Sulfidmineral

Sulfidmineral, en typ av mineral som innehåller svavelföreningar. Industriell bearbetning av dessa mineral har ofta lett till svåra luftföroreningar eftersom svavlet avgår i gasform. Då en bergart innehåller höga halter av sulfidmineral måste man vara försiktig vid brytning av denna så inte närområdet blir försurat. Avfallet från gruvor innehåller metaller som kan spridas nedströms.[1]

Reaktioner

Sulfidmineral reagerar om de är malda med luft så kallad rostning. Därvid bildas metalloxid samt svaveldioxid. Temperatur där reaktionen går någorlunda snabbt: Svavelkis 440oC, Magnetkis 470oC, Zinkblände 670oC, Kopparkis 360oC. [2]

Sulfidmineral

Se även

  • Sulfider

Källhänvisningar

  1. ^ ”Program för efterbehandling av förorenade områden 2011”. Länsstyrelsen i Västerbotten. sid. 25. Arkiverad från originalet den 15 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160615071406/http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/2010/reg%20prg%202011.pdf. Läst 7 december 2012. 
  2. ^ De tekniska vetenskaperna, bergsvetenskap, 1930