Strindbergsprojektet

Strindbergsprojektet är ett projekt som startade 1981 med det huvudsakliga syftet att ge ut Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk. Det finansieras med statliga medel genom Statens kulturråd och Vetenskapsrådet och är placerat vid Stockholms universitet. Sommaren 2017 avvecklades projektets redaktionslokaler vid Stockholms universitet, och de sista textkritiska kommentarerna avses publiceras 2020.[1]

Översikt

Verket omfattar 72 textvolymer. Det inleddes 1981 med Röda rummet och avslutades med Hemsöborna under Strindbergsåret 2012. Delarna publiceras även digitalt på Litteraturbanken och där publiceras likaså de textkritiska volymer som ingår i utgåvan.

Huvudredaktör från projektets start var Lars Dahlbäck. Han efterträddes 2009 av Per Stam.[2]

År 2013 utgavs band 72 som är ett omfattande register sammanställt av Camilla Kretz, Per Stam och Hans Söderström. Det innehåller ett alfabetiskt register till alla delar i utgåvan, en innehållsförteckning till samtliga delar, alla baksidestexter samt en kort historik över hela utgivningen.

Projektet gick därefter in i en ny fas med färdigställande och publicering av de sista textkritiska kommentarerna. I april 2019 hade 66 sådana offentliggjorts i Litteraturbanken. Arbetet med de återstående textkritiska kommentarerna planeras att avslutas under 2020.[uppföljning saknas][1]

Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk

Verkets delar


Referenser

  1. ^ [a b] Per Stam (4 april 2019). ”Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk - Planering”. Arkiverad från originalet den 19 januari 2020. https://web.archive.org/web/20200119083408/http://www.strind.su.se/plan.htm. Läst 3 april 2020. 
  2. ^ Erik Laquist (5 februari 2009). ”Avhopp skapar ny Strindbergsfejd”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/arkiv/2009-02-05/52. Läst 23 oktober 2018. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

August Strindberg 1882 Falander.jpg
August Strindberg (1849-1912), Swedish author.