy woman as she tries to escape the advances and gazes of the men. The focus on her body testifies to her innocence and virtue, as truth was often symbolized by a nude woman, but was also meant to appeal to male patrons. The soft, luminous coloring is characteristic of the late Roman baroque style.
La Casta Susana- Juan Manuel Blanes.jpg
Författare/Upphovsman: Juan Manuel Blanes , Licens: CC BY-SA 4.0
La Casta Susana, depicts a scene from the Book of Daniel.